En försiktighetsprövning av Banklånsfonder

En försiktighetsprövning av BanklånsfonderEn försiktighetsprövning av Banklånsfonder

Amerikanska räntor rör sig högre, men investerare söker fortfarande efter alternativa inkomstgenererande tillgångar. En populär lösning för inkomstinvesterare som vill hantera stigande räntor har varit banklån eller seniorlån. En tillgångsklass gjordes alltmer tillgänglig av börshandlade fonder som PowerShares Senior Loan Portfolio (NYSEArca: BKLN).

Obligationer med rörlig ränta och seniorlån är unika eftersom deras avkastning är knutet till ett benchmark som LIBOR, snarare än att vara förutbestämd. Lånen befinner sig också högre på kapitalstrukturen än andra osäkrade åtaganden. Vissa har även ett golv för att försäkra dig om att få en rimlig avkastning även om räntorna är låga. Deras kupongränta återställs vanligtvis var 90:e dag, vilket resulterar i en kortare duration än tre månader.

Strategi

Så, ett sätt att titta på en ETF som BKLN och som förvaltas passivt. Detta är den största av de börshandlade fonder som investerar i USA. Denna ETF ger investerare möjlighet att behålla sin kaka och äta den också. BKLN, som spårar S & P / LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, minskar ränterisken och har en 30-dagars SEC-avkastning på 2,72 procent. Det är en bra inkomstnivå för att få lägre ränterisk.

Ändå betyder det inte att BKLN och seniorlån är gratis luncher. Det är inga gratislån som erbjuds. Även om ränterisken är låg är kreditrisken hög. De flesta av fondens tillgångar är investerade i lån med ett kreditbetyg under investment grade.

Från och med februari 2017 var den genomsnittliga standardräntan från 2002 till 2017 för högavkastningslån 3,3 procent, enligt JPMorgan och S & P. Den minsta inledande spreaden ska vara 125 punkter över Libor för att ett lån skall få ingå i denna fond. Således erbjöd fonden, trots kort löptid, en avkastning på 2,7 procent i februari 2017.

Att ta itu med bekymmer

En välbekant kritik av högavkastningsobligationsfonder är att de kan vara sårbara i likviditetshänseende. Medan den uppfattningen har mött någon välgrundad opposition när det gäller detta framförallt traditionella skräpobligationer. Likviditetsproblemet handlar till mindre del om seniorlån, men det förekommer helt klart.

Illikviditeten med seniorlån ”skapar utmaningar för fonden. Det finns en likviditetsmatchning eftersom fonden måste tillhandahålla daglig likviditet, då det inte finns någon fastställd tidsgräns för att settlement av senior notes. Faktum är att det i genomsnitt tog 17 dagar att fullfölja en högre lånehandel under andra kvartalet 2016, säger Morningstar.

Fonden använder olika åtgärder för att hantera likviditetsrisken. Den fördelar cirka 10 procent av sina tillgångar till kontanter och mer likvida högavkastningsobligationer. Resten av tillgångarna är skevade mot de mest likvida och största lånen. Det har också en kredit för kunna hantera akuta likviditetshändelser. Fortfarande har investerare ökat 4,8 miljarder dollar till BKLN under det gångna året, mer än dubbelt inflödena med den näst största av PowerShares ETFer.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser