Investera i P2P-lån genom Lendify

I en bransch som förändrats radikalt under det senaste decenniet har P2P-lån blivit ett intressant alternativ för många som söker finansiering. Den moderna tekniken har gjort det lätt att koppla ihop personer som behöver något med personer som har något, och den så kallade delningsekonomin är idag en av de snabbast växande trenderna.

Enligt revisions- och konsultfirman PwC kommer delningsekonomins fem mest framgångsrika branscher vara värda omkring 335 miljarder dollar senast 2025, och redan idag kan vi se hur märken som Kickstarter och Uber växer så det knakar. Inom E-handeln har P2P-lån gjort det möjligt för många nyföretagare att få investeringskapital, och modellen sprider sig nu från bransch till bransch. För långivarna betyder den här typen av lån en trygg investering utan komplikationer.

Vad är P2P-lån?

P2P-lån står för peer to peer-lån och brukar också kallas person till person-lån, crowdfunding eller crowdlending. Vad det handlar om är att samtliga parter möts på samma villkor. Här finansierar privatpersoner varandras drömmar och affärsidéer, vilket gör att alla kan undvika storbankerna och deras avgifter. Med andra ord är det här ett smidigare sätt att låna pengar än att ansöka om traditionella privatlån. I USA, där P2P-lån varit ett känt begrepp i mer än tio år, dock har betalningsinstituten och storbankerna redan lockats av de här idéerna och börjat erbjuda liknande alternativ. Goldman Sachs är en av investmentbankerna som tagit fram nya lösningar för att stå sig i konkurrensen. På så sätt har finanssektorn effektiviserats och blivit mer transparent, vilket gynnar konsumenterna.

Vilka är Lendify?

Lendify är en marknadsplats för långivare och låntagare. Deras främsta mål är att skapa allt bättre villkor för låntagarna samt större avkastning för investerarna. De håller helt enkelt med en mötesplats för de som vill låna och de som vill låna ut, och tar på så sätt bort banken och andra onödiga mellanhänder ur ekvationen. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Lendify landets mest nöjda kunder inom kategorin privatlån, och deras digitala plattform är känd för att vara säker och effektiv. Företaget ägs av några av Sveriges främsta entreprenörer och har självfallet tillstånd från Finansinspektionen.

Hur fungerar det att investera genom Lendifys plattform?

Om du som investerare placerar dina pengar hos en vanlig bank kommer banken i sin tur låna ut dina pengar och ta en oerhört stor del av kakan. Lendifys digitala plattform hjälper istället vanliga investerare att låna ut pengar till låntagare som bedöms som kreditvärdiga. Detta gör man enklast genom att investera sitt kapital via Autoinvest. Om du som investerare väljer Autoinvest så sprids din investering per automatik till flera lån. På så sätt får du en hög riskspridning när ditt kapital fördelas på många olika låntagare. Som investerare är det du som tar kreditrisken, och således finns det alltid en liten risk att du förlorar det kapital som du investerat. Lendify räknar med omkring en procents kreditförlust, och därför är det bra att du sprider ditt kapital till flera låntagare för att minimera risken.

När du använder dig av investeringstjänsten Autoinvest så kan du antingen välja Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Den kortare varianten  investerar i lån vars löptid är på maximalt fem år. Den längre varianten investerar i lån vars löptid är på maximalt femton år. Samtliga lån är annuitetslån, vilket innebär att du månatligen får återbetalningar från låntagarna. Ditt investerade kapital är således inte låst under en längre tid utan kan vara återbetalt väldigt snabbt. Du kan självfallet också välja att återinvestera dina månatliga återbetalningar.

För den investerare som inte vill använda sig av Autoinvest går det bra att själv ta hand om investeringsförloppet. Du kan med andra ord välja exakt vilka lån du vill satsa på och hur stort kapital du vill investera i varje lån. Om du väljer att investera manuellt får du ett mail när det dyker upp nya lån på plattformen.

Bygg passiva intäkter genom P2P-lån

P2P-lån är en enkel form av passiv inkomst och ett fantastiskt alternativ till sparkonton med låga räntor eller investeringar på en alltmer orolig börs. Du kan lätt få 10 procents avkastning om du investerar i P2P-lån, och tack vare tjänster som Autoinvest kan du överlåta grovjobbet åt Lendify och bara luta dig tillbaka när återbetalningarna börjar rulla in. Som långivare kan du känna dig säker tack vare Lendifys välutvecklade kreditupplysningssystem samt vårt lands gedigna infrastruktur av Kronofogdemyndigheten och inkassoföretag.

Kan preferensaktier fungera istället för P2P-lån för att skapa ett kassaflöde?

Ett alternativ till P2P-lån kan vara preferensaktier, vars kurs inte påverkas på samma sätt av bolagets vinstutveckling som s.k. stamaktier gör. Att investera i preferensaktier kan jämföras med att investera i peer to peer-lån, då båda typerna ger stabila utdelningar utan något större risktagande. Även här är en av fördelarna att undvika inblandning av storbanker och andra mellanhänder.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser