Error 1020

Kontakta Supporten för att kontrollera Dina inställningar

Det är vanligaste felet är att användaren angett för Stockletter att denne har Metastock som format, men i själva verket används ett annat dataformat, ex till Trading Session 2 för att läsa data. Användare som har Trading Session skall ha ett användarnamn som börjar på TS.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser