Att vara medveten om risk i handel

Allt fler blir mer aktiva i sin ekonomi. Man vill lära sig om fonder, aktier och pengaplacering, något som både är roligt och spännande. Det krävs dock att man har ett engagemang, och att man följer med i hur det går. För att det ska gå riktigt bra behöver man en del kunskap, och därför är det många som hellre investerar i fonder i stället för aktier. Det är enklare, och man får en lägre risk än om man bara köper en enskild aktie. Att köpa en slags aktie innebär att risken är högre att man förlorar på sin investering.

En fond innehåller ett stort antal värdepapper och aktier, ofta till ett värde av miljontals kronor. När man investerar i en fond köper man bara en liten del av fondens värde. Om någon aktie i fonden går dåligt, kan de andra ändå gå bra. Dessutom sköts fonderna av fondbolag, som förvaltar dem. De analyserar marknaden, och köper eller säljer värdepapper för att de som investerar ska få en så hög avkastning som möjligt.

Avkastning och risk

Avkastningen, det man tjänar, och risken, det man kan förlora, är motsatta begrepp i finansvärlden. Samtidigt beror avkastningen ofta på risken. Vissa människor vill ta en högre risk, medan andra föredrar att satsa på säkrare kort. Vad som rekommenderas beror på flera faktorer, bland annat ålder, inkomst, investeringsmål och hur stor risk man själv är villig och bekväm med att ta.

Många tänker på samma sätt kring avkastning och risk som kring spel om pengar. Begreppen är lika aktuella. Man måste fundera på hur mycket man har att röra sig med, och hur mycket man är bekväm med att satsa. Man måste vara beredd på att man inte alltid kommer att vinna, men att chansen att man vinner stort faktiskt finns där. Läs mer här för att se hur det fungerar på ett casino online.

När man handlar med värdepapper, eller spelar med pengar, måste man vara medveten om riskerna. De flesta handlare definierar risk på ett av två sätt. Den första metoden är sannolikheten för att göra en vinst, mot sannolikheten för att få en förlust. Den andra metoden är hur mycket pengar du kan förlora, jämfört med hur många pengar du kan tjäna. De flesta människor förväntar sig inte en förlust när de investerar. Inte heller är det vanligt att någon beaktar branscher där den potentiella vinsten är mycket högre än den potentiella förlusten.

Att välja mellan hög och låg risk

Om man har sitt investeringsmål eller sparande i flera år, kan det vara smartare att välja en investering med en hög risk. Då är sannolikheten större att man får en högre avkastning. Sparar man bara en kortare tid vill man inte riskera att värdet sjunker, och då är det oftast bäst att välja något med låg risk. En annan sak man måste tänka på är administrativa avgifter för handel. Vissa gånger kan courtage helt äta upp vinsten vid en aktieförsäljning, så det gäller att läsa på. Så länge man är väl informerad om de risker och chanser som handeln medför, så har man en bra grund för att få en bra avkastning.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser