Faq

Market Access startar, men syns inte

Om MarketAccess startar men inte syns på skärmen

Detta kan hända efter en windowsuppdatering.
Market Access startar som vanligt men försvinner från skärmen. Den syns som startad nere i programraden. Felet är att Market Access hamnat utanför den vanliga viewporten som du ser på skärmen. Har du två skärmar dockade till datorn syns den förmodligen på den andra.

Felet är ändå lätt att avhjälpa genom att följa dessa steg:

  1. Högerklicka på ikonen till Market Access, välj egenskaper.
  2. Välj fliken ”Genväg”.
  3. I fältet ”Kör i”, så väljer du ”Maximerat” istället för ”Normalt fönster”.
  4. Klicka på Verkställ
  5. Starta nu MarketAccess oc du ska se att programmet syns och täcker hela rutan.
  6. Klicka avsluta
  7. Gör om processen från 1. om du har stängt egenskaper, annars byt tillbaka till ”Normalt fönster”.
  8. Klicka ”OK” och stäng alla fönster.
  9. Starta MarketAccess och flytta ner det till mitten av skärmen.
  10. Klart. Nu ska du åter kunna köra MA såsom tidigare.

Oväntat kritiskt fel efter Windows Update

Om windows har gjort en uppdatering och sedan kraschar oväntat med ett kritiskt fel utan att ha laddat ner någon data kan detta bero på en skyddad inställning i Windows 10.

Om du använder Windows Defender är det tämligen enkelt att åtgärda. Följ nedan instruktion för att ge Folder Access till Market Access.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/4046851/windows-10-allow-blocked-app-windows-security

Att använda Multicharts med kursdata från Stockletter

Import av data från Market Access till Multicharts11-1

Så här gör du för att importera kursdata från MarketAccess till Mulicharts. Ladda ner pdf-dokumentet och följ instruktionerna.

Aktivera och inaktivera realtidsskydd i Windows Defender

Du kan förhindra att spionprogram och andra oönskade program angriper datorn genom att aktivera realtidsskydd i Windows Defender och välja alla alternativ för realtidsskyddet.

Realtidsskyddet innebär att det visas en varning när spionprogram eller program som kan vara oönskade försöker installera sig själva eller köras på datorn. Dessutom visas en varning när ett program försöker ändra viktiga inställningar i Windows.

För att inaktivera Windows Defender gör följande.
För att öppna Windows Defender.
Tryck kontrollpanelen
Tryck på säkerhet
Tryck på säkerhetscenter
Uppe till vänster står Windows Defender
Tryck på Windows Defender
Välj alternativ på verktygs-menyn
Avmarkera kryssrutan använda realtidsskydd

Kan jag köra Mac?

Vi har kunder som framgångsrikt kör TradingSession med full historik på Mac.
Det kräver en emulator liknande de som många redan har installerade såsom
Parallell, VMWare eller Virtualbox.

Vi kan inte ge samma support för installation dock som för Windows, men vi kan,
med hjälp av Teamviewer logga in oss och hjälpa till om miljön finns tillgänglig från
dig som användare och du ger oss tillåtelse att göra det.

Här finns några länkar som viss kunder har använt.

http://osxdaily.com/2015/03/25/install-run-windows-10-mac-virtualbox-os-x/
https://www.parallels.com/eu/landingpage/pd/windows-on-mac/
https://www.vmware.com/products/fusion.html?PID=3607085&PubCID=2786910

Välkommen att prova.

Kan jag få hjälp att installera?

Ibland blir ett problem mycket enklare om man ser samma sak. Vi kan logga in oss på din dator med hjälp av en programvara som heter Teamviewer.
Om du vill att vi ska hjälpa dig genom att logga in på din dator så är det en fördel om du har laddat ner och installerat programvaran innan vi hörs på telefon.

Det är också en fördel om du har skickat oss ett email med det användarnummer och pinkod som programmet visar efter installation. Det gör att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot din dator.

Det är viktigt att veta att det är du som fortfarande har kontroll över vem som är inloggad på din dator. Det går inte att logga in utan att det syns och efter att programmet är nerstängt är datorn åter lika säker som innan du startade det. Vår erfarenhet av Teamviewer är enbart goda. Här kan du ladda ner Teamviewer

Virusprogram

Då det gäller inställningar av virusprogram av typen Norton mm så finns det för många versioner och olika inställningsmenyer som gör det svårt för oss att ge support men ett tips är att man måste ”undanta” skydd för port 21!

Man kan prova att helt stänga av virusskyddet och koppla upp MarketAccess, fungerar uppkopplingen som den ska så vet man att man måste konfigurera virusprogrammet alt brandväggsprogrammet till att öppna trafik via port 21.

Kompatibilitetsläge i Windows 7 och Vista

Nedan fel är gammalt, får du detta, ladda ner senaste versionen av Market Access från hemsidan.

Många programkörningsproblem i Vistan åtgärdas med hjälp av Vistans kompabilitetsläge.

För att göra det möjligt att köra äldre programvaror i Vista så kan man styra startprogrammet t ex MarketAccess.exe, genom att högerklicka på startikonen för det aktuella programmet, där får man upp en meny där man väljer egenskaper längst ner där man väljer fliken ”kompatibilitet”. Ställ in att du ska köra programmet i kompatibilitetsläge för Windows XP (Service Pack 3) genom att först klicka i boxen för att få upp val av kompatibilitetsläge där du väljer Windows XP (Service Pack 3),

Klicka på verkställ och OK.

Error 1020

Kontakta Supporten för att kontrollera Dina inställningar

Det är vanligaste felet är att användaren angett för Stockletter att denne har Metastock som format, men i själva verket används ett annat dataformat, ex till Trading Session 2 för att läsa data. Användare som har Trading Session skall ha ett användarnamn som börjar på TS.

Error 400

Nedan fel är gammalt, får du detta, ladda ner senaste versionen av Market Access från hemsidan.

Error 400 kan du ibland undvika genom att du högerklickar på MarketAccess-ikonen och väljer ”Kör som administratör”.

Vistainställningar för MarketAccess (MA), Trading Session 2 (TS 2), Carlsson Trading Session (CTS)

UAC
Problem med uppdateringsprogrammet MarketAccess (t ex Server Error 400) Kan bero på en funktion i ditt Windows Vista som heter User Account Control (UAC).

En funktion som är tänkt att skydda datorn från obehörig programinstallation men som i vissa fall även kan påverka installationen av helt legitima program.

Varje inloggning på en Vista-dator där UAC-funktionen är aktiverad blir alltid mot en ”vanlig” eller begränsad användare, oavsett om man är administratör eller inte.

Denna UAC-funktion kan man stänga av. För att avaktivera UAC-funktionen och på så vis kunna installera Program så kan du göra som följer:
1.    Öppna Kontrollpanelen
2.    Klicka på rubriken ”Användarkonton”
3.    Klicka där på ”Aktivera/Inaktivera kontroll av Användarkonto”
4.    Bocka bort valet ”Skydda din dator med hjälp av Kontroll av Användarkonto (UAC)”

5. Klicka ”OK” och starta sedan om din dator.

När datorn startat om avinstallerar du MarketAccess, Trading Session 2 eller Carlsson Trading Session från kontrollpanelen. När avinstallationen är klar provar du att installera om MarketAccess, Trading Session 2 eller Carlsson Trading Session.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser