Lär dig valutahandel

Valutahandel är ofta något man bara tänker på när man ska resa till ett annat land, men att handla med valutor kan vara lukrativt. I den här korta introduktionen går vi igenom de grundläggande kunskaperna om valutahandel.

Spekulativ Forex Trading

Utländsk valutaväxling eller Forex är andra vanliga namn för valutahandel. Kort förklarat innebär valutahandel att man köper och säljer valutor på den utländska valutamarknaden och det sker för att man vill tjäna på det.  Det kallas ofta för spekulativ Forex-trading. Med nästan 2 biljoner dollar som handlas dagligen med snabba tillväxtprognoser är Forex trading den största marknaden i världen. Den viktigaste faktorn som skiljer valutahandel från andra typer av handel är dess likviditet. Här kan du läsa om skillnader mellan aktiehandel och handel med valutor för att få mer detaljerad information.

Hur fungerar Forex?
Valutahandel sker vanligen via mäklare och marknadsmäklare. Investerare som handlar på detta sätt förlitar sig på mäklare som placerar en motsvarande trading på den internationella marknaden. Valutaväxlingen av amerikanska dollar till jamaicanska dollar är till exempel US $ 1 = JA $ 114.59. US $ 2000 kan därför tjäna investeraren JA $ 229.180  som sedan kan återinvesteras.

Forex trading sker när köp och försäljning av en valuta för en annan äger rum samtidigt. Tillsammans utgör de två valutorna ett valutapar. Var och en representeras av tre bokstäver. De två första bokstäverna representerar landets namn och den tredje bokstaven representerar namnet på valutan.

Valutornas namn
När du skriver valutapar använder marknaden följande format: EUR / USD = 1.23700, istället för att uttrycka dem på följande sätt: EUR $ 1 = USD $ 1.23700. I det föredragna formatet visas basvalutan till vänster, euron i det här fallet och citatvalutan visas till höger, vilket är den amerikanska dollarn.

När investerare säljer berättar växelkursen för den utländska valutan hur många enheter av citatvalutan de kommer att få för en enhet i basvalutan. Handlare fattar sedan beslut att köpa om de tror att värdet på basvalutan kan öka. I exemplet skulle handlare köpa amerikanska dollar med euron om de förväntar sig att dollarns värde stiger till 1,31 $. Förändringen som sker är hur investeraren gör en vinst.

Tjäna pengar
Om en hypotetisk investerare köper 100 000 $ för 1.23700 $ och håller dem till dess att värdet ökar till 1.31 $ blir hennes profit 131 000 $.

Ska du köpa valuta vill du att basvalutan ska öka i värde och sedan säljer du tillbaka den till ett högre pris. Det kallas för att “going long” eller att ta en “long position”. Om du istället vill sälja vill du att basvalutan ska falla i värde för att sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris. Det kallas för att “going short” eller att ta en “short position”.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser