Tips och råd kring fondsparande

Att spara i fonder kan vara ett bra alternativ för dig som vill välja en jämförelsevis säker och stabil sparform. Fondsparande anses bland annat vara en säkrare sparmetod än att placera i aktier, eftersom du i ett fondpaket sprider dina risker bland ett större antal tillgångar.

För att komma igång med ditt fondsparande tar du kontakt med en fondförvaltare, antingen på din bank eller via en nätmäklare. Att använda sig av en fondförvaltare kommer med en kostnad i form av en procentuell avgift på ditt sparande. Fördelen är att du inte själv behöver ha stenkoll på marknaden, eftersom det är förvaltaren som sköter handeln åt dig.

Det finns flera olika typer av fonder, bland annat aktiefonder, räntefonder och indexfonder. Aktiefonder brukar anses vara det mest riskfyllda alternativet eftersom svängningarna på aktiemarknaden kan vara kraftiga. Räntefonder ses som ett medelriskalternativ och utgörs av räntebärande papper. Indexfonder brukar anses vara ganska stabila och lätta att sköta. De följer ett visst index, alltså till exempel utvecklingen på en viss marknad., vilket betyder att fonden generellt sett går som börsen i genomsnitt. På pengar.se kan du läsa om fler fondtyper.

När man väljer att spara i fonder kan det vara en bra idé att fundera på hur lång sikt man har tänkt spara. Om man vill spara under en något kortare period kan det vara smart att välja ett sparande med låg risk. Om du istället har planerat att behålla pengarna i fonden under en längre tid kan det vara värt att välja ett sparande med högre risk för att på så vis få möjlighet till bättre avkastning. Ofta kan det vara smart att ha en variation bland sina fonder.

Att köpa andelar i en fond innebär att du blir delägare till de värdepapper som ägs av fonden – tillsammans med många andra. Förvaltaren använder sedan de pengar som kommer in i fonden för att köpa olika värdepapper. Genom att spara i en fond sparar du i samtliga tillgångar som ingår i fonden, du kan exempelvis inte välja att bara placera i några av dem. Ofta har fonderna fokus på en särskild bransch. Eftersom du i en fond sprider dina tillgångar på kanske 20-30 olika värdepapper sprider du också riskerna, och du påverkas exempelvis väldigt lite om det skulle gå dåligt för en eller ett par av tillgångarna.

Många väljer att ha en fast månadsöverföring till fonder på en summa som passar ens ekonomi. Men det går naturligtvis också att sätta in lite större summor vid enskilda tillfällen. Det finns vanligtvis inga särskilda regler för hur stort eller litet ditt fondsparande kan vara, men många fonder har en lägstagräns på 100 kronor.

Det gäller att ha ett långsiktigt tänk i sitt sparande och inte sälja så fort kurvorna vänder nedåt. På lång sikt kommer, med största sannolikhet, ditt fondsparande att löna sig. Eftersom tanken vanligtvis är att pengarna ska sitta i fonden under en längre period är det också bra att tänka på att ha pengar i andra sparformer som du kan använda på kort sikt.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser