Trading Session för analytiker och traders

Trading Session är en del i Stockletters programsvit för analytiker och traders.
Tillsammans skapar MarketAccess och Trading Session en unik kombination av integrerad programvara. Lätt att installera, lätta att jobba med och med ett litet fotavtryck vilket inte belastar din dator.

Trading Session är kompatibelt med Windows 10

Multipla grafer i Trading Session 3.1


För att beställa, klicka här

Release

3.1.1-r28

Major rewrites in Portfolio handling
New tool to create a screen dump of charts (new icon on toolbar)
Recent list of opened portfolios, accessible in the menu

3.1.1-r25

Fixed Portfolio bug, created unknown error
Added menu button to toggle display of market data when hovering over the HLC-bar
Minor bug fixes

3.1.1-r21

Fixed Portfolio bug, created unknown error

3.1.1-r20

Fix bug where lines was not saved properly and printing of charts sometimes failed.

3.1.1-r19

Fix bug where dates was not visible on horizontal bar
Fix bug where indicator Bollinger was corrupted when switcing between weely and daily

3.1.1-r18

Introducing the first release of Trading Session 3.1.1
This release introduces compability with the Metastock format via a software switch.

3.1.0-r14

Improved horizontal scrolling
Updated license handling to improve validation speed

3.1.0-r13

Error corrected when stocks were deleted and still existed in portfolio.
Minor changes, bugfixes and improvements

3.0.4-r1

Integrate ”Tools:Fishnet settings” with ”Tools:Indicator Parameters”
Add button to menu showing Indicator Settings
Ctrl+Arrow Right or Left now navigates between stocks.

3.0.4-r2

Settings remembered after closing the program
Scrolling to bottom of a list willl restart from top

3.0.4-r6

Added theme based windows style to appearance
Completed language translation to include all forms
Minor bug fixes

3.1.0-r11

Major changes in graph handling
Multiple graphs are now possible
Quick search in all drop downs are enabled

3.0.2

Ny hjälpfil uppdaterad till Windows 7-format
Validering av användare
Flerspråksstöd implementeras i menyer, ännu ej i dialoger.
Navigation uppgraderas och dockningsbara verktyg skapas
Fishnet introduceras som analysverktyg

3.0.1

Ny installer och registerfixar

3.0.0

Uppgradering av programkomponenter till Windows 7-standard vilket minskar behovet av workarounds och extra installerade virtuella maskiner med 99%.

2.1.3

2013-04-01, Trading Session programvara och källkod förvärvas från Tendens.
Senaste versionen släpptes 2002. Ursprungsversion

Felmeddelande Runtime error 91: Object variable or With block variable not set

Felet beror på att formatet som finns på databasen är felaktigt. Sannolikt är att den lagrade basen har Metastock som format på databasen. Lösningen är att installera kursdatabasen med TradingSession som format.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser