Historik

Stockletter AB är ett av de allra äldsta företagen som tillhandahåller finansiell information över Internet på den svenska marknaden. Bolaget har sitt ursprung i Stockwords som startades redan 1994. Teknisk analys har alltid varit grunden i Stockletter.

Ganska snart uppmärksammades behovet av tillförlitlig kursdata för de användare som själva ville göra sin tekniska analys. Bra och tillförlitliga data för den svenska aktiemarknaden saknade och en av de första databaserna för tekniska analys för den svenska marknaden ut. Sedan dess har databasen byggts ut, och data för vissa aktier sträcker sig ända tillbaka till 1980 medan vi har historik för ett flertal index som sträcker sig så pass lång tillbaka som 1928.

1996 kom det första nyhetsbrevet som hette Stockletter ut, då på fax. Användandet av teknikens möjligheter har emellertid alltid varit något som kännetecknat Stockletter och i takt med att Internet växte övergick distributionen till att ske genom e-mail. I dag ingår dessa nyhetsbrev som en del av det omfattande utbud som Axier Equities AB erbjuder allmänheten.

Under åren som följde har bolaget även gett ut de böcker som skrivits av en av Stockletters tidigare ägare.

Sedan 2012 är Stockletter AB ett helägt dotterbolag till Axier Equities AB som fortsätter att utveckla databasen och bredda sortimentet.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser