Uppdateringar

2019-12-31

Aktiemarknaderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark har stängt på grund av Nyårsafton

2019-12-26

Samtliga aktiemarknader utom USA har stängt på grund av helgdag

2019-12-25

Samtliga aktiemarknader har stängt på grund av helgdag

2019-12-24

Aktiemarknaderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark har stängt på grund av julafton

2019-12-06

Börsen i Finland har stängt på grund av Nationaldagsfirande

2019-10-28

Börsen i USA har stängt på grund av Thanksgiving.

2019-09-02

Börsen i USA har stängt på grund av helgdag

2019-07-04

Börsen i USA har stängt på grund av Nationaldagsfirande

2019-06-21

Aktiemarknaderna i Sverige och Finland har stängt på grund av midsommarfirande

2019-06-10

Aktiemarknaderna i Norge och Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-06-06

Börsen i Sverige har stängt på grund av Nationaldagsfirande

2019-06-05

Börsen i Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-05-31

Börsen i Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-05-30

Aktiemarknaderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-05-27

De amerikanska börserna har stängt på grund av helgdag

2019-05-17

Aktiemarknaderna i Norge och Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-05-01

Aktiemarknaderna i Sverige, Finland och Norge har stängt på grund av helgdag

2019-04-22

Aktiemarknaderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark har stängt på grund av helgdag

2019-04-19

Den samtliga aktiemarknader har stängt på grund av helgdag

2019-04-18

Den norska och den danska aktiemarknaden har stängt på grund av helgdag.

2019-04-04

Teqnion skall listas på Nasdaq OMX First North

2019-04-01

NGM tar bort suffixet MTF ur kortnamnet på de aktier som handlas på NGM Nordic MTF

2019-03-28

Nordic Entertainment Group AB med kortnamn NENT A och NENT B listas på Nasdaq OMX Large Cap.

2019-03-27 

Bolaget FRILL, bolaget med den nyttiga glassen , noteras på FIRST NORTH på onsdag 27 mars. Arbetsnamnet tidigare var ODLANDOR. Listningen sker i form av en direktnotering, det är alltså ingen föregående nyemission denna gång. Kortnamnet blir FRILL B.

2019-03-26

Gaming Innovation Group listas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamn GIGSEK. Bolaget handlas även i Oslo.

Dr Sannas handlas från och med tisdagen den 26 mars under namnet Scandinavian Health Innovations med kortnamnet SHI MTF.

2019-03-22

Danska Nustay A/s listas på Spotlight (fd AktieTorget) den 22 mars 2019. Kortnamnet blir NUSTAY

Ferroamp Elektronik listas på Nasdaq OMX First North med kortnamnet FERRO

Radisson Hospitality, kortnamn RADH, avlistas efter uppköp 

2019-03-21

Levi Strauss & Co. noterades på NYSE med kortnamnet LEVI

2019-03-20

Pantaluren Group AB (PANT MTF) vars aktier noteras på Nordic MTF, har bytt namn till Mediacle Group AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med onsdagen den 20 mars 2019. Nytt kortnamn: MEGR MTF

2019-03-19

Hancap Avlistas från First North den 19 mars 2019.

Hanza Holding AB, kortnamn HANZA, går från First North till Nasdaq OMX Small Cap. Kortnamnet är oförändrat HANZA

2019-03-01

Sensori AB offentliggjorde den 28 december 2018 att Bolaget fattat beslut om att inleda process om avlistning av dess aktier från Nordic MTF.

2019-02-21

Stockwik Förvaltning handlas efter omvänd splitt. 500 gamla aktier blev en ny.

2019-02-20

Vostok New Ventures med kortnamn VNV SDB gör en splitt. En aktie blir två, varav en är en så kallad inlösenaktie.

2019-02-18

De amerikanska börserna har stängt på grund av helgdag.

2019-02-15

Den 31 oktober 2018 offentliggjorde William Hill Plc ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande genom dotterbolaget William Hill Holdings Ltd till aktieägarna i Mr Green & Co AB. Bolaget avlistas den 15 februari 2019.

Confidence med kortnamn CONF, genomför en omvänd splitt. 100 gamla aktier blev en ny.

2019-02-14

CLX Communications byter kortnamn till SINCH från det tidigare CLX. Bolagsnamnet ändras emellertid inte.

2019-02-13

Oslo Børs avlistar Wentworth Resources, kortnamn WEN

2019-02-12

Extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB beslutade den 25 januari 2019 om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Sista dag för handel inklusive rätt till sammanläggningen är den 11 februari 2019 och första dag för handel exklusive rätt till sammanläggningen är den 12 februari 2019.

2019-02-08

Cinnober Financial Technology med kortnamn CINN avlistas från Nasdaq First North efter uppköp.

WITHA, det thailändska börsindexet som vi använt oss av är ett community-underhållet dataflöde baserat på offentliga källor. Tyvärr är en av de viktigaste källorna till data inte längre tillgänglig, och vi har inte kunnat hitta ett lämpligt alternativ.

Till följd av detta uppfyller WITHA -dataflödet inte längre våra kvalitetsstandarder och kommer inte att uppdateras.

Xact lanserar Danmarks första ETF på Köpenhamnsbörsen. Denna börshandlade fond heter XACT OMXC25 (UCITS ETF) och handlas under kortnamnet XACTOMXC25. 

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera stamaktierna i Privanet Group Oyj (”Privanet”) på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 8 februari 2019. Aktierna i Privanet är sedan tidigare även noterade på Nasdaq First North Helsingfors. Kortnamnet i Sverige blir PRIV MTF.

2019-02-06

AB Fastator (publ) byter kortnamn till FASTAT

2019-02-04

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Toadman Interactive AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm. I samråd med Nordic Growth Market (”NGM”) har Bolaget beslutat att sista dag för handel på NGM är den 1 februari 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 4 februari 2019.

2019-02-03

InCoax Networks börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir INCOAX.

2019-01-25

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) avlistar sina preferensaktier efter uppköp

2019-01-21

De amerikanska börserna höll stängt på grund av Martin Luther King Day.

Den extra bolagsstämman i IDL Biotech AB (publ) beslutade den 25 oktober 2018 att bolaget endast kommer att ha ett aktieslag, dvs. enbart stamaktier. Sista dag för handel med B-aktierna (A-aktierna var ej upptagna till handel) var igår den 17 januari, 2019.

Samtliga aktier är stamaktier efter beslut om antagande av ny bolagsordning som beslutades på extra bolagsstämma i Bolaget den 25 oktober 2018. Samtliga aktier stämplades därvid om till stamaktier, samtliga med lika rätt. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) röst.

2019-01-17

Halmslätten Fastighets AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 17 januari 2019. Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN

2019-01-16

Vid SkiStar AB:s årsstämma den 15 december 2018 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 2:1. Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2019 och första dag för handel med aktier efter split är den 16 januari 2019.

2019-01-09

Game Chest group listades på Spotlight under kortnamn GAMEC.

Millicom International Cellular byter kortnamn, från MIC SDB till TIGO SDB.

2019-01-03 InCoax Networks börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir INCOAX.

2019-01-01

Nyårsdagen, samtliga börser har stängt

2018-12-31

Samtliga börser utom USA är stängda på grund av Nyårsfirande.

2018-12-28

Spotlight har beslutat att avlista Oden Controls aktie på grund av osäkerhet i bolagets förmåga att uppfylla spridningskravet. Sista dag för handel är den 28 december 2018.

2018-12-26

Samtliga börser utom USA är stängda

2018-12-24

Samtliga börser utom USA är stängda

2018-12-20

Footway listar sina B-aktier på Nasdaq OMX First North, kortnamnet blir FOOT B

Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) byter namn till Hansa Biopharma AB. Nytt kortnamn blev HNSA.

2018-12-12

Real Holdings preferensaktie avnoteras med sista handelsdag 12 december

2018-12-10

Azelio listas på First North under kortnamnet AZELIO

2018-12-07

NeoDynamics AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 december 2018. Kortnamnet för aktien är NEOD.

Freedesk AB avnoterade från Spotlight Stock Market eftermarknadens stängning den 7 december

2018-12-06

Den finska börsen är stängd på grund av nationaldag

Lime Technologies med kortnamn LIME listas på Stockholmsbörsen, Small Cap.

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Beyond Frames Entertainment AB:s aktie är den 6 december 2018. Kortnamnet för aktien är BEYOND.

2018-12-05

Storytel AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 4 december 2018

Jetpak Top Holding listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir JETPAK

2018-12-04

AGORA avlistas efter uppköp av Klövern, både stam och preferensaktien

SpectraCure AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018, Kortnamnet är oförändrat SPEC

2018-11-29

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Adverty AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 29 november 2018. Adverty AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ADVT MTF. Bolaget hade tidigare meddelat att det skulle listas på Nasdaq OMX First North.

2018-11-28

Capio avlistas efter uppköp

AlzeCure Pharma börjar handlas på First North Stockholm den 28 november. Kortnamnet blir ALZCUR

2018-11-28

S2Medical börjar handlas på First North Stockholm den 28 november. Kortnamnet blir S2M

2018-11-27

PolarCool AB noteras på Spotlight Stock Market den 27 november 2018

2018-11-26

Nexstim Plc, med kortnamn NXTMS genomför en så kallad omvänd splitt. 30 gamla aktier blir en ny.

2018-11-23

Första dag för handel i Nyfosa-aktien beräknas bli den 23 november 2018. Kortnamnet blev NYF och aktien handlas på Large Cap.

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Zordix AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir den 23 november 2018. Kortnamn: ZORDIX MTF B

2018-11-22

Börsen i USA är stängd Thanksgiving

Sista handelsdag för NattoPharma-aktien (ticker: NATTO, ISIN: NO0010289200) är fastställd till 25 september 2018. Aktierna i NattoPharma ASA fortsatt noterade på Oslo Axess.

2018-11-21

Axolot Solutions Holding börjar handlas på NAsdaq OMX First Nort. Kortnamnet blir AXOLOT

2018-11-20

Cassandra Oil AB avlistas efter beslut av Nasdaqs disciplinkommitté.

2018-11-13

Sista dagen för handel i Axis.

2018-11-12

Jetty AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Kortnamnet blir JETTY.

2018-11-08

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Scandion Oncology A/S aktie är den 8 november 2018. Kortnamnet för aktien är SCOL.

2018-11-07

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Hoodin AB:s aktie är den 7 november 2018. Kortnamnet för aktien är HOODIN.

2018-11-01

Den 10 januari 2018 offentliggjorde Com Hem Holding AB (”Com Hem”) respektive Tele2 Group AB (”Tele2”) ett pressmeddelande med information om att styrelserna i Tele2 och Com Hem har träffat en överenskommelse om en sammanslagning av Tele2 och Com Hem genom en aktiebolagsrättlig fusion. Sammanslagningen ledde till att Com Hem avlistades från Nasdaq OMX. Sista handelsdagen var den 1 november 2018.

2018-10-31

D.Carnegie & Co AB (publ) börjar handlas under sitt nya namn Hembla AB. Nytt kortnamn blir HEM B

2018-10-26

STENOCARE A/S – det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.

Den 4 juni 2018 offentliggjorde Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) respektive Poolia AB (publ) (”Poolia”) ett pressmeddelande med information om att styrelserna i Uniflex och Poolia föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion. Uniflex avlistades den 26 oktober

2018-10-25

Ziccum listas på Spotlight den 25 oktober 2018. Kortnamnet blir ZICC.

SpiffX AB byter namn till Spiffbet AB, nytt kortnamn blev SPIFF

2018-10-18

Moment Group börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap. Kortnamnet är MOMENT.

2018-10-12

Concent avlistat från NGM MTF, både stamaktien och preferensaktien

2018-10-10

DevPort, beslutade den 18 september 2018 enligt styrelsens förslag att genomföra en Fondemission med villkor 1:1, dvs att för varje gammal aktie erhålls en extra aktie av det aktieslag man har (A- eller B-aktier). Avstämningsdagen för fondemissionen är torsdag den 11 oktober 2018 och f.o.m. onsdag den 10 oktober 2018 handlas DevPorts B-aktie utan rätt att deltaga i Fondemissionen.

XACT OMXSB Utd byter namn till XACT Sverige. Det nya kortnamnet blir XACT Sverige (UCITS ETF), tidigare XACT Sverige

2018-10-01

Evendo AB (publ) avnoterades från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 1 oktober 2018.

Nordic Iron Ore listas på Nasdaq OMX First North, bolaget som börjar handlas den 1 oktober skulle egentligen tagits upp till handel i slutet av augusti 2018. Kortnamnet blir NIO.

2018-09-27

Brinova Fastigheter, BRIN B, som har handlas på First North, börjar handlas på Nasdaq OMX, Small Cap.

2018-09-25

Cantargia , CANTA, som har handlas på First North, börjar handlas på Nasdaq OMX, Small Cap

Sista handelsdag för NattoPharma-aktien (ticker: NATTO, ISIN: NO0010289200) är fastställd till 25 september 2018. Aktierna i NattoPharma ASA fortsatt noterade på Oslo Axess.

2018-09-24

Asarina Pharma börjar handlas på First North, kortnamnet blev ASAP

2018-09-20

Metacon listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet META MTF

2018-09-17

Oslo Børs avlistar Saferoad Holding

Oslo Børs avlistar I.M. Skaugen IMSK

2018-09-11

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2018 i IQS Energi Komfort AB beslutades om en sammanläggning av aktier genom vilken tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Sista dag för handel före sammanläggningen är tisdagen den 11 september 2018. Första dag för handel efter sammanläggningen är onsdagen den 12 september 2018. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 12 september 2018 till följd av sammanläggningen.

I samband med sammanläggningen av aktier genomfördes även en apportemission om 102 280 077 nya aktier rörande förvärv av Sustainable Energy Solutions Sweden AB, vilket medför att antal aktier i bolaget efter sammanläggningen är samma antal som innan dvs. 11 364 453.

IQS Energi Komfort AB meddelade den 10 september 2018 att man bytt namn till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Nytt listningsnamn och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med den 12 september 2018.

Nytt listningsnamn från och med 12 september 2018: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
Nytt kortnamn från och med den 12 september 2018: SUST MTF

2018-09-03

Börsen i USA är stängd

2018-08-29

Nordic Iron Ore fick sin emission fulltecknad. Första handelsdag på Nasdaq First North har satts till den 29 augusti.

2018-07-25

Oslo Børs har beslutat om att avlista aktierna i Sevan Drilling. Kortnamn SEVDR

Oslo Børs har beslutat om att avlista aktierna i Seadrill Limited. Kortnamn SDRL

2018-07-23

Namnändring av VideoBur Sthlm Int AB till BrandBee Holding AB. NYTT kortnamn: BRANDB, Tidigare kortnamn: VIDS

2018-07-18

LifeAir AB (LAIR MTF) vars aktier är listade på Nordic MTF, har bytt namn till LightAir AB. Nytt listningsnamn kommer att anges i handelssystemet från och med onsdagen den 18 juli 2018. FISN-koden kommer att ändras till LIGHTAIR/SH. Kortnamn, ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

2018-07-18

Högkullen Pref A upphörde att handlas som en följd av inlösen

2018-07-17

Cognosec AB byter namn till Cyber Security 1 AB. Kortnamnet ändras till CYB1.

2018-07-16

West International AB har bytt namn till Westpay AB, nytt kortnamn blir WPAY

2018-07-06

Calmark Sweden listas på Spotlight Sweden under kortnamnet CALMA

2018-07-04

Börsen i USA är stängd på grund av Nationaldagsfirande, 4 juli.

2018-07-03

Calliditas planerar att noteras på Nasdaq Stockholm.

Dome Energy handlas efter omvänd splitt. 50 gamla aktier blev en ny

2018-07-02

Veoneer, Inc listar sina svenska depåbevis på Nasdaq OMX, handeln som kommer att ske på Large Cap segmentet sker under kortnamnet VNE SDB

2018-06-29

Frill skulle listas på Nasdaq OMX First North men bolaget valde att skjuta på sin listning till hösten.

Raketech noteras på First North Premier. Beräknad första handelsdag för Raketechs aktier på Nasdaq First North Premier är den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE”

Calliditas planerar att notera sina B-aktier på Nasdaq OMX Mid Cap. Kortnamnet blir CALTX. Det var tidigare kommunicerat att första dagen för handel skulle vara den 3 juli, nu blev det den 29 juni istället.

2018-06-28

Ranplan Group listas på Nasdaq OMX First North

2018-06-27

Net Gaming Europe AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) är tisdagen den 26 juni 2018 och första dag för handel på Nasdaq First North Premier är onsdag den 27 juni 2018.

2018-06-26

Namnändring av Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve Entertainment AB. NYTT kortnamn: REDR Tidigare kortnamn: CEAB.

Oniva Online Group AB byter namn till Binero Group. Nytt kortnamn blir BINERO

2018-06-25

Nuevolution, med kortnamn NUE, har tidigare handlats på Nasdaq OMX First North. Aktien återfinns från och med denna dag på Small Cap.

2018-06-22

Börserna i Sverige och Finland är stängda på grund av midsommarfirande

2018-06-21

Computer Innovation i Växjö AB har den 17 maj 2018 offentliggjort ett beslut där Bolaget ansöker om avlistning från Nordic MTF. NGM-börsen har behandlat denna ansökan och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på Nordic MTF ska vara den 21 juni 2018.

Midsummer börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blev MIDS.’

2018-06-20

Dicot är godkänt för notering på AktieTorget. Bolaget kommer handlas under kortnamnet DICOT

Magnolia Bostad som tidigare handlats på Nasdaq OMX First North, kommer att börja handlas på Stockholmsbörsens stora lista. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, MAG, och handeln kommer att ske på Mid Cap segmentet.

2018-06-19

Arion Bank, som övertog Kaupthings isländska tillgångar i samband med finanskrisen, kommer att listas på börserna i Stockholm och på Reykjavik.Arion Banks depåbevis kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under symbolen ”ARIONs”.

Free2move Holding AB genomför en sammanläggning av aktier där varje tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Projektengagemang Swedens B-aktier börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap. Kortnamnet blir PENG B.

Drönarbolaget Cybaero har ansökt om konkurs efter att styrelsen konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Cybaero-aktien har varit handelsstoppad sedan mitten av februari då det utreds om det skett oegentligheter i bolagets kommunikation med marknaden. Handelsstoppet har angetts som ett hinder för bolaget att lyckas få in ny finansiering. I och med konkursen kommer Cybaeros aktier att avlistas.

2018-06-18

Epiroc börjar handlas efter att bolaget knoppats av från Atlas Copco. Handeln kommer att ske på Nasdaq OMX Large Cap, och kortnamnen bli EPI A resp EPI B.

Old Mutual upphör att handlas på Nasdaq OMX. Bolaget kommer att delas upp i fyra delar, och aktieägarna kommer att få aktier i Quilter plc och Old Mutual Limited. Inget av dessa bolag kommer emellertid att listas på Nasdaq Stockholm’s XTERNAL LIST FOR FOREIGN COMPANIES.

2018-06-15

Den 11 april 2018, offentliggjorde Alexion Pharmaceuticals Inc., genom dess dotterbolag Off The Shelf 10036 AB (under namnändring till Alexion Pharma Nordics Holding AB), ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB. Den 28 maj meddelade bolaget att det fullföljer budet och kommit över 90 procentsgränsen. Den 15 juni är sista dagen för handel.

2018-06-14

Danska Freetrailer Group A/S blir det första danska bolaget som börjar handlas på AktieTorget. Handeln kommer att ske under kortnamnet FREETR. Detta är också den första dagen som danska aktier kommer att handlas hos AktieTorget, inte den 22 maj som tidigare kommunicerats.

2018-06-13

AAK handlas efter splitt. En gammal aktie blev sex nya aktier.

Flexion Mobile Plc börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Handeln kommer att äga rum under kortnamn FLEXM.

2018-06-11

Industriarmatur beräknas upptas till handel på AktieTorget under kortnamnet IAG.

2018-06-08

International Petroleum Corporation, kortnamn IPCO, börjar handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista, istället för som tidigare på First North. Handeln kommer att äga rum på Mid Cap

Better Collective A/S börjar handlas på Nasdaq OMX Mid Cap. Kortnamnet blir BETCO

2018-06-06

Börsen i Sverige är stängd på grund av nationaldagsfirande

2018-06-05

Börsen i Danmark är stängd

2018-06-01

Boule Diagnostics handlas efter splitt. En gammal aktie blev fyra nya.

Rezidor Hotel Group byter namn till Radisson Hospitality. Nytt kortnamn blir RADH

TC Connect AB (publ) byter namn till TCECUR Sweden AB (publ), kortnamnet förblir TCC.

2018-05-31

Africa Resources AB (publ) har godkänts för upptagande till handel på NGM Nordic MTF. Africa Resources fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar AFRI MTF.

Africa Resources AB hette tidigare Gripen Oil & Gas AB. Gripen Oil & Gas AB hette tidigare Gotland Oil AB. Gotland Oil AB hette tidigare Norplat Resources AB.

2018-05-29

Beijer Alma handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blev två stycken nya.

Eniro,med kortnamn ENRO; handlas första dagen efter omvänd splitt. 100 gamla aktier blev en ny.

2018-05-28

Börsen i USA är stängd

Björn Borg handlas efter splitt. En aktie blev två, varav en löses in.

FPAR handlas efter splitt, både aktien och stamaktien. En gammal aktie blev tre nya.

I-TECH listas på First North, under kortnamn ITECH

Pharmacolog i Uppsala AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 25 maj 2018. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 28 maj 2018.

2018-05-25

Jontech Kortnamn JDT listas på Nasdaq First North 25 maj 2018

2018-05-24

Bodyflight Sweden listas på AktieTorget under kortnamn BODY

Mr Green & Co, kortnamn MRG, handlas efter splitt. En aktie blev två, varav den ena löses in med automatik.

2018-05-23

Wihlborgs Fastigheter Kortnamn WIHL, gör en emission, en gammal aktie blir två nya. Första dagen för handel blir den 23 maj

2018-05-22

AktieTorget kommer att byta namn. Det nya namnet på denna marknadsplats är Spotlight Stock Market

2018-05-22

LLSW, Lighlab Sweden handlas första dagen efter omvänd splitt. Tio gamla aktier blev en ny

2018-05-21

Börserna i Norge, Danmark och Tyskland är stängda

2018-05-18

Ovzon börjar handlas på First North med kortnamn OVZON

2018-05-17

Börsen i Norge är stängd, Norge firar Nationaldag

Vitrolife, kortnamn VITR, handlas efter splitt. En aktie kom att bli fem nya.

North net connect AB byter namn till Netmore Group AB, nytt kortnamn blir NETM B

2018-05-16

Life science-bolaget Norinvents styrelse har beslutat om att ansöka om avnotering från Aktietorget, ett beslut som har tagits i samråd med marknadsplatsen och grundar sig i att bolagets verksamhet för närvarande utgörs av grundforskning. Sista dagen för handel blir den 16 maj 2018.

2018-05-15

Handelsbankens BEAR EL X4 H handlas efter omvänd splitt. Tio gamla certifikat lades samman till ett nytt certifikat.

Boliden, kortnamn BOL, handlas efter splitt. En gammal aktie blev två, varav den ena löses in med automatik.

Nederman, kortnamn NMAN, handlas efter splitt. En aktie kom att bli tre nya.

2018-05-14

Nordic Flanges Group byter kortnman till NFGAB

Aktieägarna av Lundbergföretagen AB har på den årliga stämman som hölls 2018-04-12, röstat igenom att en split av aktierna skall genomföras till villkoren: 1:1 d.v.s. en ny aktie för varje aktie ägd. Detta sker den 14:e maj 2018 och aktiekursen halveras i och med denna justering.

2018-05-11

Börsen i Danmark är stängd

Tethys Oil med kortnamn TETY, handlas efter splitt. En aktie blev två, och den ena av dessa aktier är en inlösenaktie.

Sista dagen för handel med Ferronordic Machines preferensaktier, kortnamn FNMA PREF. Ferronordic har beslutat om obligatorisk inlösen av samtliga kvarvarande 66 728 A-preferensaktier. Den sammanlagda inlösenlikviden uppgår till 81 miljoner kronor. Efter inlösen kommer Ferronordic inte längre ha några utestående preferensaktier.

2018-05-10

Börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland är stängda

2018-05-09

Atlas Copco A och Atlas Copco B handlas efter splitt. Varje aktie delas upp i två, varav den ena inlöses med automatik.

Styrelsen i First North-listade VA Automatives har på onsdagen beslutat att sätta bolaget i konkurs. Bolaget avbryter därmed det tidigare initierade rekonstruktionsförslaget. Bolagets aktie avlistas därmed från Nasdaq OMX First North

Tieto byter kortnamn, från dagens TIEN till TIETOS. Ändringen gäller de aktier som handlas i Stockholm

2018-05-08

NetEnt handlas efter splitt. Varje aktie delas upp i två, varav den ena inlöses med automatik.

2018-05-07

Dividend Sweden har nu spikat datum för sin omvända split. Tio aktier kommer oavsett aktieslag att slås samman till en ny aktie. Sista dag för handel innan sammanläggningen är den 4 maj. Första dag för handel efter sammanläggningen blir den 7 maj.

2018-05-04

Sista dag för handel i Pharmacolog i Uppsala AB:s aktier av serie B före omvänd split är den 3 maj 2018 och första dag för handel efter omvänd split är den 4 maj 2018.  Villkoren för splitten är en ny aktie av serie B för 2 gamla aktier av serie B (1:2). Kortnamnet, PHLOG, förblir oförändrat.

Maxkompentens Sverige byter namn till MoxieTech Group. I samband med detta ändras kortnamnet till MOXI.

2018-05-02

Entella beräknas upptas till handel på AktieTorget den 2 maj 2018 under kortnamnet ENTELL. Listningen ställdes in på grund av för låg teckningsgrad.

2018-05-01

Börserna i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland är stängda

2018-04-30

Holmen handlas efter Split: 2:1 den 30 april Kortnamnen HOLM A och HOLM B är oförändrat.

2018-04-27

Den danska aktiemarknaden är stängd

ME Dental AB förklarade den 11 april det publika budet på Orasolv AB ovillkorat då ägare till 90,3% av aktierna i Bolaget accepterat det publika uppköpserbjudandet. ME Dental AB har inlett förfarande om tvångsinlösen av resterande utestående aktier varför Orasolv AB har ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Aktietorget. Sista dag för handel kommer att vara fredagen den 27 april, 2018

2018-04-26

Fabege handlas efter Split: 2:1 den 26 april Kortnamnet FABG är oförändrat.

208-04-25

A City Media AB byter namn till AdCityMedia AB. Kortnamnet förändras inte.

2018-04-24

den 8 februari 2018 offentliggjorde NDX Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Nordax Group AB (publ). Sista dagen för handel blir den 24 april 2018.

Beijer Ref handlas första dagen efter splitt. En aktie blev tre nya

2018-04-20

Infrea noterar sig på Nasdaq First North, kortnamnet blir INFREA.

2018-04-19

Cellink ändrar kortnamn till CLNK B

2018-04-18

Fluicell listas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FLUI

2018-04-16

Gabather AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 13 april 2018. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 16 april 2018.

2018-04-13

Tectona listas på NGM Nordic MTF, under kortnamn TCAB MTF B.

2018-04-10

Fastighetsbolaget Stendörren, som handlas på First North men byter till Stockholmsbörsens huvudlista. Stendörren påbörjade processen med att byta lista under det andra halvåret 2015

2018-04-06

Iconovo listas på Nasdaq OMX First North med kortnamn ICO.

2018-04-04

Nilörngruppen med kortnamn NIL B börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap

2018-04-03

Spotify noteras på New York Stock Exchange (NYSE) under kortnamnet SPOT

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktien kommer handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL”

Oslo Børs avlistar aktierna i Songa Offshore, med kortnamn SONG.

2018-04-02

Samtliga börser är stängda

2018-03-30

Samtliga börser är stängda

2018-03-29

Börserna i Danmark och Norge är stängda

2018-03-27

Bygghemma listas på Nasdaq OMX, kortnamnet blir BHG.

2018-03-23

Green Landscaping listas på First North, kortnamnet blir GREEN

2018-03-22

Styrelsen i Gabather AB har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredag den 23 mars 2018. Sammanläggning av aktier 1:4 innebär att fyra (4) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Första dag för handel i Gabathers aktie efter sammanläggning är torsdag den 22 mars 2018, vilket innebär att aktiekursen från och med den 22 mars 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

2018-03-16

Kvika Bank listades på First North. Kvika Bank är det första företaget att listas på Nasdaq Iceland, och det elfte företaget att listas på Nasdaq Nordic under 2018. Listningen av Kvika Bank är speciell eftersom detta är den första listningen av en isländsk bank sedan finanskrisen.

2018-03-15

Zutec Holding listas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ZUTEC.

Zutec är ett irländskt företag som utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarulösningar, i första hand mot företag som är verksamma inom byggnadsindustrin.

Zutec är det första irländska företag som listas inte bara i Sverige utan även i Norden.

2018-03-12

The Single Malt Fund listas på Nordic Growth Market, detta är inte den första whiskeyfonden i världen, men det är den första i Europa.

Preferensaktierna i NP3 Fastigheter listas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamnet NP3 PREF

Wärtsilä gör en splitt, en aktie delas upp på tre nya. Kortnamnet är oförändrat WRT1V

2018-03-11

Marknaderna i USA och Kanada har på grund av sommartid öppet mellan 14.30 och 21.00 till och med den 23 mars.

2018-03-09

Immune Pharmaceuticals Inc avlistas från Nasdaq OMX First North på grund av disciplinära orsaker. Sista dag för handel är den 9 mars.

Cibus Nordic Real Estate listas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet CIBUS

2018-03-07

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Attana AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 mars 2018. Attana AB kommer att handlas under kortnamnet ATANA MTF.

2018-02-28

Optimobile listas på AktieTorget. Tickerkoden blir OPT.

Finska BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj listas på Nasdaq OMX First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet BONES. Bolagets aktier kommer att tas upp till handel på First North Finland samma dag.

2018-02-27

Yield Life Science AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 februari 2018, detta eftersom Bolaget numera saknar verksamhet.

2018-02-26

Smoltek har blivit godkänt för notering av bolagets aktier på AktieTorget. Kortnamnet blir SMOL.

2018-02-23

Liv ihop AB (publ) listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir LIVI.

2018-02-21

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt GoldBlue AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 21 februari 2018. GoldBlue AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet GOLDB MTF

2018-02-19

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

2018-02-15

Vindkraftbolaget Aligera Holding har på måndagen försatts i konkurs av Borås tingsrätt, och dess moderbolag Aligera Vind har ansökt om konkurs. Aligera-aktien är listad på First North och handelsstoppad sedan i torsdags. En direkt effekt av konkursen är att aktierna i Aligera avlistas från First North.

2018-02-07

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att bolaget kommer att ändra sitt kortnamn/ticker på Aktietorget till NXTCL. Sedan noteringen på Aktietorget (2017-07-13) har NextCell handlats med tickern NEXTCL. Ledningen har nu beslutat att ändra ticker till NXTCL. Den nya förkortningen kan också komma att användas i marknadskommunikation och företagsbrandning. Det nya kortnamnet/tickern träder i kraft per 2018-02-07.

2018-02-05

LeoVegas börjar handlas på Nasdaq OMX, Large Cap segmentet. Kortnamnet är oförändrat LEO.

Oslo Børs avlistar Norske Skogindustrier ASA

Salmones Camanchaca med kortnamn SALMON börjar handlas på Oslo Børs. I Sverige kommer detta chilenska bolag att handlas på den norska listan med kortnamn SALMONo

2018-02-02

Dr Sannas listas på NGM MTF Kortnamnet bli SANNA MTF. Tidigare hade den 26 januari 2018 kommunicerats som första handelsdatum men det blev således försenat.

2018-02-01

Oslo Børs avlistar Solvang ASA med kortnamn SOLV.

2018-01-30

Veteranpoolen listas på AktieTorget, Bolaget har knoppats av från HomeMaid. Handeln kommer att ske under kortnamnet VPOOL B. Kortnamnet ändrades sedan till VPAB B.

MSC Group byter namn till Empir Group. Kortnamnet ändras från MSC B till EMPIR B. Bolaget gör samtidigt en omvänd splitt där 20 gamla aktier blir en ny.

Mobile Loyalty Holding AB (publ) har genomfört namnändring till ADONnews Sweden AB (publ). Nytt kortnamn hos Aktietorget blir ADON

2018-01-29

VästsvenskLogistik AB (Publ) noteras på AktieTorget den 29 januari 2018. Kortnamnet för aktien är VASLOG.

2018-01-26

Den 6 september 2016 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam AB. Sista dagen för handel blir den 26 januari 2018.

2018-01-25

Viking Supply Ships med kortnamn VSSAB B genomför en omvänd splitt. 100 gamla aktier blir en ny.

2018-01-22

Kanadensiska Leading Edge Materials Corp., BC0893900 börjar handlas på First North, kortnamnet blir LEMSE. Bolaget äger bland annat Kringelgruvan AB, Tasman Metals Ltd och Flinders Holdings Limited

2018-01-19

Melker Schörling AB avlistas från Nasdaq OMX. Den 14 november 2017 offentliggjorde Schörling & Partners AB, ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB.

2018-01-17

NP Investor listas på på First North Köpenhamn. Bolaget arbetar med att starta egen mäkleriverksamhet samt jobbar för att kunna erbjuda handel i kryptovalutor som till exempel Bitcoin på sin plattform.

2018-01-16

Corem Property Group, vars aktier handlas under kortnamnen CORE A, CORE B och CORE PREF genomför en omvänd splitt. Två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag.

Hubbr ansöker om konkursStyrelsen för First North-listade Hubbr ansöker om konkurs för moderbolaget Hubbr samt de tre dotterbolagen Hubbr People, Hubbr Contact Center samt Vendator Callcenter.

Handeln i aktien har stoppats på tisdagseftermiddagen. Då var aktien ned 17 procent jämfört med måndagen till 0:472 kronor.

2018-01-15

Infracom Group listas på AktieTorget. Kortnamnet blir INFRA

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

Immunicum, som har handlats på First North, börjar handlas på Nasdaq OMX Small cap

2018-01-09

CGit Holding listas på AktieTorget. Kortnamnet blir CGIT

2018-01-04

ObsteCare listas på AktieTorget. Kortnamnet blir OBST

2018-01-03

OrgoTech listas på AktieTorget. Kortnamnet blir ORGO

Den 23 oktober offentliggjorde Tieto Sweden AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB (publ) med kortnamn AVEG B. Sista dagen för handel är den 3 januari 2018.

2018-01-02

OMXs årliga marknadsöversyn har lett till en del listbyten. Nedan framgår vilka aktier som har bytt segment, och var de listades innan.

FöretagsnamnNuvarande segmentNytt segment
CellaVision ABSmall CapMid Cap
G5 Entertainment ABSmall CapMid Cap
Garo AB Small CapMid Cap
Hexatronic Group ABSmall CapMid Cap
KABE AB ser. BSmall CapMid Cap
Knowit ABSmall CapMid Cap
Midsona AB ser. ASmall CapMid Cap
Midsona AB ser. BSmall CapMid Cap
Mr Green & Co ABSmall CapMid Cap
Oriflame Holding AGMid CapLarge Cap
Sensys Gatso Group ABMid CapSmall Cap
Swedol AB ser. BSmall CapMid Cap

2017-12-26

Samtliga aktiemarknader har stängt, med undantag för USA.

2017-12-25

Samtliga aktiemarknader har stängt.

2017-12-22

H&D Wireless listas på Nasdaq First North (preliminärt datum var den 20 december 2017) Kortnamnet blir HDW B.

HQ AB handelsstoppades på AktieTorget efter det att bolaget förlorade tvisten mot den tidigare styrelsen. Under veckan meddelade sedan styrelsen att den ansökt om egen konkurs. Konkursen är en följd av att HQ förlorade tvisten mot den tidigare styrelsen, och inte kunde bära motpartens juridiska kostnader. HQ avlistades efter handelns stängning utan att handeln hade kommit i gång.

2017-12-21

24SevenOffice Scandinavia AB godkänt för notering på AktieTorget. Beräknad notering den 21 december. Kortnamnet blir 247

Seamless Distribution byter namn till Invuo Technologies, nytt kortnamn blir INVUO

2017-12-20

XtraNet börjar handlas under sitt nya namn, Exalt. Kortnamnet kommer att bli EXALT

H&D Wireless listas på Nasdaq First North

2017-12-19

Pepsi börjar handlas på Nasdaq istället för som tidigare på NYSE.

2017-12-18

Botnia Exploration börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir detsamma BOTX.

Oboya Horticulture Industries AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 15 december 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 18 december 2017.

2017-12-15

TopRight Nordic AB noteras på Nordic MTF under kortnamnet TOPR MTF

2017-12-14

Svolder börjar handlas efter splitt. En gammal aktie blev två nya.

Bio-Works Technologies börjar handlas på Nasdaq OMX First Nort. Kortnamnet blir BIOWKS
FlexQube börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir FLEXQ

2017-12-13

Black Earth Farming Ltd har begärt att bolagets aktier skall avlistas från Stockholmsbörsen.

B-aktierna i Corem Property Group AB tas upp till handel på Nasdaq OMX Kortnamnet blir CORE B

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Toadman Interactive AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 13 december 2017. Toadman Interactive AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TOAD MTF

Atvexa börjar handlas på First North, kortnamn ATVEXA B

2017-12-12

Colabitoil Sweden AB godkänt för notering på AktieTorget. Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 12 december 2017 under kortnamnet COLAB

LYKO börjar handlas på Nasdaq OMX First North. A-aktierna får tickerkoden LYKO A

B-aktierna i Arjo börjar handlas på Nasdaq OMX Large Cap med kortnamn ARJO B

2017-12-11

Scout Gaming Group AB listas på First North Kortnamnet blir SCOUT

Acconeer listas på First North Kortnamnet blir ACCON

2017-12-08

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Smart Energy Sweden Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 december 2017. Smart Energy Sweden Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEGR MTF.

Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB byter namn till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB. Det nya kortnamnet blir ATRE

MAG Interactive börjar handlas på First North under kortnamnet MAGI

2017-12-07

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF.

DevPort börjar handlas på First North med kortnamn DEVP B

Aktiemarknaden i Finland är stängd på grund av Nationaldagsfirande2017-12-06

Aktiemarknaden i Finland är stängd på grund av Nationaldagsfirande

Tempest Security noteras på Nasdaq First North med kortnamn TSEC.

2017-12-05

Cleantech Invest Oyj byter namn till Loudspring Oyj. Kortnamnet ändras i och med detta till LOUDS.

2017-12-04

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att ZetaDisplay AB:s (publ) stamaktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Första dag för handel är planerad till den 4 december 2017.

Arctic Gold AB (publ) byter namn till Arctic Minerals AB, kortnamnet är oförändrat

2017-11-30

Sivers IMA Holding börjar handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet är det samma som tidigare, när handeln ägde rum på AktieTorget, det vill säga SIVE.

2017-11-28

Tanker Investment Ltd med kortnamn TIL avlistas från Oslo Börs

2017-11-27

Corem Property Group börjar handlas med nytt kortnamn, CORE A

2017-11-24

2Curex listas på Nasdaq OMX First North under tickerkoden 2CUREX

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av Thanksgiving2017-11-23

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av Thanksgiving

2017-11-22

Första dag för handel i Touchtechs aktie på AktieTorget är planerad till den 22 november 2017. Aktiens kortnamn: TOUCH

IRRAS noteras på Nasdaq First North Premier. Kortnamnet blir IRRAS

2017-11-17

Handeln hos AktieTorget äger rum i Elasticia istället för i Nasdaq OMXs system.

2017-11-16

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Seafire AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 16 november 2017. Seafire AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEA MTF.

2017-11-13

Indentive B listas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet INDEN B

2017-11-10

Tre Kronor Property Investment AB har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir 3KR.

2017-11-06

Bublar Group AB noteras på Nordic MTF under kortnamnet BUBL MTF

2017-11-03

Halvdag Stockholmsbörsen med anledning av Alla Helgonahelgen.

2017-11-02

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i RenoNorden ASA per den 2 november 2017.

2017-10-27

BiBBInstruments skall listas på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 oktober 2017.

Intellecta byter namn till ICTA. Kortnamnet blir ICTA. Både aktier av serie A och serie B har lagts samman till stamaktier.

Ferronordic Machines börjar handlas på Nasdaq OMX Mid cap. Kortnamnet blir FNM. Preferensaktierna handlas för närvarande på First North, men kommer att börja handlas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamn FNMA PREF.

2017-10-26

Sändningsbolaget ESEN eSports har godkänts för notering på Aktietorget. De blir därmed Sveriges första renodlade publika esportbolag att noteras på börsen. Första handelsdag på Aktietorget är planerad till den 26 oktober 2017. Bolaget började sin emission i maj 2017 och skulle då ha listats på NGM Nordic MTF, nu blir det istället AktieTorget som tar upp aktien till handel. Kortnamnet blir ESEN.

Weifa ASA, med kortnamn WEIFA, upphör att handlas på Oslo Børs.

2017-10-23

Logistri noteras på AktieTorget med första handelsdag den 23 oktober 2017. Kortnamnet blir LOGIST

Sista dagen för handel i Botnia Exploration Holding AB’s aktier före sammanläggning (1:5) är den 23 oktober 2017 och första dag för handel efter sammanläggningen är den 24 oktober 2017.

2017-10-19

Global Gaming 555 listas på First North med kortnamn GLOBAL

2017-10-18

Cherry listas på Nasdaq OMX Mid Cap. Aktien har tidigare handlats på AktieTorget. Kortnamnet förblir oförändrat CHER B.

Vid Bahnhof AB (publ):s extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 beslutades det om en aktiesplit om 10:1. Sista dag för handel med aktier före split är den 16 oktober 2017 och första dag för handel med aktier efter split är den 17 oktober 2017. Kortnamnet blir oförändrat.

2017-10-13

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) har godkänts för notering på Aktietorget. Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 30 oktober, under kortnamnet QIIWI. Tidigare angavs den 30 oktober 2017 som första handelsdag, men QIIWI hann med att registrera aktierna i så pass god tid att handeln kunde påbörjas tidigare än så.

2017-10-12

Samhällsbyggnadsbolaget PREF börjar handlas på First North under kortnamnet SBB PREF.

BioArctic B Börjar handlas på Nasdaq OMX Mid cap under kortnamnet BIOA B

Fram Skandinavien B börjar handlas på First North under kortnamnet FRAM B

2017-10-11

Intrum Justitia byter kortnamn till INTRUM

2017-10-03

Rovio Entertainement noterades på Nasdaq Helsingfors den 3 oktober 2017, kortnamn ROVIO

2017-10-06

Biotech-IgG handlas sista dagen på AktieTorget. Företaget har lämnat in en egen ansökan om avnotering.

Balco Group listas på Nasdaq OMX Small Cap under kortnamnet BALCO

Handicare Group AB (publ) listas på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Aktien kommer att handlas under kortnamnet HANDI.

2017-10-05

Railcare Group har beslutat att genomföra en fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Planerad första handelsdag för de nya aktierna med ny ISIN-kod blir den 5 oktober 2017

Fastighets AB Balder avlistar sina preferensaktier som har handlats med kortnamnet BALD PREF.

2017-10-03

Anoto genomför en omvänd splitt, 30 gamla aktier blir en ny

2017-10-02

Sectra med kortnamn SECT B genomför en splitt, en aktie delas upp i två nya, varav den ena en inlösenaktie.

Starbreeze börjar handlas på Nasdaq OMX, Mid Cap. Detta gäller både A- och B-aktien det vill säga STAR A och STAR B.

Redsense Medical AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 29 september 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 2 oktober 2017.

2017-09-29

Infront listas på Oslo börsen med kortnamn INFRNT

Rovio Entertainment Oyj listades på Helsingforsbörsen. Kortnamnet blev ROVIO.

2017-09-28

Inhalation Sciences listas på AktieTorget under kortnamnet ISAB.

XSpray Pharma listas på First North under kortnamnet XSPRAY

2017-09-26

Vid den extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017, beslutades om omstämpling av bolagets stamaktier till B-aktier. Från och med den 26 september byter ZENZIP kortnamn till ZENZIP B

2017-09-21

SenzaGen börjar handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamn SENZA

2017-09-20

Cybaero, kortnamn CBA, genomför en omvänd splitt med villkoren 1:10

2017-09-05

Nordic Mines avlistades från Nasdaq OMX Nordic med omedelbar verkan

2017-09-04

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av helgdag

Sista dagen för handel med DGC One (kortnamn DGC)

Catena Media börjar handlas på Nasdaq OMX Mid Cap. Aktien har tidigare handlats på First North

2017-09-01

Den 25 augusti 2017 bytte Axonkids officiellt namn och är numera registrerade som Axkid AB med organisationsnummer 556791-1887. Bolagets aktie kommer från och med den 1 september handlas under kortnamnet AXKID på AktieTorget. Det nya aktienamnet är Axkid.

Mindmancer byter namn till Irisity. Det nya kortnamnet blir IRIS

Skiens Aktiemølle ASA med kortnamn SKI avlistas från Oslo Børs

2017-08-28

Mobilåtervinnings namnändring till Pantaluren Group AB registrerad hos Bolagsverket. Det innebär att Mobilåtervinning i Sverige AB per idag har bytt namn till Pantaluren Group AB. Aktiens kortnamn kommer ändras till PANT MTF från och med måndagen 28 augusti 201

2017-08-25

Namnändring av GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB. I samband med detta får bolaget ett nytt kortnamn, PREMET

2017-08-10

Namnändring av Playhippo AB till Future Gaming Group International AB. I samband med detta ändras kortnamnet till FGG från nuvarande handelsbeteckning PLAY.

Mindmancer byter namn till Irisity. Det nya kortnamnet blir IRIS

2017-08-07

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i Hafslund ASA

2017-08-03

Midsona AB (publ) påkallar tvångsinlösen av Bringwell som ansöker om avnotering. Sista handelsdagen blir den 3 augusti 2017.

2017-07-21

Vigmed avlistas från First North

Nordic Growth Market har godkänt News55 AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 21 juli 2017 och kortnamn kommer att bli N55 MTF.

Seamless Distribution Systems börjar handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SDS

2017-07-14

Realfiction Holding listas på First North. Kortnamnet blir REALFI

Aspire Global plc.upptas till handel på First North. Kortnamnet blir ASPIRE

2017-07-13

Nextcell Pharma börjar handlas på AktieTorget. Kortnamn NEXTCL

OmniCar Holding AB (publ) börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet OMNI

2017-07-11

Aspire Global plc.upptas till handel på First North. Kortnamnet blir ASPIRE

2017-07-07

Urb-it listas på First North. Kortnamnet blir URBIT

Styrelsen för Dignita Systems AB (”Dignita”) har, på begäran av 1A Smart Start, LLC (”Smart Start”), fattat beslut om att ansöka om avnotering av Dignitas aktier vilka är upptagna till handel på AktieTorget.

2017-07-06

Panion Animal Health skall listas på AktieTorget. Kortnamnet blir PANION

Promore Pharma listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir PROMO

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av Nationaldagsfirande2017-07-04

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av Nationaldagsfirande

Cimco Marine listas på First North, kortnamnet blir CIMCO

Pilum AB byter namn till Saxlund Group. Nytt kortnamn blir SAXG

2017-07-03

Promore Pharma listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir PROMO

2017-06-30

Cherry genomför en splitt. En gammal aktie blir fem nya. Sista dag för handel i Cherry AB aktier före split är den 29 juni och första dagen för handel efter split är den 30 juni 2017.

2017-06-29

I enlighet med beslut på årsstämman den 22 maj 2017 kommer alla befintliga aktier i Mertiva AB (”Bolaget”) att omvandlas till A-aktier. De nya aktierna kommer att ha listningsnamn Mertiva A och handlas under kortnamnet MERT MTF A.

Wiema AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 29 juni 2017

2017-06-28

iApotek listas på AktieTorget under kortnamnet IAPO. Det talades tidigare om att lista företaget på NGM Nordic MTF.

GS Sweden byter namn till GomSpace Group

2017-06-27

Peckas Naturodlingar klarade inte av att listas 22 juni som kommunicerats. Istället blir det den 27 juni som bolagets aktier togs upp till handel på NGM Nordic MTF. Kortnamnet blir PEKA MTF B

B&B TOOLS byter namn till Bergman & Beving. Kortnamnet ändras samtidigt och aktien handlas under sin nya handelsbeteckning, BERG B

2017-06-26

North net connect listas på Nasdaq First North Stockholm. Handelsbeteckningen blir NORNET B

Nordiska IT-koncernen Advania meddelar att förvärvet av konsultbolaget Caperio Holding fullföljs. Caperio avlistas i och med detta från Nasdaq OMX First North.

Aktiemarknaden i Sverige, Finland, Danmark och Norge är stängd på grund av Midsommarfirande2017-06-23

Aktiemarknaden i Sverige och Finland är stängd på grund av Midsommarfirande

2017-06-22

Peckas Naturodlingar senarelägger noteringen på NGM Nordic MTF ytterligare. Första handelsdag beräknas nu bli den 22 juni. Första handelsdag var ursprungligen 19 maj, vilket senarelades till idag 9 juni och nu är det 22 juni som är senaste beskedet.

Sensec Holding AB noteras på Nordic MTF. Kortnamnet blir SECS MTF

Aqeri Holding med kortnamn AQER avlistas från Nasdaq OMX First North efter konkurs.

Deep Sea Supply avlistas från Oslo Børs

Farstad Shipping avlistas från Oslo Børs

B-aktierna i Solstad Offshore ASA avlistas från Oslo Børs

2017-06-21

Quartiers Properties listar sina stamaktier på Nasdaq OMX First North. Stamaktien får kortnamnet QUART, medan preferensaktien får namnet QUART PREF

Bonesupport listas på Stockholmsbörsen under kortnamnet BONEX. Aktien kommer att handlas på Small Cap

B-aktierna i Momentum Group AB börjar handlas Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet. Aktien kommer att få handelsbeteckningen MMGR B

Sedana Medical listas på First North under tickerkoden SEDANA

Fastighets AB Trianon listar sina B-aktier på Nasdaq OMX First North. Handelsbeteckningen blir TRIAN B

2017-06-20

Realfiction listas på Nasdaq OMX First North. Handelsbeteckningen blir REALFI

A1M Pharma AB börjar handlas på Nasdaq OMX First North

Sista handelsdag den 20 juni 2017 för preferensaktier i Quartiers Properties AB NGM Nordic MTF. Dagen efter kommer både stamaktien och preferensaktien tas upp till handel på Nasdaq OMX First North.

Investment AB Latour handlas efter splitt. En gammal aktie blev fyra (4) nya. Kortnamnet blir oförändrat LATO B.

2017-06-19

Surgical Science Sweden listas på First North

A1M Pharma AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 19 juni 2017

2017-06-16

Nitro Games Oyj listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir NITRO.

Cinnober Financial Technology handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blir tre nya. Kortnamnet är oförändrat CINN.

Effnetplattformen Dividend AB byter namn till Effnetplattformen AB. Det gamla kortnamnet, EFFP, kvarstår

2017-06-15

Finska Enersize Oy listas på Nasdaq First North den 15 juni. Handeln sker under kortnamnet ENERS

A-Aktierna i Essity börjar handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap under kortnamn ESSITY A

B-Aktierna i Essity börjar handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap under kortnamn ESSITY B

Fagerhult kommer att börja handlas efter splitt. En gammal aktie blev tre nya.

Saniona meddelar att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om notering på Stockholmsbörsens huvudlista. Därmed avnoteras Saniona från First North Premier. Första dagen för handel på huvudlistan beräknas vara den 15 juni 2017, och den sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier kommer därmed att vara den 14 juni 2017. Aktien kommer att handlas inom Small cap-segmentet.

2017-06-13

NextCell Pharma listas på AktieTorget under kortnamnet NEXTCL

2017-06-12

Interfox Resources AB:s aktie har sedan den 21 november 2016 varit handelsstoppad. Anledningen till handelsstoppet framgår av AktieTorgets pressmeddelanden den 21 november 2016 och den 11 januari 2017. Disciplinkommittén har den 10 april 2017 beslutat att aktierna i bolaget ska avföras från handel på AktieTorget med sista handelsdag den 12 juni 2017.

Den forna skogs- och hygienkoncernen SCA handlas på måndagen exklusive den avknoppade hygiendelen Essity, varpå SCA-aktien som väntat handlas ned.

Paxman listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir PAX

2017-06-09

TC Connect listas Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir TCC.

Preservia Hyresfastigheter listar sina preferensaktier på NGM Nordic MTF, kortnamnet blir PHYR MTF PREF. Listningen har dragit ut på tiden, bolaget var tidigare aktuellt för en listning den 27 april.

Sista dagen för handel för Ratos Pref C som löses in för 1837,50 SEK

2017-06-08

Zaplox listas på Nasdaq First North. Kortnamnet blir ZAPLOX

XANO Industri handlas första dagen efter splitt. En aktie blev två nya.

2017-06-07

Net Trading Group NTG AB listas på NGM MTF under kortnamnet NTGR MTF

Evolution Gaming Group, med kortnamn EVO, börjar handlas på Nasdaq OMX Large Cap. Aktien har tidigare handlats på Nasdaq OMX First North

Lundin Mining Corporation avslistas, eller mer korrekt bolagets depåbevis. Istället kommer bolagets aktier att handlas från den 8 juni 2017 under kortnamnet LUMI. Tidigare handelsbeteckning var LUMI SDB.

Aktiemarknaden i Sverige är stängd på grund av Nationaldagsfirande2017-06-06

Aktiemarknaden i Sverige är stängd på grund av Nationaldagsfirande

2017-06-05

Aktiemarknaden i Danmark och Norge är stängd på grund av helgdag.

Bilia handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blev två nya.

2017-06-02
East Capital Explorer AB (publ) byter namn till Eastnine AB (publ) Kortnamnet blir EAST. Tidigare kortnamn ECEX.

Vi har adderat T-Mobile US (TMUS) och Ulta Beauty, Inc (ULTA) på Nasdaq.

2017-06-01

HMS Network handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blev 4 nya.

Fastator började efter en rad motsägande börsmeddelanden handlas under ett nytt kortnamn. Den nya handelsbeteckningen blir ABFAST och inte FASTATOR som meddelades ett par gånger.

2017-05-31

Fastator börjar handlas under ett nytt kortnamn. Den nya handelsbeteckningen blir FASTATOR

Munters byter kortnamn. Den nya handelsbeteckningen blir MTRS (tidigare MTRS B)

Boozt börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Kortnamnet blir BOOZT. Handeln börjar på Mid Cap  segmentet.

2017-05-30

Terra Net listas på Nasdaq First North. Kortnamnet blir TERRNT B

2017-05-29

Aktiemarknaden i USA är stängd på grund av helgdag

Ayima Group listas på AktieTorget under kortnamn AYIMA (ändrat från 22 maj)

2017-05-26

Aktiemarknaden i Danmark är stängd på grund av helgdag

NC Lahega aviserar namnändring till Clemondo Group. Det nya kortnamnet blir CLEM

2017-05-25

Aktiemarknaden i Sverige, Finland, Danmark och Norge är stängd på grund av helgdag

Abelco listas på NGM Nordic MTF. Kortnamnet blir ABIG MTF2017-05-24

Abelco listas på NGM Nordic MTF. Kortnamnet blir ABIG MTF

2017-05-23

NorInvent listas på AktieTorget den 23 maj 2017. Kortnamnet blir NORI. Tidigare avsåg bolaget att listas på First North.

Medicover listar sina B-aktier på Nasdaq OMX Mid Cap, kortnamnet blir MCOV B

2017-05-22

Ayima Group listas på AktieTorget under kortnamn AYIMA (Uppskjutet)

Bioservo Technologies skall listas på First North. Kortnamnet blir BIOS.

2017-05-19

Peckas Naturodlingar börjar handlas på NGM Nordic MTF den 19 maj (datumet var preliminärt och visade sig inte hålla).

MobiPlus listas på AktieTorget. Kortnamnet blir MPLUS

Munters listas på Nasdaq OMX Large Cap under kortnamnet MTRS B

Agromino A/S (fd Trigon Agri A/S), genomför en omvänd splitt. 100 aktier blir en. Den 19 maj blir den första dagen som aktien handlas efter den omvända splitten.

Björn Borg handlas efter splitt, en aktie blir två. Den ena av dessa är en inlösenaktie.

2017-05-18

Nexar Group listas på NGM Nordic MTF. Kortnamnet blir NXAR MTF

2017-05-17

Aktiemarknaden i Norge är stängd på grund av Nationaldagsfirande

RLS Global AB listas på Nasdaq OMX First North. Tidigare handlades aktien på AktieTorget. Kortnamnet är oförändrat RLS.

2017-05-16

Enea handlas efter splitt, en aktie blir två. Den ena av dessa är en inlösenaktie.

Kakel Max byter kortnamn, från KAKEL B till KAKEL.

2017-05-15

Integrum listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamn INTEG B

2017-05-12

Aktiemarknaden i Danmark är stängd på grund av helgdag

Sdiptechs stamaktier av serie B listas på Nasdaq First North Premier. Kortnamnet blir SDIP B

Nordic Growth Market har 5/5-2017 godkänt CloudRepublic AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 12 maj 2017 och kortnamn kommer att bli CLDR MTF

Empire AB knoppar av Empire Sweden AB och förvärvar Kakel Max. I och med detta byter Empire AB också namn till Kakel Max. Nytt kortnamn blir KAKEL B

2017-05-11

Inission  handlas första dagen efter split. En gammal aktie blev 4 nya.

Instalco Intressenter AB listas på Nasdaq OMX Mid Cap under kortnamnet INSTAL

SECITS Holding listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir SECI. Tidigare kommunicerades den 4 maj som första handelsdag.

2017-05-10

Med anledning av försenad registrering av aktier meddelar Freedesk AB att första dag för handel med bolagets aktier på AktieTorget har blivit senarelagd. Ny beräknad första dag för handel är den 10 maj 2017. Det har tidigare kommunicerats att första dagen för handel skulle vara den 27 april 2017.

Bråviken Logistik listas på AktieTorget, och inte på First North som tidigare kommunicerats.Kortnamnet blir BRALOG

2017-05-08

Logistea AB listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir LOG.

Oslobörsen avlistar MultiClient Geophysical ASA, med kortnamn MCG.

2017-05-05

Bambuser listar sina aktier på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir BUSER

Mantex listas på Nasdaq OMX First North. Handeln kommer att äga rum under tickerkoden MANTEX, tidigare kommunicerats den 20 april som första handelsdag.

Empire handlas efter omvänd splitt. Fem aktier blir en ny. Kortnamnet är oförändrat EMP B.

2017-05-04

SECITS Holding listas på Nasdaq OMX First North (Noteringen uppskjuten)

2017-05-03

Compare-IT Nordic AB börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet COMPIT.

Nordic Growth Market har godkänt Rentunder Holding AB för notering på Nordic MTF. Första handelsdag är fastställt till den 3 maj 2017 och kortnamnet är RENT MTF.

2017-05-01

Aktiemarknaden i Sverige, Finland och Norge är stängd på grund av helgdag

2017-04-27

Freedesk skall listas på AktieTorget, kortnamnet blir FREESK

Preservia Hyresfastigheter listar sina preferensaktier på NGM Nordic MTF

2017-04-26

XMReality listas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet XMR

2017-04-25

Trigon Agri A/S (TAGR) byter namn till Agromino A/S. Nytt Kortnamn blir AGRO.

2017-04-24

AcuCort börjar handlas under kortnamnet ACUC. Handeln kommer att äga rum på AktieTorget

Lundin Petroleum knoppar av International Petroleum Corporation. Aktien handlas under kortnamnet IPCO från och med den 24 april. Handeln kommer att äga rum på Nasdaq OMX First North

2017-04-20

Mantex listas på Nasdaq OMX First North

Matra Petroleum  Nasdaq OMX First North, kortnamnet blir MATRA

2017-04-17

Samtliga aktiemarknader har stängt utom USA

2017-04-14

Samtliga aktiemarknader har stängt

2017-04-13

Aktiemarknaden i Danmark och Norge är stängd på grund av helgdag

Immune Pharmaceuticals handlas första dagen efter en omvänd splitt. 20 gamla aktier blev en ny.

2017-04-12

Sonetel börjar handlas på First North under kortnamnet SONE. Tidigare har det kommunicerats att första handelsdagen skulle vara den 20 mars 2017.

2017-04-11

Senzime börjar handlas på First North Aktien har tidigare handlats på AktieTorget.

2017-04-10

Archelon byter listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF. Nytt kortnamn blir ALON MTF B

Transcom WorldWide avlistas. Den 21 december 2016 offentliggjorde Altor AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB.

FM Mattsson Mora Group AB har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission av B-aktier i syfte att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. FM Mattsson Mora, som tillverkar vattenkranar och blandare, har haft noteringsplaner sedan länge. Men i november 2015 sköts planerna upp efter att Nasdaq gett tummen ner för styrelsen, bland annat med synpunkter på sammansättningen och rutinerna för finansiell kontroll. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 10 april 2017. Kortnamnet blir FMM B.

2017-04-07

Actic Group listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ATIC.

Bolagsverket har registrerat byte av företagsnamn från Lucent Oil till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Bolagets aktie kommer från och med 7 april 2017 handlas under kortnamnet QUIA på AktieTorget. Det nya aktienamnet är QuiaPEG Pharmaceuticals. Lucent Oil genomför ett omvänt förvärv av QuiaPEG.
Intervacc listas på First North under kortnamnet IVACC

2017-04-06

Tangiamo Touch Technology AB listas på Nasdaq OMX First North

HiQ International handlas första dagen efter splitt. Den ena aktien är en så kallad inlösenaktie.

XACT lanserar en helt ny ETF, XACT High Dividend Low Volatility.Det är en så kallad smart beta ETF. Kortnamnet (!) blir XACT High Div Low Vol. Det ändrades XACTHDIV
Scandinavian Organics som producerar ekologiska matprodukter, meddelar att Bolagets styrelse beslutat att begära företaget i konkurs och har lämnat in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt.
Effnetplattformen AB byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Nytt kortnamn blir SBB B
SSM Holding listas på Nasdaq OMX Mid Cap. Kortnamn SSM

2017-04-05

Ahlstrom-Munksjö Oyj, resultatet av samgående mellan Ahlström och Munksjö byter marknadssegment. Från och med den 5 april 2017 kommer aktien att handlas på Large Cap. I vanliga fall genomförs revideringarna årligen, i samband med årsskiftet, men fusionen har lett till att marknadsvärdet för den nya koncernen har ökat så kraftigt att Nasdaq OMX genomförde ett byte under året. Kortnamnet förblir AM1S.

2017-04-04

Isofol Medical börjar handlas på Nasdaq OMX First North Premier under kortnamnet ISOFOL

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB listar sina preferensaktier på Nasdaq OMX First North. Handeln sker under kortnamnet KV77 PREF

2017-04-03

Sonetel börjar handlas på First North under kortnamnet SONE. Tidigare har det kommunicerats att första handelsdagen skulle vara den 20 mars 2017.

Munksjö Oyj byter namn till Ahlstrom-Munksjö Oyj. Kortnamnet ändras till AM1S

Prolight Diagnostics AB listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet PRLD MTF2017-03-31

Prolight Diagnostics AB listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet PRLD MTF

Christian Berner Tech Trade AB, med kortnamn CBTT B, tas upp till handel på Nasdaq OMX Small Cap. Aktien har tidigare handlats på First North

Ambea AB börjar handlas på Nasdaq OMX Mid Cap under kortnamnet AMBEA.

2017-03-29

Biovica B listas på Nasdaq OMC First Nordic. Aktien kommer handlas under kortnamnet BIOVIC B

Xavitech listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet XAVI MTF B

Xavitech listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet XAVI MTF B2017-03-28

Camanio Care listas på AktieTorget under kortnamnet CARE.

2017-03-27

Eatgood börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet EATG

Unibap börjar handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamnet blir UNIBAP

2017-03-24

Metacon har tidigare sagt att bolaget skulle börja handlas på NGM Nordic MTF den 24 mars 2017. Ingen uppdatering har ännu kommit om denna listning varför det är sannolikt att anta att det inte kommer ske någon listning detta datum.

ISR Immune System Regulation Holding börjar handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ISR. Listningen skulle egentligen ha skett den 23 februari 2017 men blev uppskjuten, kortnamnet blir ISR

2017-03-23

ChromoGenics listas på Nasdaq OMX First North, kortnamnet blir CHRO 

MIPS AB börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap. Handeln kommer att äga rum under kortnamnet MIPS

2017-03-21

Clinical Laserthermia Systems, kortnamn CLS börjar handlas på First North. Tidigare har aktien handlats på AktieTorget

2017-03-20
Sonetel börjar handlas på First North under kortnamnet SONE
Acosense listas på AktieTorget, kortnamnet blir ACOS

2017-03-17

Den 21 januari fattade disciplinkommittén på Nasdaq OMX beslutet om att avnotera aktierna i Petrotarg (kortnamn PETR). Sista handelsdagen blir den 17 mars.

Cefour har per den extra bolagsstämman den 23 februari 2017 den fattat beslut om att byta namn till Umida Group. Det nya kortnamnet blir UMIDA

Greater Than godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 17 mars 2017. Kortnamnet förblir GREAT.

2017-03-16

Initiator Pharma A/S skall listas på AktieTorget under Q1 2017. Bolaget är en avknoppning från Saniona. Kortnamnet blir INIT.

2017-03-15

Samtrygg listas på NGM Nordic MTF, kortnamnet blir SAMT MTF B

HemCheck skulle listas på First North den 10 mars 2015, men den 8 mars 2017 kom ett pressmeddelande om att Bolagets första handelsdag har skjutits upp . HemCheck listas istället på Forst North den 15 mars. Kortnamnet blir HEMC.

2017-03-14

Vid extra bolagsstämma den 23 februari 2017 i Quartiers Properties AB (QART MTF PREF), vars preferensaktier listas på NGM Nordic MTF, beslutades om en uppdelning av aktier (split 10:1) innebärande att varje nuvarande aktie delas upp i tio aktier av samma slag. Sista dag för handel före uppdelningen är den 13 mars 2017. Första dag för handel efter uppdelningen är den 14 mars 2017.

2017-03-13

På grund av förskjutning i sommartid mellan USA och Europa är det från måndag den 13/3 till och med fredag 24/3 förändrade öppettider för börserna i USA och Kanada. Under dessa veckor är börserna öppna kl. 14.30 – 21.00 svensk tid.

2017-03-08

Chordate Medical Holding listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet CMH MTF

2017-03-07

Empire B handlas efter omvänd splitt, 200 gamla aktier blev en ny

2017-03-03

Spintso som utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg som säljs i hela världen via distributörer till idrottsdomare skulle ha noterat sig på AktieTorget i oktober förra året men processen har dragit ut på tiden. Nu är emellertid en ansökan inlämnad till NGM om notering på Nordic-MTF och bolaget räknar med att handeln startar den 3 mars.

SARSYS öppnar handeln på NGM2017-03-02

SARSYS eller Scandinavian Airport and Road Systems AB som är bolagets fullständiga namn listas på NGM Nordic MTF. Handeln kommer att äga rum under kortnamnet SARS MTF

2E Group AB byter namn till Moment Group AB, nytt kortnamn blir MOMENT

2017-02-28

IRLAB Therapeutics listar sina A-aktier på First North under kortnamnet IRLAB A

2017-02-23

ISR Immune System Regulation Holding skulle ha börjat handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ISR. Strax innan öppning kom emellertid ett börsmeddelande som sade att handeln sköts upp på obestämd tid.

2017-02-22

Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX Mid Cap segmentet. Kortnamnet blir ONCO

2016-02-20

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU

2017-02-17

Serodus ASA avlistas från Oslo Börs

Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.

Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B

AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B

2017-02-16

Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF

2017-02-15

Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)

2017-02-14

Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)

2017-02-06

MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.

2017-02-01

Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B

2017-01-25

Obducat PREF B, med kortnamnet OBDU PREF B börjar handlas på NGMs huvudlista

2017-01-23

Effnetplattformen Dividend börjar handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet EFFP

2017-01-20

Sista dagen för handel i RusForest innan avlistningen

2017-01-16

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

AQ Group listas på Nasdaq OMX Group Mid Cap

2016-01-12

MultiDocker Cargo Handling listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet MULT MTF

2017-01-09

AcouSorts listas på AktieTorget under kortnamnet ACOU

Nordic Camping & Resort avlistades efter det att den norska riskkapitalfirman Norvestor Equity lade genom RCN Intressenter II AB den 10 november ett bud på samtliga aktier i Nordic Camping & Resort som handlas under kortnamnet CAMP på AktieTorget.

2017-01-02

I samband med årsskiftet sker om vanligt en del omflyttningar mellan listorna på Nasdaq, en del bolag flyttar från Mid Cap till Large Cap, andra från Small Cap till Mid cap och så vidare.

Kortnamn NamnTidigare segmentNytt segment
ACAN BAcando AB ser. BSmall CapMid Cap
ACTIActive Biotech ABMid CapSmall Cap
ANOD BAddnode Group AB ser. BSmall CapMid Cap
ATTAttendo ABMid CapLarge Cap
AZAAvanza Bank Holding ABMid CapLarge Cap
BIOTBiotage ABSmall CapMid Cap
BRAVBravida Holding ABMid CapLarge Cap
COLLCollector ABMid CapLarge Cap
ELAN BElanders AB ser. BSmall CapMid Cap
HMEDHansa Medical ABSmall CapMid Cap
HEMFHemfosa Fastigheter ABMid CapLarge Cap
HEMF PREFHemfosa Fastigheter AB prefMid CapLarge Cap
IAR BI.A.R Systems Group AB ser. BSmall CapMid Cap
KAROKaro Pharma ABSmall CapMid Cap
KLEDKungsleden ABMid CapLarge Cap
NETI BNet Insight AB ser. BSmall CapMid Cap
OASMOasmia Pharmaceuticals ABMid CapSmall Cap
OPOscar Properties Holding ABSmall CapMid Cap
OP PREFOscar Properties Holding AB prefSmall CapMid Cap
OP PREFBOscar Properties Holding AB pref BSmall CapMid Cap
PROBProbi ABSmall CapMid Cap
SAGA ASagax AB AMid CapLarge Cap
SAGA BSagax AB BMid CapLarge Cap
SAGA DSagax AB DMid CapLarge Cap
SAGA prefSagax AB prefMid CapLarge Cap
SVOL ASvolder AB ser. ASmall CapMid Cap
SVOL BSvolder AB ser. BSmall CapMid Cap
THULEThule Group ABMid CapLarge Cap
VIT BVitec Software Group AB ser. BSmall CapMid Cap
AF BÅF, AB ser. BMid CapLarge Cap

2017-01-01

Pistoltillverkaren Smith & Wesson som i dag handlas under kortnamnet SWHC, kommer att byta namn till American Outdoor Brands Corp, den nya tickerkoden blir AOBC.

2016-12-31

Samtliga aktiemarknader har stängt utom USA

2016-12-28

Aurora LPG Holding upphör att handlas på Oslobörsen. Kortnamn AURLPG

2016-12-26

Den svenska, dansk och  finska aktiemarknaden är stängd, men Norge och USA har öppet.

santa-claus2016-12-25

Samtliga aktiemarknader har stängt

2016-12-24

Samtliga aktiemarknader har stängt utom USA

2016-12-22

SeaTwirl noteras på First North den 22 december 2016 under kortnamnet STW

Nasdaq Stockholm AB har per den 19 december 2016 godkänt MediRätt AB:s (”MediRätt” eller ”Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”First North”).  Första dag för handel är den 22 december under beteckningen MEDR B och ISIN-kod SE0003656834.

Rethinking Care listas på Firsth North under kortnamnet RTC

2016-12-21

ÅAC Microtec noteras på Nasdaq First North under kortnamnet AAC

Ahead Global Investment Ltd offentliggjorde den 23 september 2016 ett offentligt budpliktsbud på 13,00 SEK per aktie (oavsett serie) till samtliga aktieägare i MediRox AB genom att sälja sina aktier i MediRox till Ahead Global. Den 28 november 2016 offentliggjorde Ahead Global en höjning av vederlaget i Budpliktsbudet till 14,00 SEK per aktie (oavsett serie) samt förlängning av acceptperioden till och med den 12 december 2016. Styrelsen i MediRox beslutade vid styrelsemötet 2016-12-14 att avnotera MediRox från AktieTorget.

2016-12-20

Svenska Aerogel Holding  listas på Nasdaq OMX First North, kortnamnet blir AERO

2016-12-19

AppSpotr tas upp till handel på AktieTorget. Kortnamnet blir APTR

Catellas aktier avlistas från Nasdaq First North, istället tas aktien upp till handel på Nasdaq OMX Mid Cap. Kortnamnen blir oförändrat CAT A och CAT B.

Acarix listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir ACARIX.

Bionor Pharma ASA byter namn till Solon Eiendom. Kortnamnet ändras till SOLON

2016-12-16

Aino Health skall listas på First North, kortnamn AINO

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Nickel Mountain Resources AB (publ) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 16 december 2016. Kortnamnet blir NICK MTF

2016-12-14

Acarix listas på Nasdaq OMX First North. Kortnamnet blir ACARIX.

2016-12-13

Transiro listas på NGM Nordic MTF, kortnamnet blir TIRO MTF

2016-12-12

AQ Group AB har tidigare informerat om att man givit in en preliminär ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bolaget har nu lämnat in en slutlig ansökan. Planerad första dag för handel är den 12 december 2016, vilket i så fall innebär att sista dag för handel på AktieTorget blir den 9 december 2016.

Efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bordlagt AQ Group AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm och bland annat krävt viss komplettering av börsnoteringsprospektet kommer första dag för handel i AQ Group AB:s aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad inte att infalla den 12 december 2016.

Bolaget återkommer med besked om börsens beslut och om första dag för handel så snart det kan ske.

Unibet Group plc byter namn till Kindred Group plc. Samtidigt förändras kortnamnet till KIND SDB

2016-12-09

Finepart Sweden AB listas på AktieTorget under kortnamnet FINE

Edgeware listas på Nasdaq OMX, kortnamn EDGE

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i REM Offshore ASA, kortnamn REM

2016-12-07

Fastighetsbolaget Högkullens stamaktier skulle listas på First North under kortnamnet HOGK. Högkullens preferensaktie är sedan tidigare är noterad på First North. Detta ställdes in med anledning av att Högkullens stamaktieägare (”Ägarna”) den 5 december 2016 ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen (”Transaktionen”) till SBB, har styrelsen i Högkullen och Ägarna beslutat att återkalla Erbjudandet.

Preferensaktien i Högkullen påverkas inte av Transaktionen och kommer initialt fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Stockholm

Smart Eye listas på First North, kortnamn SEYE

finland2016-12-06

Den finska aktiemarknaden är stängd på grund av nationaldagsfirande

Scandinavian ChemoTech AB listas på Nasdaq OMX First North, kortnamn CMOTEC B

2016-12-05

Byggpartner listas på First North under kortnamnet BYGGP.

2016-12-02

BIMobject handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blir två nya.

2016-12-01

Medirätt skulle ha listats på First North detta datum enligt ett pressmeddelande som publicerades den 31 augusti. Ledningen meddelade emellertid i sista stund att denna på grund av tidsbrist skjuts listbytet upp. Aktien fortsätter att handlas på AktieTorget till dess att nya uppgifter kommer.

Addera Care skall listas på Nasdaq OMX First North, kortnamn ADDERA

2016-11-30

MedClair  (fd U.S. Energy, fd Swede Resources). I anslutning till avslutandet av den extra bolagsstämma som aktieägarna i MedClair International AB (publ) (”Bolaget”) höll den 14 november, hade styrelsen ett konstituerande styrelsemöte i Bolaget. Styrelsen beslutade bland annat att lista av Bolagets aktie från AktieTorget. I samråd med AktieTorget har man kommit fram till att sista handelsdag för Bolagets aktie på AktieTorget skall vara den 30 november 2016. Från och med den första december 2016 kommer Bolagets aktie istället att handlas på Mangoldlistan.

mrgreenlogoNasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Mr Green & Co AB:s (publ) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 30 november 2016 och sista dag för handel på AktieTorget är beräknad till den 29 november 2016.

Volati listar sina stamaktier. Sedan tidigare har bolaget preferensaktier noterade på First North, men den 30 november noterar man även stamaktier och då på Nasdaq Stockholms huvudlista, dit även preferensaktierna flyttar.

2016-11-28

Ripasso Energy listas på NGM Nordic MTF, kortnamnet blir RISE MTF.

Delta Mineral, Delta Environmental Projects AB avnoteras från Aktietorget efter marknadens stängning den 28 november 2016 Istället kommer bolagets aktie att tas upp till handel på Mangoldlistan. Aktien har varit handelsstoppad på Aktietorget sedan den 22 september.

Xvivo Perfusion, med kortnamn XVIVO börjar handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Aktien har tidigare handlats på First North

thanksgiving de amerikanska börserna har stängt Inga aktiekurser2016-11-24

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd Thanksgiving

Serneke noteras på Nasdaq Stockholm under kortnamnet SRNKE

2016-11-23

Alligator Bioscience noteras på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet ATORX

2016-11-22

THQ Nordic B börjar handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet THQN B.

2016-11-21

Transtema Group AB genomför listbyte till Nasdaq First North. Aktien har tidigare handlats på AktieTorget. Kortnamnet är oförändrat TRANS

2016-11-18

Gapwaves B börjar handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet GAPW B

2016-11-17

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i Havfisk ASA med kortnamn HFISK. Därmed upphör även listningen av de norska aktierna på Nasdaq OMX, där handeln har skett under kortnamnet HFISKo.

2016-11-11

Crunchfish listas på Nasdaq First North. Kortnamnet blir CFISH. Emissionen uppgåppgick till 60 MSEK och Erbjudandet tecknades till ca 480 MSEK. I förhållande till antalet tillgängliga aktier tecknades Erbjudandet 29 gånger.

2016-11-09
Sagax listar sin D-aktie på Nasdaq OMX Mid Cap under kortnamnet SAGA D.

2016-11-04

Preferensaktierna i Zeta Display tas upp till handel på First North under kortnamnet ZETA PREF

2016-11-03

CELLINK listas på First North. Kortnamnet blir CELLNK B.

2016-11-01

Tethys Oil handlas första dagen efter splitt av inlösenaktier

2016-10-31

Spintso skulle listas på AktieTorget. Den 31 oktober 2016 har passerats och någonting nytt datum har inte angivits. Noterbart är även att bolaget inte finns med i listan över kommande noteringar på Aktietorgets sajt. Peter Evertsson, VD för Spintso, var även styrelsemedlem i Medclair, innan han och övriga styrelsen avgick då de saknade förtroende för VD/ägare. Kanske har det påverkat Spintso.

2016-10-28

Fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties noterade sina preferensaktier i slutet av december 2014. Nu gör man en nyemission och noterar stamaktierna på First North den 28 oktober.

Ahlsell listas på Nasdaq OMX under kortnamnet AHSL. Aktien kommer att handlas på Stockholmsbörsens Large Cap segment

2106-10-25

Gasporox listas på First North. Handeln kommer att ske under kortnamnet GPX.

2016-10-18

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (CEFO B) genomför en omvänd split i bolagets aktie. Etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Sista dagen för handel i CEFO B aktier före sammanläggning är den 17 oktober 2016 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 18 oktober 2016.

2016-10-12

FRISQ Holding AB börjar handlas First North. Kortnamnet blir FRISQ
Solnaberg Property börjar handlas First North. Kortnamnet blir SOLNA

2016-10-11

InDex Pharmaceuticals skall listas på First North. Kortnamnet blir INDEX

2016-10-07

IFS avlistas från Nasdaq OMX

2016-10-05

Mälaråsen AB (publ) noteras på AktieTorget den 5 oktober 2016. Kortnamnet för aktien är MALAR
Ginger Oil AB (publ) byter namn till Petrotarg AB. Det nya kortnamnet blir PETR.

2016-09-30

Brinova Fastigheter AB kommer att under Q2 2016 listas på Nasdaq First North. Kortnamnet blir BRIN B.

2016-09-29

Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB börjar handlas på Nasdaq OMX Mid Cap under kortnamnet ENG

Serstech AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 28 september 2016.  Den 29 september sker handeln istället på First North. Kortnamnet blir oförändrat.

2016-09-28

Abelco AB avlistades på egen begäran från AktieTorget. Styrelsen har kommunicerat att bolaget har för avsikt att lista bolagets aktie på annan marknadsplats, endera First North eller NGM Nordic MTF. Aktien ligger kvar i databasen tills vidare för att historiken inte skall tappas.

2016-09-27

MedCap genomför en omvänd splitt, tio gamla aktier blir en ny

2016-09-22

Första dag för handel för WILLAK På Nordic MTF, kortnamnet blir WIL MTF.

Cognosec listas på Nasdaq First North under kortnamnet COGS.

2016-09-21

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i Golden Ocean Group, med kortnamn GOGL R

2016-09-20

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid”) på Nordic MTF. Eyeonids aktier kommer att handlas under kortnamnet EOID MTF.

2016-09-16

Three Gates listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF. Det var tidigare sagt att bolagets aktier skulle tagits upp till handel i början av augusti 2016. Förseningar med emissionen har lett till den uppskjutna emissionsstarten har lett till en uppskjutet handelsstart.

2016-09-14

Alcadon Group AB börjar handlas på First North under kortnamnet ALCA. Bolaget är en avknoppning från DistIT

Pilum handlas första dagen efter en omvänd splitt, 100 gamla aktier blev en ny

2016-09-06

Sista dagen för handel i US Energys aktier före sammanläggning är den 5 september 2016 och första dag för handel efter sammanläggningen är den 6 september 2016. tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:10).

Samma dag byter US Energy namn till Medclair International AB. Nytt kortnamn blir MCLAIR B

Filo Mining Corp listas på First North Kortnamn FIL

2016-09-05

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

2016-08-23

Amerikanska Mylan bjuder 165 kronor per aktie för Meda betalar med en kombination av aktier och kontanter. Budet är värt nästan 10 miljarder dollar, eller 84 miljarder svenska kronor, vilket gör budet till ett av det absolut största – om inte det allra största – på ett svenskt bolag hittills. Då Mylan fått genom budet avlistas Meda från Stockholmsbörsen

Nordic Growth Market har som tidigare meddelats beslutat att lista aktierna i IQS Energi Komfort AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir tisdagen den 23 augusti 2016.

Information om instrument som ska listas:

Listningsnamn: IQS Energi Komfort

Kortnamn: IQS MTF

2016-08-04

Three Gates listas på NGM (uppskjutet)

2016-08-02

Crowdsoft Technology AB listas på AktieTorget under kortnamn CROWD.

2016-08-01

Pen Concept börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet PENCON

2016-07-29

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) har beslutat att lista IQS Energi Komfort AB (publ) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 29 juli 2016. Kortnamnet blir IQS MTF.

Maha Energy AB listas på First North, kortnamn MAHA A (uppskjuten från den 5 juli)

2016-07-28

Biolight AB (BIOL MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till Ascenditur AB. Nytt kortnamn blir ACND MTF

2016-07-27

ExpreS2ion Biotech Holding AB (ExpreS2ion) listas på First North under kortnamnet EXPRS2.

2016-07-22

A Uni-light LED AB listas på Nordic MTF under kortnamnet ULED MTF

2016-07-20

Den 29 februari 2016 offentliggjorde Etib Holding II AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Service Partners Holding AB. Nordic Service Partners Holding AB (kortnamn NSP B) handlas sista dagen den 20 juli 2016.

2016-07-13

Gold Town Games AB listas på NGM-börsens lista Nordic MTF under kortnamnet GTG MTF

2016-07-11

SynAct Pharma listas på AktieTorget under kortnamnet SYNACT

2016-07-08

Sista handelsdagen för Vivoline. Bolaget köps upp av Xvivo Perfusion, något som kommunicerade den 18 april 2016.

Computer Innovation i Växjö AB (publ) listas på NGM-börsens lista Nordic MTF under kortnamnet COMP MTF

2016-07-06

Quartiers Properties listar sina preferensaktier på NGM Nordic MTF,

2016-07-05

Maha Energy AB listas på First North (uppskjutet)

2016-07-04

Fireworks behind statue of libertyDen amerikanska aktiemarknaden är stängd på grund av nationaldagsfirande

203 Web Group byter namn till MyTaste

2016-07-01

Sammanläggning av aktier i Briox, 100 gamla aktier blir en ny

2016-06-29

MaxFast Properties AB listas på First North där handeln kommer att äga rum under kortnamnet MAXF.

2016-06-27

ProvideIT listas på AktieTorget, kortnamn PROVIT

Videobur Sthlm Int AB börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet VIDS

Danska Medical Prognosis Institute A/S listas på First North där handeln kommer att äga rum under kortnamnet MPI.

Absolicon skall listas på AktieTorget. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ABSL

2016-06-24

Den svenska och finska aktiemarknaden är stängd på grund av Midsommar

2016-06-22

Cereno Scientific listas på AktieTorget under kortnamnet CRNO B. Bolaget skulle egentligen ha listats den 14 juni, men sköt av administrativa skäl upp handelsstarten.

2016-06-21

Alelion Batteries AB listas på First North

Dignita Systems listas på AktieTorget, Kortnamn DIGS

2016-06-20

Shortcut Media Group listas på AktieTorget under kortnamn SMG

2016-06-17

Luxonen S.A handlas för sista dagen. Bolaget kommer att likvideras

2016-06-16

GS Sweden AB listas på First North. Bolagets verksamhet bedrivs genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace ApS med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace utvecklar och säljer produkter samt utför service och underhåll på den globala nanosatellitmarknaden.

2016-06-15

Redwood Pharma listas på AktieTorget, kortnamn REDW

AcadeMedia listas på Nasdaq OMX Mid Cap

2016-06-14

Cereno Scientific listas på AktieTorget under kortnamnet CRNO B

Swedencare listas på First North under kortnamnet SECARE

TF Bank AB listas på Nasdaq OMX, kortnamnet blir TFBANK

2016-06-13

B3IT Management listas på First North under kortnamnet B3IT

Yield Life Science AB byter till ett aktieslag. Första dag för handel med ett aktieslag är den 13 juni 2016. Det tidigare kortnamnet YILD B ändras till YILD.

2016-06-10

Danska Nordic Waterproofing Holding A/S tas upp till handel på Nasdaq OMX Mid Cap. Handeln kommer att äga rum i svenska kronor och ske under kortnamnet NWG

Bonava AB ser A listas på Nasdaq OMX, Large Cap med kortnamn BONAV A

Bonava AB ser B listas på Nasdaq OMX, Large Cap med kortnamn BONAV B

2016-06-09

PiezoMotor skall listas på First North, kortnamn PIEZO

Enorama Pharma listas på First North, kortnamnet blir ERMA

Nordkom AB byter namn till House of Friends AB, nytt kortnamn blir HOFF

2016-06-08

The Marketing Group plc  listas på First North, kortnamn TMG

Allnex, kortnamn ALNX avlistas från Stockholmsbörsen. Den 16 december 2015 offentliggjorde CareDx, Inc. ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allenex AB.

2016-06-07

Cyxone listas på First North under kortnamnet CYXO

Svenskaflaggan2016-06-06

Den svenska aktiemarknaden är stängd på grund av nationaldagsfirande

2016-06-02

Stureguld Sverige AB (publ) byter namn till GoldX International AB (publ). Aktien kommer att handlas under kortnamnet GOLDX från och med 2 juni 2016.

2016-05-31

Paradox Entertainment listas på First North, kortnamn PDX

Litium börjar handlas på AktieTorget kortnamn LITI

2016-05-30

Den amerikanska aktiemarknaden är stängd

SwitchCore AB har bytt namn till Arbona AB. Nuvarande kortnamn SCOR MTF A respektive SCOR MTF B ändras till ARBO MTF A respektive ARBO MTF B

Bulk Invest ASA kortnamn BULKIN avlistas från Oslo Börs

SJR in Scandinavia handlas första dagen efter splitt, en aktie blir tre

2016-05-27

NGS Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas på Smal cap segementet. Nytt kortnamn blir NGS  NGS Group har tidigare handlats på NGM.

NIBE handlas första dagen efter splitt.  En gammal aktie blev fyra nya

FingerPrintFingerprint Cards AB, kortnamn FING B, har gjort en splitt, en aktie blev fem nya.

Pareto Bank ASA har börjat handlas på Oslo Börsen, samt därmed också bland det norska segmentet på Nasdaq OMX i Stockholm. Kortnamn PARB i Oslo och PARBo på Nasdaq OMX

2016-05-26

Clean Motion listas på First North, kortnamn CLEMO

ITAB Shop Concept AB handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blir tre nya

Mobilåtervinning listas på NGM Nordic MTF, kortnamn MOVI MTF

Moretime kommunicerade att bolaget har ansökt om konkurs

2016-05-25

Den norska aktiemarknaden är stängd

Bosjö Fastigheter AB listas på AktieTorget under kortnamn BOSJO

2016-05-24

Talkpool AG listas på First North, kortnamn TALK

2016-05-19

FrontOffice Nordic listas på Nordic MTF med kortnamnet FRNT MTF B

BE Group, kortnamn BEGR, genomför en omvänd splitt, 20 gamla aktier blir en ny.

Trention, kortnamn TRENT, handlas första dagen efter omvänd split. 100 aktier blev en ny.

Saniona AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 18 maj 2016. Första dagen för handel på Nasdaq OMX First North blir den 19 maj

Flag of Norway

Flag of Norway

2016-05-17

Den norska aktiemarknaden är stängd eftersom norrmännen firar sin nationaldag, den 17 maj.

ENEA handlas första dagen efter splitt, en aktie blir två nya

2016-05-16

Den danska aktiemarknaden är stängd

Den norska aktiemarknaden är stängd

Anodaram byter namn till SaltX Technology Holding AB. Bolaget ClimateWell som köps upp av Anodaram har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX Kortnamnet blir SALT B

Oscar Properties Pref B listas på Nasdaq Small Cap, under kortnamnet OP PREFB

2016-05-12

Wilson Therapeutics listas på Nasdaq OMX, Mid Cap. Kortnamnet blir WTX

Öresund handlas första dagen efter splitt. En gammal aktie blev två nya

2016-05-06

Den danska aktiemarknaden är stängd

2016-05-05

Den svenska, danska och  finska aktiemarknaden är stängd, men Norge och USA har öppet.

2016-05-04

Ganger Rolf A/S, kortnamn GRO, avlistades från Oslobörsen

Varje aktie i NetEnt AB (publ) delas i sju aktier genom så kallad split 7:1, varav en aktie blir en inlösenaktie som kommer att inlösas automatiskt mot erhållande av 8,00 SEK i kontantlikvid. Sista dag för handel i NetEnt-aktien före split och inklusive rätt till inlösenaktier var den 3 maj.

2016-05-03

Vadsbo SwitchTech börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet VADS

Serendex Pharmaceuticals A/S avlistas från Oslo börsen

Den danska handbollsklubben Viborg, kortnamn VIBHK har bytt namn och heter numera Nordic Blue Invest A/S och handlas under kortnamnet NOBIN

2016-05-02

Styrelsen för Robert Friman Int. AB (”Robert Friman” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte. Första dag för handel är planerad till 2016-05-02.I samband med listbytet har styrelsen för Bolaget föreslagit att årsstämman den 18 april 2016 beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier 50:1

I Finland handlas Endomines för första dagen efter den omvända splitten när 100 gamla aktier blev en ny.

Samtliga Market Vectors ETFer byter namn. De kommer att byta namn till VanEck Vectors ETF. Det betyder att Market Vectors Gold Miners UCITS ETF i fortsättningen kommer att heta VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF. Samma förändring gäller de övriga femtiotalet börshandlade fonder som VanEck har som listas i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Läs mer här.

2016-04-29

Agelis avlistas efter uppköp Goldcup 12279 AB (under namnändring till Agellis Group Intressenter AB) har den 26 januari meddelat att bolaget lägger ett bud på Agelis.

Första dag för handel med preferensaktier av serie 1 i Real Holding i Sverige AB blir fredagen den 29 april 2016. Kortnamnet blir REAL MTF PREF1

Resurs Holding listas på Nasdaq OMX Large Cap under kortnamnet RESURS

2016-04-28

Endomines AB genomför en omvänd splitt. 100 gamla aktier blir en ny.

2016-04-26

Nepa listas på First North. Kortnamnet blir just NEPA

2016-04-22

Den danska aktiemarknaden är stängd

Simris Alg listas på First North under kortnamnet SIMRIS B

2016-04-21

Real Holding listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B. Tidigare hade datumet den 11 mars 2016 kommunicerats för listning på First North, men då delar av de som tecknade sig i emissionen inte hade betalt in emissionslikviden sköts listningen upp. Real Holding har tillsammans med sin rådgivare Mangold valt att genomföra en delregistrering av emissionen. Se mer på Real Holdings hemsida

2016-04-19

OPCON byter namn till Trention AB, varvid kortnamnet ändras till TRENT

2016-04-18

TeliaSonera byter namn till Telia Company AB. Detta betyder att kortnamnet ändras till TELIA i samband med detta. Det finska kortnamnet blir TELIA1

2016-04-15

Styrelsen i Gripen Oil & Gas AB (Publ) har enats om att föreslå för en kommande bolagsstämma att besluta om avnotering av bolagets aktie på AktieTorget. Sista dag för handel på AktieTorget är den 15 april 2016.

2016-04-11

Plejd listas på AktieTorget under kortnamnet PLEJD

2016-04-06

Den norska aktiemarknaden är stängd

Cleantech Invest Plc börjar handlas på First North under kortnamnet CLEANT A. Aktierna i Cleantech Invest handlas sedan tidigare redan i Finland. Aktien kommer att handlas parallellt i Sverige och Finland.

Sydsvenska Hem kommer att börja handlas på AktieTorget under kortnamnet SYDSV

2016-04-03

Den norska aktiemarknaden är stängd

2016-04-02

Den norska aktiemarknaden är stängd

2016-03-30

Ahola Transport ansöker om avnotering från Aktietorget i Sverige Bolaget kommer samtidigt att ansöka om notering vid marknadsplatsen Nasdaq First North Finland Förändringen kommer att förenkla handeln för de finska aktieägarna, samtidigt som listbytet endast bedöms medföra smärre förändringar för de svenska aktieägarna. Efter omlistningen kommer aktien att handlas i Euro. I kursdatabasen kommer historiken att finnas omräknad till Euro.

2016-03-29

Infant Bacterial Therapeutics börjar handlas på First North under kortnamnet IBT B

2016-03-28

Den svenska, danska och finska aktiemarknaden är stängd, men Norge och USA har öppet.

2016-03-25

Den svenska, danska, finska och amerikanska aktiemarknaden är stängd, men Norge har öppet.

2016-03-24

Den danska aktiemarknaden är stängd

2016-03-23

Karo Bio AB (publ) byter namn till Karo Pharma AB (publ), kortnamnet förblir oförändrat KARO.

2016-03-22

Xintela listas på First North XINT
Humana listas på Nasdaq OMX Mid Cap, kortnamnet HUM

2016-03-17

Leo Vegas listas på First North, kortnamnet blir LEO

2016-03-16

GARO listas på Nasdaq OMX Small Cap, kortnamnet blir GARO

AddLife listas på Nasdaq OMX, ALIF B

2016-03-15

RealXState avlistas från Nasdaq First North. Aktien har emellertid varit handelsstoppad  sedan den 12 februari 2016

2016-03-14

Polygiene börjar handlas på First North under kortnamnet POLYG

2016-03-11

Real Holding listas på First North

2016-03-10

Planerad första handelsdag för Dividend Sweden på NGM, Nordic MTF. Kortnamnet blir DIVI MTF B

2016-03-09

RhoVac listas på AktieTorget, kortnamnet blir RHOVAC

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i Royal Caribbean Cruises Ltd, med kortnamn RCL.

2016-03-01

GREK, en börshandlade fond som följer den grekiska aktiemarknaden byter namn till Global X MSCI Greece ETF. Kortnamnet bibehålls men det underliggande indexet ändras. I fortsättningen kommer MSCI att vara indexleverantör istället för FTSE. Läs mer om GREK här

2016-02-29

Invent Medic listas på AktieTorget, kortnamnet blir IMS
Bufab Holding AB byter namn till Bufab AB. Kortnamnet är oförändrat

2016-02-25

MedCap, med kortnamn MCAP, börjar handlas i på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap segmentet. Aktien har tidigare handlats på First North.

Traveas AB byter namn till Everysport Media Group Nytt kortnamn blir EVERY

2016-02-24

XACT listar tre stycken nya börshandlade fonder. Två av dessa, XACT Obligation och XACT Ravaror, är en re-lansering av två gamla börshandlade fonder, med den tredje är en helt ny ETF, XACT Svenska Småbolag, antagligen den mest efterfrågade produkten på den svenska ETP-marknaden, en börshandlad produkt som fokuserar på svenska småbolag, så kallade small caps. Du läser mer om denna börshandlade fond här.

De nya ETFerna är
XACT Obligation (UCITS ETF), med kortnamn XACT Obligation
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF), med kortnamn XACT Smabolag
XACT Råvaror (UCITS ETF), med kortnamn XACT Ravaror

2016-02-22

Catena har erhållit 94,5 procent av aktierna i Tribona och påkallar tvångsinlösen inom kort. Sista handelsdag för Tribona på Nasdaq Stockholm blir den 22 februari.

2016-02-19

Den 30 november 2015 offentliggjorde Randstad Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Randstad Holding N.V., ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Proffice AB. Aktierna i Proffice avlistas efter handels slut den 19 februari.

2016-02-17

Sjöstrand Coffee Int. AB skall listas på AktieTorget, kortnamn SCC. Tidigare hade den 15 februari kommunicerats som första handelsdag

WYA Holding AB (publ) byter namn till Anodaram AB Nytt kortnamn blir ARAM B

2015-02-15

De amerikanska börserna har stängt på grund av Presidents Day

2016-02-11

Catena Media noteras på First North, kortnamn CTM

2016-02-08

FINT AB (FINT MTF) vars aktier listas på Nordic MTF har bytt namn till Briox AB. Nytt listningsnamn och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med måndagen den 8 februari 2016. Nytt kortnamn blir BRIX MTF

2016-02-04

Petrogrand, med kortnamn PETRO, avlistas från Nasdaq First North
Shelton Petroleum, kortnamn SHEL B, avlistas från Nasdaq OMX.

2016-02-03

XBrane Biopharma listas på First North, kortnamn XBRANE

2016-02-01

Aktietorget har beslutat att avnotera Smart Energy Sweden Group AB från AktieTorget före handelns öppning idag den 1 februari 2016. Skälet är att AktieTorget bedömer att Smart Energy, som är noterat på observationslistan och undergår en noteringsprocess, inte uppfyller AktieTorgets noteringskrav. Bolagets aktier har därefter tagits upp till inofficiell handel på den så kallade Mangoldlistan. Stockletters kursdatabas omfattar inte aktiekurser för inofficiell handel.

2016-01-20

Sensori AB flyttar från First North till Nordic MTF efter handelns stängning, nytt kortnamn blir SORI MTF.

2016-01-19

Smarteq byter namn till Allgon, kortnamnet ändra då till ALLG B

2015-01-18

De amerikanska börserna har stängt på grund av den amerikanska helgdagen Martin Luther King Day.

2016-01-15

Sleepo börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet SLEEP

PA Rescources har genomfört en rekonstruktion och kommer att avlista sina aktier och obligationer från Nasdaq Stockholm

Den 20 november 2015 offentliggjorde Kilimanjaro Gold Holding (under namnändring till Hedera Group AB) att man beslutat inleda listbyte till First North. Nordic Growth Market har nu fastställt att sista handelsdag på Nordic MTF för aktierna i Hedera Group AB ska vara den 14 januari 2016. Den 15 januari börjar aktien handlas på First North. Kortnamnet blev HEGR

Första dagen för handel med Concent Holding PREF, handel kommer ske under kortnamnet COHO MTF PREF

2016-01-11

FastOut listas på AktieTorget under kortnamn FOUT

2016-01-08

Raybased listas på AktieTorget under kortnamnet RBASE

2016-01-07

Serendipty Innovations AB (publ) handlas under sitt nya namn Sdiptech AB (publ). Kortnamnet förblir SDIP Pref

2016-01-06

Sverige och Finland har stängt på grund av helgdag

2016-01-04

I samband med årsskiftet sker om vanligt en del omflyttningar mellan listorna på Nasdaq, en del bolag flyttar från Mid Cap till Large Cap, andra från Small Cap till Mid cap och så vidare.

Kortnamn Bolagsnamn Nuvarande listaNy lista
AOIAfrica Oil Corp. Large CapMid Cap
BACTI B Bactiguard Holding ABMid CapSmall Cap
BESQBesqab ABSmall CapMid Cap
BULTENBulten ABSmall CapMid Cap
ENQ EnQuest PlcLarge CapMid Cap
ENRO Eniro ABMid CapSmall Cap
ENRO PREF Eniro AB, prefMid CapSmall Cap
FING BFingerprint Cards AB ser. BMid CapLarge Cap
IVSO Invisio Communications ABSmall CapMid Cap
KLOV AKlövern AB ser. AMid CapLarge Cap
KLOV BKlövern AB ser. BMid CapLarge Cap
KLOV PREF Klövern AB prefMid CapLarge Cap
NET BNetEnt AB ser. BMid CapLarge Cap
ORI Oriflame Holding AGLarge CapMid Cap
RAY BRaySearch LaboratoriesSmall CapMid Cap
SENS Sensys Gatso Group ABSmall CapMid Cap
SWEC ASWECO AB ser. AMid CapLarge Cap
SWEC BSWECO AB ser. BMid CapLarge Cap
SWOL BSwedol AB ser. BMid CapSmall Cap
TRAC BTraction, AB ser. BSmall CapMid Cap
UNIB SDB Unibet Group Plc Mid CapLarge Cap
WIHL Wihlborgs Fastigheter ABMid CapLarge Cap

2016-01-02

UNIB SDB handlas första dagen efter splitt, en gammal aktie blev åtta (8) nya

2015-12-31

USA är öppet, övriga börser stängda.

Cybercom, med kortnamn CYBE, avlistas på grund av uppköp. Den 2 november 2015 offentliggjorde Viltor AB, ett bolag ägt av JCE Group Aktiebolag och Tequity AB, ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cybercom Group AB.

2015-12-30

Oslo Børs har beslutat att avlista aktierna i Zoncolan ASA, kortnamn ZONC.

2015-12-28

Oslo Børs har beslutat avlista aktierna i Dolphin Group ASA, kortnamn DOLP.

2015-12-25

Samtliga börser stängda

2015-12-24

USA är öppet, övriga börser stängda

2015-12-23

Betting Promotion Sweden AB är under uppköp av Nordic Leisure AB. Budet kommunicerades den 13 oktober 2015. Sista dagen för handel är den 23 december

2015-12-22

Vitec handlas första dagen efter splitt, en gammal aktie blev fem nya

2015-12-21

Dalsspira listas på AktieTorget, under kortnamnet SPIRA

2015-12-18

QuickCool listas på AktieTorget, kortnamnet blir QUICK

Hexatronic Group, kortnamn HTRO, kommer att börja handlas på Nasdaq OMX Small Cap. Bolaget är ett av de få bolag som har handlats på alla marknadsplatser i Sverige, Hexatronic har handlats på NGMs underlista Nordic MTF, AktieTorget, First North och nu alltså Nasdaq OMX Small Cap

2015-12-17

Nuevolution listas på First North under kortnamnet NEU

Prebona listas på AktieTorget under kortnamnet PREBON

Nordic Growth Market har som tidigare meddelats beslutat att lista aktierna i Nischer AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir torsdagen den 17 december 2015. Kortnamn: NIS MTF

2015-12-16

Toleranzia listas på AktieTorget med kortnamnet TOL

Wise Group med kortnamn WISE börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap, aktien handlades tidigare på First North

Nordic Growth Market har som tidigare meddelats beslutat att lista B-aktierna i Implementa Hebe AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir onsdagen den 16 december 2015. Kortnamn IMHE MTF B

Imint Image Intelligence skall listas på AktieTorget under kortnamnet IMINT

2015-12-15

Genova Property Group listar sina preferensaktier på First North under kortnamnet GPG PREF

2015-12-11

Nilsson Special Vehicles listas på First North. Nilsson Special Vehicles tillverkar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar.

Deutsche Bank listade tre nya börshandlade fonder på Nasdaq OMX.

DBX MSCI NAM HY        dbx N.America High Div. Yield ETF (DR)
DBX MSCI WORLD        dbx MSCI World Index UCITS ETF (DR)
DBX RUSSELL 2000        dbx Russell 2000 UCITS ETF (DR)

2015-12-10

Vicore Pharma Holding listas på First North, kortnamn VICO
2015-12-08

Stillfront skall listas på First North. Handeln kommer att äga rum under kortnamnet SF

Metallvärden i Sverige AB (METV MTF), som listas på Nordic MTF, beslutades om en sammanläggning av aktier genom vilken ett hundra aktier (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie.  Sista dag för handel före sammanläggningen är måndagen den 7 december 2015. Första dag för handel efter sammanläggningen är tisdagen den 8 december 2015.
Eqology med kortnamnet EQO har avlistats från Oslo Börs

2015-12-07

Zenergy listas på AktieTorget under kortnamnet ZENZIP, tidigare hade bolaget kommunicerat den 3 december som första handelsdag.

2015-12-04

EXINI tas bort då bolaget är under uppköp av Progenics Pharmaceuticals, Inc. Budet kommunicerade den 13 oktober 2015.

2015-12-03

Zenergy listas på AktieTorget under kortnamnet ZENZIP

Camurus noteras på Nasdaq Stockholm den 3 december 2015. Aktien kommer handlas under kortnamnet CAMX på Mid Cap segmentet
SPKSJL, Sparekassen Sjælland
har listats i Danmark den tredje december

2015-12-02

EVLI, Evli Pankki har listats i Helsingfors den andra december

AdCityMedia skall listas på First North under kortnamnet ACM
Scandic Hotel listas på Nasdaq OMX, Mid cap kortnamn SHOT

2015-12-01

Immunovia listas på First North under kortnamn IMMNOV

2015-11-30

TC Tech listas på First North under kortnamnet TCT
Attendo noteras på Nasdaq Stockholm Aktien kommer handlas under kortnamnet ATT på Mid Cap segmentet

2015-11-26

USA stängt, Thanksgiving Day

2015-11-25

Alzinova skall listas på AktieTorget, kortnamnet blir ALZ
2015-11-25

Dometic Group börjar handlas på Nasdaq OMX, Large Cap under kortnamnet DOM
2015-11-23

MaxKompetens listas på First North under kortnamnet MAXK

2015-11-20

PhotoCat listades på First North, under kortnamnet PCAT

2015-11-17

Paradox Entertainment byter namn till Sensori. Kortnamnet blir i samband med namnbytet ändrat till SORI. Bolaget genomför också en omvänd splitt med villkoren 1:50 det vill säga femtio gamla aktier blir en ny.

2015-11-12

Waystream listas på First North
2015-11-09

Minesto listas på First North, aktien kommer handlas under kortnamnet MINESTO


db x-trackers CNX Nifty UCITS ETF
byter namn till db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF. Kortnamnet förblir oförändrat

2015-11-06

Sista handelsdagen för Nischer
Deutsche Bank avlistar en del av sina börshandlade fonder, se mer på ETFSverige.se

De börshandlade fonder som är aktuella är
db X DJ Euro Stoxx® 50 Short Daily, kortnamn XSSX
db X FTSE Vietnam ETF, kortnamn XFVT
db X LEVDAX DAILY ETF, kortnamn XLDX
db X MSCI EM ASIA TRN INDEX TRF, kortnamn XMAS
db X EMEA TRN INDEX ETF, kortnamn XMEA
db X MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF, kortnamn XMLA
db X MSCI Korea TRN Index ETF, kortnamn XMKO
db X MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF, kortnamn XMTW
db X ShortDAX® Daily ETF, kortnamn XSDX
db X DJ Stoxx® 600 Banks Short Day, kortnamn XS7S

2015-11-02

PExA listas på AktieTorget, kortnamnet blir PEXA

Hansa Medical (Kortnamn HMED) flyttar från First North till Nasdaq OMX, det vill säga huvudlistan. Hansa Medical kommer handlas i Small Cap segmentet

I oktober 2014 kommunicerade Hewlett-Packard, Co (NYSE:HPQ) att bolaget skulle splittas upp i två företag. Teknikgiganten har knoppat av den mer affärsinriktade verksamheten som ligger i det företaget som heter Hewlett-Packard Enterprises. Det nya företaget handlas sedan den andra november 2015 på NYSE under kortnamnet HPE.
Kid ASA med kortnamnet KID börjar handlas på Oslo Børs

Skandiabanken med kortnamn SKBN börjar handlas på Oslo Børs Observera, detta är enbart den norska Skandiabanken som listas.

2015-10-30

Nanologica listas på AktieTorget under kortnamnet NICA

2015-10-28

Oslo Børs har fattat beslut om att avlista aktierna i EVRY ASA (kortnamn EVRY)

2015-10-23

ALPCOT RUSSIA avregistreras från Nasdaq OMX
PhotoCat skall listas på First North, kortnamnet blir PCAT
Hemtex avlistas från Nasdaq OMX efter uppköp

Hamlet Pharma AB listas på AktieTorget under kortnamnet HAMLET

2015-10-21
FerarriFIAT Chrysler, som äger 90 procent av Ferrari meddelade att Ferrari väntas genomföra sin börsintroduktion i veckan som kommer och listas på New York Stock Exchange, NYSE den 21 oktober 2015. Ledningen för Ferrari har valt att Ferrari kommer att handlas under kortnamnet RACE. Det är tio procent av aktierna i Ferrari som kommer att erbjudas i samband med listningen på NYSE. Priset i samband med listningen sätts till mellan 48 och 52 USD per aktie, vilket ger Ferrari ett förväntat börsvärde på nästan en miljard dollar.

Med tanke på den stora ägarandelen som Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) har i Ferrari är det sannolikt att anta att båda dessa aktier kommer vara intressant att följa. Båda två företag finns bland de aktier som går att hitta under SP 500 i Stockletters kursdatabas. Ferrari kommer emellertid att synas först på onsdag då handeln kommit i gång.

2015-10-21

Klaria Pharma Holding listas på First North under kortnamnet KLAR

2015-10-20

Arc Aroma Pure AB undersöker möjligheterna om att lista bolagets aktier på Nasdaq First North

2015-10-19

TrustBuddy TBDY avlistades efter att bolaget ansökt – och beviljats konkurs av Tingsrätten. Det sista ordet i detta är emellertid inte sagt, det är sannolikt så att TrustBuddy kommer att bli en skandal som syns i media i många år.

2015-10-16

Bravida skall listas på Nasdaq OMX MID CAP med kortnamnet BRAV.

2015-10-15

Siminn hf. har tagits upp till handel på Nasdaq Iceland, det vill säga den isländska börsen i Reykjavik. Siminn hf. handlas under kortnamnet SIMINN.

2015-10-12

Wifog Holding genomför en omvänd splitt med villkoren 1:200

2015-10-09

Styrelsen i Fastilium Property Group AB (”CTEC”) har den 9 september 2015 fattat beslut om avlistning av Bolagets aktier (ChronTech Pharma:CTEC) från Nasdaq First North. Beslutet har fattats med anledning av synpunkter på Bolagets historik från Nasdaq First North. Bolaget har inte lyckats tillfredställa Nasdaq First Norths krav på tillställande av information.
2015-10-08

CLX Communications kommer att listas på Nasdaq OMX Stockholm, Mid cap. Kortnamnet blir CLX

2015-10-05

Bitcoin Tracker EUR listas på Nasdaq OMX, därmed finns ett instrument för den som tror på att Bitcoin kommer utvecklas bättre än Euron
Lagercrantz Group genomför en splitt, en aktie blir tre nya. Kortnamnet är oförändrat.

2015-10-02

Capacent Holding listas på First North under kortnamnet CAPAC

2015-10-01

Fastilium Property Group AB (tidigare  ChronTech Pharma AB), med kortnamnet CTEC genomför en omvänd split, med villkoren 100 gamla blir en ny. Aktien avlistas emellertid den 9 oktober
Forestlight Entertainment köper upp Wifog AB, i ett omvänt förvärv. I samband med detta ändrar Forestlight namn och tickerkod, till Wifog AB med ticker WIFOG
Fastator fd Rehact har varit part i ett omvänt förvärv. Bolaget köper upp Fastator som också blir koncernens nya namn. I samband med detta sker också en ammanläggning av aktierna som  innebär att åtta (8) nuvarande aktier lägg samman till en (1) ny aktie i samma serie

2015-09-30

Acrinova (ACRI) genomför aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en inlösenaktie.Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier är den 29 september 2015. Första dag för handel exklusive rätt till inlösenaktien är den 30 september 2015.
Deutsche Bank byter kortnamn på sina ETFer/db-x trackers

Nuvarande kortnamn         Nytt kortnamn 
DBX GLBL DIV 100         XGSD
DBX EU SMALL CAP     XXSC
DBX EUR DIV 30         XD3E
DBX RUSSIA CAP         XMRC

2015-09-28

Sectra genomför aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en inlösenaktie. Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier är den 25 september 2015. Första dag för handel exklusive rätt till inlösenaktien är den 28 september 2015.

2015-09-25

Rehact har varit part i ett omvänt förvärv. Bolaget köper upp Fastator som också blir koncernens nya namn. Nytt kortnamn blir ABFAST B

2015-09-23 Deutsche Bank listar fyra nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen

DBX GLBL DIV 100    dbx Stoxx Global Sel. Div. 100 UCITS ETF

DBX EU SMALL CAP    dbx MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (DR)

DBX EUR DIV 30    dbx Eurostoxx Select Div. 30 UCITS ETF

DBX RUSSIA CAP    dbx MSCI Russia Capped UCITS ETF

NasdaqStockholmETF

2015-09-15

Nordic Mines, NOMI, genomför en omvänd splitt villkor 1:100 där hundra gamla aktier blir en ny

Swedbank har avlistat sina ETFer SWEr Bear, SweR Bull2 SweR OMXS30

2015-09-14

Från och med denna dag kommer B-aktierna i ADDvise Group att börja handlas på First North under kortnamnet ADDV B. Bolaget gör en splitt, där en gammal aktie blir två nya, varav den ena är en B-aktie.

ADDvise Group AB börjar handlas under nytt kortnamn, ADDV A. Tidigare handlades aktien under kortnamnet ADDV.

2015-09-11

Den 9 april 2015 offentliggjorde Infinera Corporation ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB. Aktien avlistas efter börsens stängning den 11 september.

2015-09-08

MSC Konsult AB byter namn till MSC Group AB. Kortnamnet är oförändrat i detta läget.

ADDvise Lab Solutions AB (publ) byter namn till ADDvise Group AB (publ). Kortnamnet är oförändrat.

Oslo Børs avlistar Cecon ASA Kortnamn CECON

2015-09-07

Måndag den 7 september är börserna i USA och Kanada stängda med anledning av nationella helgdagar. Övriga marknader har öppet som vanligt. USA stängt, Labor Day

2015-09-01

Ahola Transport skall listas på AktieTorget, kortnamnet blir AHOLA A

Atrium Ljungberg börjar handlas under sitt nya kortnamn, ATRLJ B.

2015-08-31

SwitchCore har under veckan träffat avtal med NGM om att listas på Nordic MTF. Första handelsdagen blir den 31 augusti 2015. Aktien handlas just nu på AktieTorget. Bytet avser båda aktieslagen. De nya kortnamnen blir SCOR MTF A respektive SCOR MTF B

2015-08-28

Oslo Börs avlistade aktierna i REC Solar ASA.

2015-08-26

Karo Bio handlas första dagen efter omvänd split. 20 gamla aktier blev en ny.

2015-08-25

Storytel AB genomför en omvänd split i bolagets aktie (STORY B). Tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:10). Sista dagen för handel i STORY B aktier före sammanläggning är den 24 augusti 2015 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 25 augusti 2015.

2015-08-21

Geveko avlistas efter att Solix kommit över 90 % av aktierna.

2015-08-20

RealXState listar sina preferensaktier under kortnamnet  RXS PREF listas på First North Listningen skulle ha skett i somras men blev uppskjuten på obestämd tid

2015-08-17

Massolit Media, tidigare Finmetron och innan dess Biometron, köper upp StoryTel i ett så kallat omvänt förvärv varefter bolaget dels genomför en omvänd split, dels byter namn och tickerkod. Nytt kortnamn blir STORY.

2015-08-11

Caucasus Oil byter namn från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ), det nya kortnamnet blir SMART.
Mermaid A/S (Mermaid), ett bolag noterat på NASDAQ OMX First North i Danmark avlistas efter det att MultiQ nått över 90 procent av aktierna. Betalning erläggs i form av nyemitterade aktier i MultiQ
Sensys Traffic byter namn till Sensys Gatso Group. Kortnamnet förblir oförändrat

2015-08-10

Nokia byter kortnamn på Nasdaq Stockholm, det nya kortnamnet blir NOKIA SEK

Northern Offshore Ltd avlistas från Oslo Börs

2015-07-31

Vendator AB:s aktie med kortnamn VEND B byter lista till First North och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 31 juli 2015.

2015-07-30

Precio Systemutveckling AB listas under sitt nya företagsnamn Precio Fishbone AB (publ). Kortnamnet är oförändrat PRCO B.

2015-07-23

Vendator förbereder för listbyte till Nasdaq First North. Som ett led i denna process kommer 20 aktier läggas samman till en aktie. Sista dagen för handel i Vendators aktie före Sammanläggningen är den 22 juli 2015. Första dagen för handel i Vendators aktie efter Sammanläggningen är den 23 juli 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 23 juli 2015 kommer att återspegla effekten av Sammanläggningen.

2015-07-22

Oncology Venture Sweden listas på AktieTorget, kortnamn OV

Conpharm byter namn till Slottsviken Fastighetsaktiebolag vilket mer speglar bolagets nuvarande verksamhet. Bolagets nya kortnamn kommer att vara SLOTT A, tidigare CONP A, respektive SLOTT B, tidigare CONP B. Aktiernas ISIN-koder kommer att vara oförändrade

2015-07-21

Swemet listas på Nordic MTF med kortnamnet SWEM MTF B

2015-07-17

Den 25 maj 2015 offentliggjorde Scanfil Oyj ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i PartnerTech AB. Aktien avlistas från Nasdaq Stockholm efter handeln stängning.

2015-07-16

Vostok Emerging Finance Ltd listas på First North med kortnamnet VEMF SDB

2015-07-15

RealXState skulle lista sina preferensaktier under kortnamnet  RXS PREF listas på First North. Bolaget hade den 9 juli 2015, två dagar efter likviddagen, inte fått in all likvid från de som tecknat och tilldelats aktier och har därmed idag inte tillräcklig likvid för att kunna genomföra förvärvet av OPP Förvaltnings AB (”OPP”) samt tillträda aktierna som planerat. Tillträde av aktierna i OPP är ett villkor för emissionen och noteringen på First North.

Bolaget har kommit överens med säljarna av OPP om ett uppskov där tillträdet ska ske så snart det är möjligt och senast den 28 augusti 2015. Arbete pågår för att få in likviden enligt de teckningsåtaganden som Bolaget har erhållit. Så snart Bolaget säkerställt tillräckliga likvida medel för att genomföra förvärvet av OPP kommer tillträdet och emissionen att genomföras samt inbetalda likvider bytas mot BTA:er (Betalda tecknade aktier). Storleken på preferensaktiernas utdelning eller första avstämningsdag påverkas inte av framskjutandet.

2015-07-13

Footway beräknas lista sina preferensaktier på First North under kortnamn FOOT PREF

Aerocrine avlistas. Den 15 maj 2015 offentliggjorde Circassia Pharmaceuticals Plc ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aerocrine.

2015-07-10  

Double Bond Pharmaceutical International beräknas listas på AktieTorget med kortnamn DPB. Tidigare har bolaget kommunicerat att den första dagen för handel skulle vara den 14 juli.

2015-07-07

Kotipizza börsnoteringAGORA PREF listas på First North

CONCENT HOLDING B listas på NGM MTG med kortnamnet COHO MTF B

Kotipizza listades på Helsingforsbörsen under kortnamnet PIZZA

2015-07-06

Hybricon Bus Systems listas på AktieTorget under kortnamn HYCO

Paypal har knoppats av från Ebay och listas under tickern PYPLV. Paypal tar i samband med listningen e-handelsjättens eBays plats i S&P 100 och Nobles plats i S&P 500. eBay kommer fortsatt att ha en egen plats i S&P 500. I Stockletters kursdatabas återfinns aktien i Nasdaq-mappen.
2015-07-03

USA höll stängt
Bonäsudden Holding AB, kommer noteras på First North med kortnamnet BONAS. Tidigare listningsdatum per den 23 juni höll således inte.

2015-07-02

Den 8 maj 2015 offentliggjorde Oriflame Holding AG ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande i form av ett aktiebyteserbjudande till aktieägarna i Oriflame Cosmetics S.A. Aktierna i Oriflame avlistas från Nasdaq Stockholm efter handelns stängning.
Link Prop Investment börjar handlas på First Nort under kortnamnet LINKAB
2015-07-01

Högkullen listar sina preferensaktier under kortnamnet HOGK PREF A på First North
SpectraCure listas på Aktietorget, kortnamnet blir SPEC. Noteringen sköts upp ett par dagar på grund av leveransproblem. Dessa problem gjorde att det blev stora problem med handeln i teckningsoptioner som kommit i gång trots att det inte fanns några sådana klara.

2015-06-30

CAPIO skall listas skall listas på Nasdaq OMX under kortnamnet CAPIO
Real Holding i Sverige AB PREF1  skall listas på First North

2015-06-29

SpectraCure listas på Aktietorget, kortnamnet blir SPEC

Oslo Børs avlistar aktierna i Sevan Drilling ASA

2015-06-26

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) handlas sista dagen på  NGM MTF.

Hugo Games A/S började handlas på Oslo Börs under kortnamnet HUGO.

2015-06-25

Insplorion listas på AktieTorget med kortnamn INSP
Soltech skall listas på First North, kortnamnet blir SOLT

Vostok New Ventures Ltd handlas första dagen efter splitt. En aktie blir två, varav den ena löses in

2015-06-24

Investmentbolaget Pegroco Invest listar sina preferensaktier på First North, kortnamn PEGRO PREF

Oslo Børs avlistar aktierna i Repant

2015-06-23

Bonäsudden Holding AB, kommer noteras på Nasdaq First North omkring den 23 juni.
Kontigo Care skall listas på First North under kortnamnet KONT
QBNK handlas första dagen efter sammanläggningen av aktier, sex gamla aktier blev en ny aktie. Kortnamnet är oförändrat
Wise Group handlas första dagen efter omvänd splitt. 20 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie.

Oriflame Holding AG börjar handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap, kortnamn ORIF, observera att Oriflame Cosmetics S.A. Aktierna i Oriflame avlistas från Nasdaq Stockholm efter handelns stängning den 2 juli. Det rör sig alltså om två helt olika bolag.

2015-06-22

Orezone, ett bolag somarbetar med prospektering av basmetaller, en avknoppning från Archelon, listas på AktieTorget efter genomförd nyemission med det passande kortnamnet ORE.

2015-06-19

Sveriges och Finlands börser stängda på grund av helgdag
Pioneer Property Group Kortnamn PPG PREF listas på Oslo Axxess
Nordax Group AB listas på Nasdaq OMX Under kortnamnet NDX vilket blir en krock med Nasdaq-100 indexet. Vi kommer emellertid kunna fortsätta leverera kursdata på Nasdaq-100, även om det amerikanska indexet kommer att komma att uppdateras på förmiddagen dagen efter handel.

Europris ASA listas på Oslo Bors med kortnamnet EPR
2015-06-18

Pandox börjar handlas på Nasdaq OMX Large Cap med kortnamnet PNDX B
Nobina skall listas med Kortnamnet NOBINA, Nasdaq OMX Mid Cap

2015-06-17

Alimak Hek Group AB listas på Nasdaq OMX Mid Cap. Kortnamnet blir ALIG
Redsense Medical tas upp till handel på AktieTorget, kortnamn REDS
NANEXA börjar handlas på AktieTorget med kortnamn NANEXA

2015-06-16 Hövding listas på First North under kortnamnet HOVD
Coor Service Management Holding listas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamnet COOR

2015-06-15

Enzymatica AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Första handelsdagen blir den 15 juni 2015. Bolagets aktie kommer att handlas under samma kortnamn som när den handlades på AktieTorget.

Fastighetsbolaget A Group Of Retail Assets Sweden listas på First North under kortnamnet AGORA B
Vostok Nafta byter namn till Vostok New Ventures. Därmed ändras kortnamnet till VNV SDB

2015-06-12

IDOGEN listas på AktieTorget, kortnamn IDOGEN

Beräknad första handelsdag för stamaktierna i Prime Living på First North. Sedan tidigare är preferensaktierna noterade på samma marknadsplats. Stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet PRIME
Nilorngruppen B listas på First North med kortnamnet NIL B

Oscar Properties Pref ändrar kortnamn, till OP PREF, detta avser endast preferensaktierna
InXL Innovation AB ändrar namn till Avensia AB, därmed ändras också kortnamnet. Det nya kortnamnet blir AVEN

2015-06-11

Heimstaden listar sina preferensaktier på First North, tickerkod HEIM PREF

Starbreeze listar sina A-aktier. I samband med detta görs dessutom en splitt så att två B-aktier ger innehavaren en A-aktie.I samband med detta kommer kortnamnet att ändras. B-aktien kommer att handlas under kortnamnet STAR B medan A-aktien får koden STAR A

2015-06-10

Inission förväntas listas på First North, kortnamnet blir INISS

Collector skall listas på Nasdaq Stockholm. kortnamn COLL på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet
2015-06-09

Nasdaq har godkänt TargetEveryones ansökan om notering av dess aktier på First North. Kortnamnet blir TEONE

Eolus Vind, med kortnamnet EOLU B, genomför en splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.

Magnolia Bostad skall listas på First North, kortnamnet blir MAG
2015-06-08

Pharmacolog listas på AktieTorget med kortnamnet PHLOG

Första dagen för handel i Volatis Preferensaktier på First North, kortnamn VOLO PREF

Oslo Børs har fattat beslut om att avlista Rocksource ASA, sista dagen för handel är den 8 juni 2015.

CWS Comfort Window System AB (publ) har skulder till AktieTorget i form av förfallna
obetalda fakturor. Som framgår av tidigare information inklusive senaste halvårsrapport och vidhängande balansräkning är bolagets likviditet låg. Då CWS ej kan betala enligt krav meddelar AktieTorget att bolagets aktie skall avnoteras från AktieTorget. Sista dag för handel med aktien är den 8 juni 2015.
2015-06-05

Den danska aktiemarknaden är stängd på grund av nationaldagsfirande.

2016-06-04

Gaming Corps listas på First North under kortnamnet GCOR

I Finland tas Pihlajalinna upp till handel under kortnamnet PIHLIS.

2015-06-03

Coreline Biomedical skall listas på First North, kortnamn CLBIO

2015-06-02

SciBase Holding listas på First North under kortnamnet SCIB
ASSA ABLOY handlas första dagen efter splitt, en gammal aktie blir tre nya.

2015-06-01

NGM Equity och Nordic MTF gör flera förändringar av handelsreglerna med start 1 juni. Handelsplatserna frångår bland annat dagens dolda öppningsförfarande och ersätter detta med en öppningsauktion. Handelsdagen avslutas också med ett auktionsförfarande för att komma fram till ett jämviktspris. Vid handeln under nivån 1 krona införs vidare en tick-size på tre decimaler. Lägsta handelskurs blir därmed 0,001 kronor. Enligt en kommuniké införs också automatiska spärrar som ska hindra felaktig orderläggning samt avbryta handeln vid kraftiga kursrörelser på kort tid.

Community Entertainment Svenska AB genomför en omvänd split i bolagets aktie (CEAB). Ett hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Sista dagen för handel i CEAB aktier före sammanläggning är den 29 maj 2015 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 1 juni 2015.
Schibsted byter kortnamn, från SCH till SCHA.
Global Health Partner byter namn till GHP Specialty Care, kortnamnet GHP är oförändrat.

2015-05-29

Invisio börjar handlas på Nasdaq OMXs huvudlista Small Cap

2015-05-28

Accelerator Nordic AB avlistas från AktieTorget då bolaget skall likvideras

2015-05-27

Bilia handlas första dagen efter splitt, en gammal aktie blir två nya.

2015-05-26

Tethys Oil genomför en splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.

2016-05-25

Combigene listas på AktieTorget, kortnamn COMBI
Den danska och norska aktiemarknaden är stängda.
USA stängt på grund av helgdag
Wallenstam, kortnamn WALL, genomför en splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.
United Media byter namn till PlayHippo, och byter därför också kortnamn. Den nya tickerkoden är PLAY

2015-05-22

Sista dagen för handel i Phone Family, PFAM
Betsson genomför en Split 4:1, varav en är en så kallad inlösenaktie

ELOS byter namn till Elos Medtech AB, oförändrat kortnamn
2015-05-21

Transtema börjar handlas på AktieTorget, kortnamnet TRANS är det som gäller för den som önskar handla denna aktie

2015-05-20

Björn Borg, med kortnamnet BORG, genomför en splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.

2015-05-19

SHB genomförde en splitt, en gammal aktie blir tre nya.
Stresscompany byter namn till Papilly, nytt kortnamn blir PAPI.
Net Entertainment byter namn till NetEnt, men handlas under samma kortnamn som tidigare.

2015-05-18

Hexpol handlas första dagen efter splitt 10:1
Sportamore (SPOR) börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap, aktien handlade tidigare på First North
Hemfosa Fastigheter handlas första dagen efter split, en gammal aktie blev två nya
ATCO A och ATCO B handlas efter splitt av inlösenaktier
Nattopharma listas på First North, aktien handlas sedan tidigare på Oslo Börs. Bolaget får kortnamnet NATTO i Sverige vilket är en krock med samma kortnamn i Oslo. Den svenska noteringen går således före.

Bitcoin Tracker One med kortnamnet BITCOIN XBT listas på Nasdaq Stockholm. Bitcoin Tracker One är den första börshandlade produkten som replikerar utvecklingen av Bitcoin som handlas på en reglerad börs.

2015-05-15

Den norska aktiemarknaden är stängd
ENEA handlas första dagen efter splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.
Denna dag listades Oscar Properties sina nya preferensaktier, OP PREF B. Dessa preferensaktier ersätter de som avlistades den 7 maj 2015.
2015-05-14

de nordiska börserna är stängda, USA var däremot öppet
2015-05-13

den finska aktiemarknaden är stängd

2015-05-12

D.Carnegie & Co började handlas på Nasdaq OMX Mid Cap
2015-05-11

NetEnt handlas första dagen efter splitt. En aktie delades upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.

2015-05-08

H1 Communications avlistas efter uppköp. Panoster Investment AB lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB om 3,00 SEK

Vinovo byter namn till Nordic Flanges Group, och därmed ändras också kortnamnet, det nya kortnamnet blir NFAB

Oestasiatiska Companiet EAC har bytt namn till Santa Fe Group, med ticker SFG
Deflamo börjar handlas på First North, aktien har tidigare handlats på AktieTorget

2015-05-07

Preferensaktierna i Oscar Properties OP PREF avlistas.

2015-05-04

Vibrosense Dynamics listas på AktieTorget med kortnamn VSD

2015-05-01

de nordiska börserna är stängda, USA var däremot öppet

2015-04-27

SpiffX listas på First North, kortnamnet blir SPIFFX

2015-04-24

Aktierna i Moretime Professional Services AB (MORE) handlas exklusive rätt till utdelning av MDS Digital Solutions AB från och med den 24 april 2015. Sista dag inklusive rätt till utdelningen av MDS aktierna är den 23 april 2015. Aktieägare på avstämningsdagen är berättigade att erhålla en (1) aktie i MDS per varje hel post om nitton (19) Moretime-aktier. Avrundning sker nedåt.
Rederi AB Transatlantic listas under sitt nya namn, Viking Supply Ships. Nytt kortnamn blir VSSAB B, tidigare RABT B
Aktierna i Tobii tas upp till handel på Nasdaq OMX Mid Cap, kortnamn TOBII

2015-04-22

Deflamo har genomfört en omvänd splitt, tio gamla aktier blir en ny.

WYA Holding AB börjar handlas på First North, kortnamn WYA B
Oslo Børs avslutade handeln i ELTEK ASA

2015-04-17

Aptahem börjar handlas på AktieTorget, kortnamn APTA
Axfood handlas första dagen efter splitt där en gammal aktie blev fyra nya. Samma kortnamn som tidigare.
Koggbron avlistas på egen begäran från AktieTorget, det var tidigare tal om att bolaget skulle listas på First North.
2015-04-13

IVISYS börjar handlas på First North, kortnamnet blir IVISYS
Prospector Offshore Drilling S.A avlistades från Oslo Börs
2015-04-10

Starbucks gör en splitt, en gammal aktie blir två nya
2015-04-09

Hancap Pref A skall listas på First North, kortnamnet blir HANC PREF A
I Finland har Rautaruukki Corp RTRKS, avlistats på grund av uppköp av SSAB

2015-04-02

Det finska företaget Savo-Solar skall listas på First North i Stockholm. Kortnamnet blir SAVOS
K2A pref listas på Firsth North, tickerkoden är det inte så orginella K2A PREF, men det gör det onekligen enkelt att hitta.
Aspiro, Den 30 januari 2015 offentliggjorde Project Panther Bidco Ltd ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB. Aktien kommer avlistas efter handelns stängning den 2 april
2015-03-30

Cline Medical skall listas på AktieTorget, medkortnamnet CLINE B.
2015-03-27

Asiakastieto Group med kortnamnet ATG1V listas på Nasdaq Helsingsfors
Troax Group listas på Nasdaq Small Cap, kortnamn TROAX
2015-03-26

Oscar Properties AB handlas på Nasdaq OMX Small Cap från och med denna dag. Bolaget har flyttat från First North. Flytten gäller både stamaktien och preferensaktien.
Dannemora Mineral avlistades efter handels slut på Nasdaq OMX och Oslo Börs där bolagets aktier har handlats under kortnamnen DMAB B samt DMABB. Orsaken är att Dannemora den 20 mars 2015 inlämnade en konkursansökan.

Vizrt Ltd avlistas från Oslo Börs

2015-03-25

Hoist Finance listas på Nasdaq OMX, Mid cap, ticker HOFI

2015-03-20

Evolution Gaming listades på First North, kortnamnet är EVO.

2015-03-19

Eitzen Chemical ASA, med kortnamnet ECHEM, avlistades från Oslo Börs

2015-03-17

Cantargia listas på First North, ticker CANTA

2015-03-06,

Deutsche Bank, avlistar två av de db-x trackers som har handlats på Nasdaq Stockholm. Den 6 mars avslistas

db x-trackers EURO STOXX 50 Double Short Daily UCITS ETF (XEDS)

db x-trackers EURO STOXX 50 Leveraged Daily UCITS ETF  (XEL2)

2015-03-04

Vivoline Medical AB (publ) (”Vivoline” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på AktieTorget är den 4 mars 2015 och första dag för handel på Nasdaq First North är den 5 mars 2015.

Serendipitys preferensaktier börjar handlas på First North den 4 mars 2015.

2015-03-02

AktieTorget har godkänt Acrinovas aktie för notering. Första handelsdag är planerad till den 2 mars 2015. Kortnamnet blir ACRI.

2015-02-27

Agrokultura kommer att avlistas efter uppköp
Sanitec har beslutat om avnotering. Orsaken beror på att Geberits offentliga erbjudandet till aktieägarna i Sanitec har accepterats i sådan utsträckning att Geberit innehar över 99 procent av aktierna och rösterna i Sanitec, samt att Geberit avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. Den sista dagen för handel är den 27 februari 2015.

2015-02-26

TrustBuddy byter kortnamn från TBDY B till TBDY.

2015-02-25

Oslobörsen har beslutat om avlistning av CellCura (CELL)

Scandinavian Clinical Nutrition, SCN MTF, byter namn till Medica Clinical Nord Holding AB, ny ticker blir MCNH MTF.
2015-02-24

Vivoline handlas för första gången efter omvänd splitt. Fem (5) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:5).

2015-02-23

Första dag för handel med splittade aktier i Emotra, en aktie blir två nya
2015-02-20

Kopparberg Mineral är under namnändring till Copperstone. Nytt kortnamn för den listade aktien blir COPP B.

2015-02-18

Lexington skall listas på First North, bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet LEX. Lexingtons erbjudande inför listningen på First North den 18 februari har varit hett och nu visar det sig hur hett. Investerarna hade tecknat sig för 429 Mkr, samtidigt som erbjudandet endast omfattade aktier för 20 Mkr, en överteckning på över 21 gånger!

Trustbuddy AB listas på First North efter det att samtliga ägare i TrustBuddy International AB erhållit en aktie i Trustbuddy AB efter fusion mellan bolagen. Det nya kortnamnet blir TBDY B.

2015-02-16

USA CLosedUSA är stängt, Washington’s Birthday
OrganoClick listas på First North, kortnamn ORGC
2015-02-13

Dustin, kortnamn DUST började handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet

2015-02-12

TrustBuddy International AB avlistas från First North, aktien kommer emellertid att ersättas av TrustBuddy AB den 18 februari.
2015-02-10

Karessa Pharma Holding AB listas på First North, med kortnamnet KARE

Rasta Group byter lista från First North till Alternativa Aktiemarknaden. Aktien tas bort ur Market Access.

Hurtigruten ASA avlistas från Oslo Börs på grund av uppköp

2015-02-06

Eltel Networks AB, är listat på Nasdaq Stockholm, Midcap segementet. Tickerkoden är ELTEL

2015-02-02

Eolus Vind med kortnamn EOLU B flyttar från First North till Nasdaq Small Cap

2015-01-29

Torslanda Property Investment listas på First North, ticker kod TORSAB

Koggbron Fastigheter AB genomför en omvänd split i bolagets aktie (KOGG). Ett hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Sista dagen för handel i KOGG aktier före sammanläggning är den 28 januari 2015 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 29 januari 2015. Koggbron hette tidigare BCS

Borsa_İstanbul_logoMånga efterfrågar nya index i databasen, och vi försöker självklart uppfylla dessa önskemål. Ett sådant önskemål har varit den turkiska börsen, BIST, Borsa Istanbul, som är resultatet av sammanslagningen av Istanbul Stock Exchange (ISE), Istanbul Gold Exchange och Derivatives Exchange of Turkey. Sedan denna vecka levererar vi dagligen slutkurserna på detta index. BIST återfinns i den mapp som heter Index.

Nasdaq100I samband med att Nasdaq genomförde sin årliga översyn av det index som heter Nasdaq-100, som för övrigt ligger till grunden för den börshandlade fonden som handlas under kortnamnet QQQ har vi genomfört en genomgång av de amerikanska aktierna. Läs mer om Nasdaqs översyn av Nasdaq-100 här. Nedan framgår vilka aktier som vår egen översyn har påverkat.

Liberty Interactive Corporation (Nasdaq: LINTA), har bytt tickerkod till QVCA, men behåller samma namn.
Samgåendet mellan RF Micro Devices Inc. och TriQuint Semiconductor Inc. har avslutats. Det bolaget handlas på Nasdaq under det nya namnet Qorvo under tickerkoden QRVO

Compuware Corporation (CPWR) har köpts upp av Thoma Bravo, LLC, ett private equity företag. Aktien har avlistats och tagits bort från Market Access

Sedan den årliga översynen av Nasdaq-100 vid årsskiftet har följande aktier adderats Twenty-First Century Fox, Inc. Class B (NasdaqGS: FOX) och Liberty Global plc Class C (NasdaqGS: LBTYK). Observera att detta är bolag som redan har aktier som ingår i Nasdaq-100, detta är alltså nya aktieslag och inte nya bolag som tas in i indexet.

Capital Source, CSE, gick i april 2014 samman med PacWest Bancorp (PACW) på Nasdaq, det nya bolaget ingår inte i S&P500

Heinz, HNZ, bolaget är uppköpt av bland annat Berkshire Hathaway och har tagits bort från Market Access

ENVE Enventis Corp (ENVE), som tidigare hette Hickory¬Tech, har köpts upp av Consolidated Communications Holdings och har därför rensats från den mappen som heter Nasdaq Tel

Level 3 har förvärvat tw telecom(TWTC) varför det senare bolaget har därför rensats från den mappen som heter Nasdaq

TelUniTek Global Services (UNTK) har ansökt om Chapter 11, och aktien har därför rensats från den mappen som heter Nasdaq Tel

Oplink Communications (OPLK) har köpts upp av Koch Industries och har därför rensats från den mappen som heter Nasdaq Tel

Cobra Electronics (COBR) har köpts upp av Monomoy Capital Partners och har därför rensats från den mappen som heter Nasdaq Tel

2015-01-19

Northland Resources, NAUR, avlistades från Oslo Börs
WellPoint (WLP), har bytt namn till Anthem, Inc, med kortnamn ANTM. Aktien återfinns fortfarande på NYSE
2014-01-16 INEV Studios AB (INEV) byter namn till Tourn International AB (TOURN)

2014-01-15

Saltängen Property, kortnamn SAPIAB listas på First North

Business Control Systems Sverige AB (BCS) byter namn till Koggbron Fastigheter AB  (KOGG)

2015-01-13

Intuitive Aerial börjar handlas på First North, kortnmamn INTU

2015-01-12

Cdon byter namn till Qliro Group, nytt kortnamn är QLRO

2015-01-02

Walgreens byter både namn, kortnamn och lista. Aktien handlas numera på Nasdaq, under namnet Walgreens Boots Alliance Inc, och kortnamnet WBA

2015-01-02
Efter Nasdaq Stockholms årliga revision kommer följande aktier att byta lista.

Kortnamn              Fullständigt namn                    Nuvarande lista       Ny lista
AERO B                    Aerocrine AB ser B                         Mid Cap                        Small Cap
BETS B                     Betsson AB ser B                            Mid Cap                        Large Cap
BALD B                    Fastighets AB Balder ser B           Mid Cap                         Large Cap
BALD PREF            Fastighets AB Balder pref             Mid Cap                         Large Cap
BEF SDB                 Black Earth Farming Ltd. SDB     Mid Cap                         Small Cap
HMS                        HMS Networks AB                         Small Cap                       Mid Cap
INDT                       Indutrade AB                                   Mid Cap                         Large Cap
LIFCO B                 Lifco AB ser B                                  Mid Cap                         Large Cap
LOOM B                 Loomis AB ser B                             Mid Cap                         Large Cap
MYCR                     Mycronic AB                                    Small Cap                      Mid Cap
NOBI                       Nobia AB                                          Mid Cap                         Large Cap
OASM                     Oasmia Pharmaceutical AB           Small Cap                      Mid Cap
TWW                      Transcom WorldWide AB              Small Cap                      Mid Cap
VBG B                     VBG GROUP AB ser B                    Small Cap                     Mid Cap
VITR                        Vitrolife AB                                      Small Cap                     Mid Cap

2014-12-31

AGR Group ASA avlistas från Oslo Börs

2014-12-29

Sista dagen för handel i Rörvik Timber innan aktien avlistas. Det samma gäller för bolagets konvertibel.

2014-12-22

Anders J Ahlström Holding AB kortnamn AJA B kommer handlas på First North, initialt som betalda teckningsaktier dvs AJA BTA B
2014-12-22

Lundin Gold listas på Nasdaq Stockholm Mid Cap, ticker LUG

2014-12-19

PowerCell Sweden tas upp till handel på First North, ticker PCELL

2014-12-18

Verisec börjar handlas på First North ticker VERI

Prime Livings preferensaktier börjar handlas på First North under kortnamnet PRIME PREF B
Omvända splittar i Kloverns alla tre aktier, Klovern A, Klovern B och Klovern Pref där två aktier blir en ny.

2014-12-16

RenoNorden ASA börjar handlas på Oslobörsen, ticker RENO

Stendörren Fastigheter AB, omvänd splitt. 4 gamla aktier blir en ny

CRAD börjar handlas på Nasdaq OMX Small Cap
2014-12-15

New Equity Venture International AB (NEVI) börjar handlas på AktieTorget
2014-12-12

New Equity Venture International AB (NEVI) avlistas från First North
Hemfosas Preferensaktier listas på Nasdaq Mid Cap, tickerkod HEMF PREF
Tobin Properties Pref listas på First North, kortnamn TOBIN PREF

2014-12-11

Transcom  genomför en omvänd splitt med villkoren 1:50.
Zinzino AB (publ)har erhållit formellt godkännande för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 11 december 2014.

2014-12-09

Klövern B börjar handlas efter en fondemission, ticker KLOV B

2014-12-08

Stureguld börjar handlas på AktieTorget, kortnamn SGLD
Munksjö, som sedan i somras handlas i Helsingfors i Euro, tas upp till handel i Stockholm. Kortnamnet är MUNK1S, det vill säga med ett S på slutet. Aktien kommer handlas på Nasdaq Mid cap
2014-12-04

NP3 Fastigheter AB (publ) listas på Nasdaq Stockholm Mid Cap ticker NP3
SSAB har slutfört uppköpet av Rautaruukki RTRKS, som avlistats från Helsingfors, aktien tas därför bort från Nordic100
Nixu Corporation började handlas på First North vid Nasdaq Helsingfors

2014-12-01

VA Automotive börjar handlas på First North, ticker AUTO
RootFruit listas på AktieTorget kortnamnet ROOT

2014-11-28 Transcom WorldWide TWW listades igen, ticker TWW. Det är det svenska dotterbolaget som listas, efter att ha genomfört en fusion med sitt moderbolag i Luxemburg.

2014-11-27

Thanksgiving-Turkey-DinnerDe amerikanska börserna är stängda på grund av helg, Thanksgiving. En del av de amerikanska börserna är också stängda på fredagen, men aktiemarknaden har halvdag.

2014-11-26

Scandinavian Realheart listas på AktieTorget, ticker HEART

Aktierna i ACAP Invest avlistas från Nasdaq, detta gäller både A och B-aktierna sedan North Investment Group lagt bud på Acap Invest

Thule Group AB listas på Nasdaq Nordic, Mid Cap med kortnamnet THULE

2014-11-25

Follicum listas på AktieTorget, kortnamn FOLLI

Scandinavian Organics listas på Nordic MTF, NGM, med kortnamnet SCO MTF

2014-11-24

SealWacs listas på AktieTorget, kortnamn SEAL

United-Bankers-300x136Header Compression Sweden Holding AB byter namn till Stendörren Fastigheter AB, med kortnamn STEF B

Transcom WorldWide avlistas då moderbolaget fusioneras med det svenska dotterbolaget. TWW SDB A respektive TWW SDB B kommer att ersättas av Transcom Worldwide AB (Kortnamn TWW) den 28 november.

United Bankers Plc listades på First North Finland under kortnamnet UNIAV

2014-11-21

Wiking Mineral AB avlistas från AktieTorget

Lifco noteras på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, kortnamn LIFCO B
2014-11-18

Zenicor skall listas på AktieTorget, kortnamn ZENI

Klövern byter kortnamn, från KLOV till KLOV A

2014-11-14

Nexstim, ticker NXTMS listas på First North, NXTMH i Finland

Cermaq ASA avlistades från Oslo Börs

Oboya listas på AktieTorget

Arcoma listas på First North, tickern är ARCOMA

2014-11-12

Lucy NasdaqBayn Europe listas på First North, med kortnamn BAYN. På bilden till vänster öppnar BAYNs VD, Lucy Dahlgren handeln på Nasdaq i veckan som gick.

Effnetplattformen AB med kortnamn EFFN, tas upp till handel på First North

2014-11-07

Sprint Bioscence listas på First North,med kortnamnet SPRINT

RAK Petroleum, tickerkod RAKP, började handlas på Oslo Børs

2014-11-04

Domstein ASA (DOM)  avlistades från Oslo Børs efter handelns stängning.

2014-11-03

Gabather listas på AktieTorget under kortnamn GABA

2014-10-31

Forsstroms styrelse har beslutat att avnotera Forsstrom High Frequency AB från Aktietorget den 31 oktober 2014 samt ansöka om notering på handelsplatsen Alternativa aktiemarknaden.

2014-10-20

Christian Berner Tech Trade AB börjar handlas på First North, kortnamn CBTT B

2014-10-17

Image Systems med kortnamn IS på First North gör en omvänd split, hundra aktier blir en ny

Entra ASA började handlas på Oslo Börs under kortnamnet ENTRA
2014-10-16,

Absolent Group börjar handlas på First North, tickerkod ABSO

2014-10-15

GWS Production börjar handlas på First North med kortnamnet GWS.

2014-10-14

Interfox, Första dagen för handel i Interfox aktier efter sammanläggningen av aktierna där 100 gamla aktier blir en ny, en så kallad omvänd splitt.

2014-10-13

Columbus Day. De amerikanska aktiebörserna har öppet, men den amerikanska obligationsmarknaden är stängd. Råvarumarknaderna är har öppet som vanligt.

2014-10-10

Gränges listas på Nasdaq Small Cap, under tickerkoden GRNG

Office Depot återfinns numera på Nasdaq efter listbyte från NYSE

2014-10-03

Oslobörsen har beslutat om avlistning av aktierna i Transeuro Energy Corp

Sportkedjan XXL ASA började handlas på Oslo Börs under kortnamnet XXL
Nasdaq TelecomCefour, En sammanläggning med förhållandet 1:50 har genomförts, den 3 oktober var den första dag för handel efter sammanläggning.

Readsoft avlistas efter uppköp

Vi har adderat ett par hundra amerikanska aktier, listade på Nasdaq. De nya aktierna finns i de mappar som heter Nasdaq Telecom.

2014-10-02

Stress Company listades på First North, det har tidigare aviserats men blivit uppskjutet

Scatec Solar ASA började handlas på Oslo Börs under kortnamnet SSO

2014-09-30

Pilum handlas första dagen efter omvänd splitt, 100 gamla aktier blir en ny.

2014-09-29

Cinnober Financial Technology börjar handlas på First North, kortnamn CINN,

VJ since 1890 Sverige AB byter namn till Robert Friman AB, handlas under sitt nya kortnamn FRIMAN

Aker Solutions ASA byter namn till Akastor ASA

2014-09-26

Inwido AB kommer att listas på Nasdaq OMX Mid Cap under kortnamnet INWI

Aurora LPG Holding ASA börjar handlas på Oslobörsen. Aktien kommer att handlas under kortnamnet AURLPG

Aker Solutions ASA byter kortnamn till AKA.

2014-09-25

Sectra gör en splitt, varje aktie kommer att delas upp i en vanlig aktie och en inlösenaktie.

2014-09-19

Medcore avlistas från First North

Alibaba2014-09-18

Advenica listas på First North Premier, kortnamn ADVE, Tidigare angivet den 12 september

Alibaba, det kinesiska e-handelsundret listas på NYSE under kortnamnet BABA. Aktien återfinns bland de amerikanska aktierna.

2014-09-11

MyCab kommer att avlistas från AktieTorget, aktierna kommer att handlas inofficiellt hos Aqurat Fondkommission.
2014-09-09

Namnändring av Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Consensus Asset Management AB, nytt kortnamn blir CAM B

2014-09-05

NasdaqTransportSamtliga aktier i det index som heter Nasdaq Transport finns nu i databasen, de finns i den mapp som heter just Nasdaq Transport.

2014-09-04

Italeaf S.p.A kommer från och med den 4 september att listas på First North med kortnamnet ITAL SDB. Notera att detta är ett italienskt bolag som listar sina aktier i Sverige.

2014-09-02 FinnvedenBulten AB byter namn till Bulten AB, samtidigt får bolaget ett nytt kortnamn, BULTEN

2014-09-01

De amerikanska börserna är stängda på grund av helgdag, Labour Day

2014-09-01

Nasdaq100Mappen som heter Nasdaq är uppdaterad med ett stort antal nya aktier. Nu finns till exempel alla de 103 aktier som ingår Nasdaq-100 indexet upplagda med historik.

2014-08-29

Comrod Communication ASA avlistas från Oslo Börs

2014-08-28

GuldAdam Holding AB (publ) sista handelsdag på AktieTorget var den 28e augusti. Det finns i dagsläget inga planer på en organiserad handel med bolagets aktier från bolagets sida.

Connecta köps upp av Acando och avlistas från Nasdaq OMX
Igrene listas på AktieTorget, kortnamn ABI.
Swede Resources B byter namn till US Energy B med kortnamnet USE B
Cision avlistas på grund av uppköp

2014-08-18

Mobile Loyalty, MOBI, handlas åter på AktieTorget. Tidigare var det ett utländskt bolag vars depåbevis handlades, nu sker det i form av ett svenskt aktiebolag

2014-08-12,

Aqualis ASA byter namn till Weifa ASA, samtidigt byter bolaget kortnamn till WEIFA

2014-08-05

DDM Holding AG, tas upp till handel på First North under kortnamnet DDM

2014-08-01,

Första handelsdag på AktieTorget för C Security Systems AB:s aktie är den 1 augusti 2014. Kortnamn för aktien är CSEC.

SSAB A respektive SSAB B började den 1 augusti handlas i Helsingfors, i euro under kortnamnen SSABAH respektive SSABAB. Båda två finns nu i den finska mappen.
2014-07-31

LIDDS kommer från och med den 31 juli att börja handlas på First North

2014-07-30

NordIQ Göteborg ABs aktie (NDIQ) avnoteras från AktieTorget efter stängning den 31 juli 2014. Ingen organiserad handel i aktien efter detta datum är ännu bestämd.
2014-07-28

Första handelsdag på AktieTorget för Delta Minerals är den 28 juli 2014. Kortnamn för aktien är DEMI B.
2014-07-25

EMS Seven Seas ASA avlistades från Oslo Börs

2014-07-11

Serendex Pharmaceuticals A/S, SENDEX, listas på Oslobörsen.
2014-07-09

Precomp Solutions PCOM B har gjort en omsvänd splitt, tio aktier blev en ny
2014-07-04

Independence Day, de amerikanska börserna stängda
Amasten listar preferensaktier under kortnamnet AMAST PREF
2014-07-03

203 Web Group AB (publ) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North Premier. Sista dag för handel på AktieTorget är måndagen den 3 juli 2014 och första dag för handel på NASDAQ OMX First North Premier är tisdagen den 4 juli 2014.
Sista dagen för handel i aktierna i Sølvtrans ASA på Olsobörsen
2014-07-01

Cxense ASA, Cxense börjar handlas på Oslo Börs

2014-07-04
Fenix Outdoor AB, FIX B avlistas från Nasdaq OMX. Bolaget är uppköpt av Fenix Outdoor International AG som listades den 26 juni 2014 med kortnamnet FOI B.

2014-07-03

Stress Company listas på First North under kortnamnet STRS

2014-07-02

Peptonic Medical PMED listas på AktieTorget, PMED

2014-07-01
Africa Oil Corp börjar handlas på Nasdaq OMX, Large Cap
Axon Kids listas på AktieTorget, tickerkod AXON

Havyard Group börjar handlas på Oslo Börs, ticker HYARD

2014-06-30
Nicoccino Holding NICO, börjar handlas på  First North

2014-06-27

Scandi Standard, SCST listas på Nasdaq OMX, MidCap
BWG Homes ASA avlistas från Oslo Börs på grund av uppköp

2014-06-26
Fenix Outdoor International AG började handlas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamnet FOI B.

2014-06-25,

AHA World listas på AktieTorget, Ticker AHA
AarhusKarlshamn byter namn till AAK AB, kortnamnet är oförändrat.
NEXT Biometrics Group ASA började handlas i Norge, med kortnamnet NEXT
Interfox Resources, Alla aktierna börjar handlas som samma aktieslag, ny tickerkod blir IFOX

2014-06-20
Zalaris ASA, kortnamn ZAL började handlas på Oslo Börs

Sverige och Finland hade stängt på grund av helgdag

2014-06-19

DexTech skall listas på AktieTorget, ticker DEX

Optifreeze (OPTI) skall listas på AktieTorget

Bactiguard Holding AB (publ) listas på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap, ticker BACTI B

NGEx Resources NGQ, kommer att parallellnoteras i Stockholm, aktien finns på Mid Cap

Hanza Holding, ticker HANZA, listas på First North

2014-06-18

Heliospectra AB listas på First North, ticker HELIO

Scandinavian Enviro Systems  skall listas på First North, ticker SES

2014-06-17

Com Hem listas på NasdaqOMX, ticker COMH,

Wonderful Times Group AB (WTG) genomför en omvänd split i bolagets aktie. Etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Sista dagen för handel i Wonderful Times Group AB:s aktier före sammanläggning är den 16 juni 2014 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 17 juni 2014.

Availo, IP-Only har lagt ett bud på bolaget som har accepterats av aktieägare motsvarande 96,5 procent av rösterna och aktiekapitalet i Availo. Availo kommer att avlistas från Nasdaq OMX.

2014-06-16

Optifreeze (OPTI) skall listas på AktieTorget

Availo, IP-Only har lagt ett bud på bolaget som har accepterats av aktieägare motsvarande 96,5 procent av rösterna och aktiekapitalet i Availo. Availo kommer att avlistas från Nasdaq OMX.

2014-06-13,

Hedson avlistas från AktieTorget efter uppköp

Mavshack AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 13 juni 2014, bolaget kommer att listas på First North.

2014-06-12

Greater Than listades på AktieTorget, ticker GREAT,

Besqab listades på NasdaqOMX, Small Cap med ticker koden BESQ

Finland fick ett tillskott när Cleantech Invest Oyj listades på First North under kortnamnet CLEAN

2014-06-11

Episurf Medical flyttar från First North till Nasdaq OMX

2014-06-10,

G5 Entertainment flyttar från AktieTorget till Nasdaq OMX Small Cap. Bolaget har tidigare också handlats på NGM

2014-06-09

Apple handlas första dagen efter splitt, en aktie blir sju nya.
Oslobörsen har stängt

Phone Family skall listas på First North, kortnamn PFAM
2014-06-05

Sista dagen för handel med LYYN på AktieTorget, aktien kommer inte att listas på annan marknadsplats

Akelius Residential PREF började handlas på First North, kortnamn AKEL PREF

Sista dagen för handel med Scania som avnoteras på grund av uppköp

.
FDT, uppköpserbjudande från ELON, aktien avlistas från AktieTorget

Deltaco bytte namn till DistIT. Nytt kortnamn blir DIST
African Petreoluem Corp (APCL) har lagts till på Oslobörsen
Magseis ASA (MSEI) har lagts till på Oslobörsen
2014-06-04
Styrelsen för SHB SICAV har beslutat att avnotera följande börshandlade fonder (ETFer)
XACT Norden 120    LU0530353027
XACT Bank    LU0530353290

XACT Basindustri    LU0530353969
XACT Bygg-& fastighet    LU0530353456

XACT Energi    LU0530353373

XACT Konsument    LU0530353373

XACT Läkemedel    LU0530353704

XACT Verkstad    LU0530353886

XACT Oil Service    LU0554583590

XACT Råvaror     LU0530354181

XACT Kina    LU0593935454

XACT Obligation    LU0569192288

XACT Repo    LU0569192445

2014-06-02

QBNK Holding listas på AktieTorget med kortnamn QBNK

Kambi Group Plc börjar handlas på First North, kortnamn KAMBI

Micronic Mydata AB byter namn till Mycronic AB, nytt kortnamn blir MYCR

2014-05-30

Mabi Rent avlistades från AktieTorget på grund av uppköp

2014-05-29

De nordiska börserna hade stängt på grund av helgdag, USA hade däremot öppet

2014-05-27

myFC Holding togs upp till handel på First North, ticker MYFC
2014-05-26

Starbreeze Sista dag för handel med Bolagets aktier på AktieTorget var den 27 maj 2014 och första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 28 maj

USA stängt på grund av helgdag, Memorial Day.

Modern Ekonomi Holding, ticker ME, på First North, handlas första dagen efter omvänd splitt 1:400, där 400 gamla aktier blev en ny aktie. Bolaget hette tidigare Media Provider.

2014-05-26

Första handelsdagen för Dome Energy (DOME) f d Commodity Quest på First North

danish-flagSamtliga danska aktier har nu flyttat in i kursdatabasen i en egen mapp som heter Danmark, vi lägger successivt till historiken på dessa. Meddela oss om det är någon aktie som Du följer så får den prioritet när vi laddar upp dem. De finska och de norska aktierna ligger redan i egna mappar.

USA är stängt på grund av Memorial Day

2014-05-23

Namnändring av Commodity Quest AB till Dome Energy AB (DOME)

Starbreeze handlas första dagen efter omvänd splitt, tio gamla aktier blir en ny

Fagerhult (FAG), har genomfört en splitt, en aktie har blivit tre nya.

Lucara börjar handlas på Nasdaq OMX Mid Cap

2014-05-21

Mavshack AB har genomfört sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel i aktien efter sammanläggning är den 21 maj

Clavister listar sig på First North, CLAV

ITAB handlas efter splitt, en aktie blev två nya

2014-05-19

Victoria Park B listas Nasdaq OMX Mid Cap den 19 maj, kortnamn VICP B

Beijer AB, G & L ser. B listas under sitt nya bolagsnamn, Beijer Ref AB, oförändrat kortnamn

Blue Vision listat på Nasdaq OMX Copenhagen, har bytt namn till Blue Vision A, därav ändras även kortnamnet till från BLVIS till BLVIS A

2014-05-16

AGES Industri B listas på First North, kortnamn AGES B

2014-05-15

Ambia listas på AktieTorget, ticker AMBI

2014-05-14

Victoria Park byter kortnamn, från VICP till VICP A

2014-05-13

Moretime listas på AktieTorget under kortnamn MORE

2014-05-09

Selena Gas & Oil avlistas, SOGH

Ruric avlistas

Dentware listas på AktieTorget, kortnamn DENT

Sjóvá-Almennar tryggingar med kortnamnet SJOVA har adderats till Islandsmappen. Aktien har handlats sedan i mitten av april och historiken sedan dess finns med.

2014-05-08

Atlantic Petroleum P/F har i Norge bytt kortnamn, från ATLA till ATLA NOK. Ingen förändring har skett med bolagets tickerkod på börserna i Danmark eller Island.

2014-05-07

Braincool listades på AktieTorget, ticker BRAIN

Spago Imaging AB, har bytt namn till Spago Nanomedical AB, Bolagets aktie kommer fortsätta att handlas på AktieTorget under namnet SPAGO och kortnamnet är oförändrat fortfarande SPAG.

2014-05-05

Motion Display listas på AktieTorget med kortnamnet MODI

Namsos Trafikkselskap, med ticker NAM har bytt namn till NTS ASA, ny tickerkod blir NTS,

2014-05-01

ArkansasArkansas Best Corporation , med kortnamn ABFS, har bytt namn till ArcBest Corp, och handlas under sin nya tickerkod ARCB. Aktien ligger i den mapp som heter Nasdaq Transport

2014-04-30

Samtliga finska aktier finns nu i kursdatabasen, och vi laddar upp historiken på de sista aktierna under veckan som kommer. Alla de finska aktierna som ligger i Nordic 100 mappen kommer under nästa vecka vara överflyttade till mappen som heter Finland.

2014-04-28, eftersom styrelsen i Eco Byggolit AB (publ.) har beslutat att till Skaraborgs Tingsrätt inlämnat en konkursansökan för bolaget avlistas aktien AktieTorget. Vi har därför tagit bort bolaget från kursdatabasen.

2014-04-25

Matse Holding började handlas på First North under kortnamnet MAT

De finländska aktierna har fått en egen mapp och vi har börjat flytta in dessa aktier i den mappen. Vi kompletterar med historiken och lägger upp nya aktier i denna,

Finland Flagga

2014-04-22

Envirologic B listades på AktieTorget under kortnamnet ENVI B

Saniona, bolaget listade sig på AktieTorget med tickerkoden SANION

2014-04-17

sista dagen för handel i Cryptzone, aktien har avlistats

2014-04-15

Hexatronic bytte lista till First North från AktieTorget samma kortnamn HTRO

Avance Gas Holding Ltd listades på Oslo Börs under kortnamnet AVANCE

2014-04-11

Scandidos listades på First North under kortnamnet kortnamn SDOS

Scanship Holding listades på Oslo Börs med ticker kod SSHIP

2014-04-09

D. Carnegie & Co listas på First North, kortnamn DCAR

2014-04-08

första dagen för handel efter omvänd splitt i LYYN, 100 aktier blev en ny.

Vardia Insurance Group listades på Oslo Bors, kortnamn VARDIA

2014-03-12

Preliminär första handelsdag för Altor Medical på AktieTorget.

2014-03-07

SAS Preferensaktie listas under kortnamnet SAS PREF. Aktien återfinns på Nasdaq OMX i Mid Cap segmentet.

2014-02-28

MaxPeak under namnändring till MaxKapital har avlistats från AkteiTorget. Bolaget har uppgivit att styrelsen letar efter en alternativ marknad som bättre passar för bolagets verksamhet.

2014-02-21

Bufab Holding listas på Nasdaq OMX Mid Cap med kortnamnet BUFAB. Aktien har tidigare inte handlats publikt.

2014-02-18

Ecoclime listas på AktieTorget, kortnamn ECC.

2014-02-17

Oscar Properties som sedan tidigare har haft sin preferensaktie listad på First North noterade från och med i dag sin stamaktie på samma lista. Aktien handlas med kortnamnet OP.

2014-02-06

HCH handlas första dagen efter splitt en gammal aktie blev 2 nya.

Norse Energy Corp (NEC), har ansökt om konkurs och kommer att avlistas från Oslo Börs, aktien försvinner från mappen med norska aktier.

2014-02-05

IPC, det mexikanska generalindexet byter kortnamn från ME till MXX i databasen.

Mediaprovider har bytt namn, kortnamn och verksamhetsinriktning. Nytt namn är Modern Ekonomi Holding AB, med kortnamn ME. Den nya verksamheten är redovisning, Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt  finansieringshjälp.

Samtliga norska aktier på Oslo Börs ligger nu på ett och samma ställe, Norge 1. Nordic 100 mappen omfattar därför endast finska och danska aktier eftersom de isländska aktierna sedan tidigare har flyttats till en egen mapp.

2014-02-02

Life Technologies utgår från S & P 500 sedan bolaget köpts upp av Thermo Fisher Scientific Inc. Life Technologies ersätts av Tractor Supply Company (TSCO), också det ett NASDAQ-bolag. I kursdatabasen ligger denna aktie emellertid i den mapp som heter S & P 500 2 eftersom aktien ingår i S & P 500 indexet.

2014-01-27

Samtliga isländska aktier har hittat ett nytt hem i en egen mapp, Island. Samtidigt har vi lagt upp en mapp som heter Norge 1 som kommer att fyllas på med de norska aktierna som handlas på Oslo Börs under februari 2014. Både de norska och de isländska aktierna ingår i det paketet som heter Nordic 100.

Trig avlistas från AktieTorget efter handelns slut den 27 januari 2013.

2014-01-24

Aktierna i Cellpoint Connect avlistas från AktieTorget med omedelbar verkan.

2014-01-21

Arcam genomför en splitt, en aktie blir 4, villkor således 4:1. Historiken kommer att justeras i samband med detta.

De amerikanska marknaderna är stängda på grund av helgdag, Martin Luther King jr Day.

2014-01-20

Phase Hologragrapic listas på AktieTorget, kortnamn PHI

2014-01-17

Samtliga de börshandlade fonder som handlas på Nasdaq OMX Nordic finns nu i systemet, komplett med historiken. ETFer som de också kallas är mer än bara de fonder som XACT erbjuder, på Nasdaq OMX Nordic finns till exempel ETFer som följer utvecklingen av börserna i Sydkorea och Vietnam. I systemet ligger dessa i den mapp som heter O-listan.

2014-01-16

Archelon, som knoppats av från Interfox Resources, före detta Archelon Mineral, kommer att listas på AktieTorget med kortnamn ALON B. Listningen sker från och med den 16 januari 2013.

Vi har adderat ytterligare någrabörshandlade fonder, så kallade ETFer, i databasen.  Tanken är att samtliga de börshandlade fonder som handlas på Nasdaq OMX Nordic skall tillkomma. För att det inte skall bli extremt tungt har vi valt att ladda upp historien på ett par stycken börshandlade fonder åt gången. I dag har vi lagt till

XACT NORDEN 120 (kortnamn) XACT NORDEN 120 DBX EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF (kortnamn) XSSX DBX LevDAX DAILY ETF (kortnamn) XLDX DBX MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (kortnamn) XPXJ

2014-01-15

Vi har adderat några börshandlade fonder, så kallade ETFer, i databasen.  Tanken är att samtliga de börshandlade fonder som handlas på NasdaqOMX Nordic skall tillkomma. För att det inte skall bli extremt tungt har vi valt att ladda upp historien på ett par stycken börshandlade fonder åt gången.

DBX ShortDAX DAILY ETF, med kortnamn XSDX DBX DAX ETF, med kortnamn XDAX SpotR OMXS30, med kortnamn SPOTR OMXS30

2013-01-13

BIMObject listas på First North, aktien har aldrig handlats publikt tidigare.

2014-01-10

Polyplank tas upp till handel på First North, aktien har tidigare handlats på AktieTorget samt på NGM.

Archelon Mineral byter namn till Interfox Resources, och får ett nytt kortnamn IFOX B. Vid extra stämma i Archelon Mineral AB den 20 december 2013 fattades beslut att dela ut Archelon AB till dess aktieägare, aktien kommer då att handlas under kortnamnet ALON B.

2013-01-07

Vi levererar åter end of day data för statsskuldsväxlar och statsobligationer, de ligger under Räntor.

2014-01-04

Vi har adderat Molybden, Kobolt samt 3-månaders terminen på stål från London Metal Exchange.

2014-01-02

Vi har adderat terminen för UK Natural Gas bland råvarorna från och med denna dag. Priset på naturgas skiljer sig en hel del mellan de olika marknaderna, och flera av våra kunder har bett oss undersöka möjligheten att addera det europeiska priset också.

2014-01-02

Mineral Invest avlistades från och med den 2 januari 2014 från AktieTorget. Aktien har dels legat på observationslistan, dels varit handelsstoppad och det förelåg osäkerhet på bolagets likvida situation.

2014-01-02

Följande aktier byter marknadssegment på NASDAQ OMX. Listan avser kortnamn, bolagsnamn, vilket segment aktien går från och vilket segment respektive aktie flyttar till

AAK AarhusKarlshamn AB Mid Cap Large Cap
ARCM Arcam AB Small Cap Mid Cap
CATE Catena AB Small Cap Mid Cap
CCC Cavotec SA Small Cap Mid Cap
ENQ EnQuest PLC Mid Cap Large Cap
FING B Fingerprint Cards AB ser. B Small Cap Mid Cap
HPOL B HEXPOL AB ser. B Mid Cap Large Cap
IJ Intrum Justitia AB Mid Cap Large Cap
ITAB B ITAB Shop Concept AB ser. B Small Cap Mid Cap
JM JM AB Mid Cap Large Cap
LAGR B Lagercrantz Group AB ser B Small Cap Mid Cap
NMAN Nederman Holding AB Small Cap Mid Cap
OEM B OEM International AB ser. B Small Cap Mid Cap
OPUS Opus Group AB Small Cap Mid Cap
ORX Orexo AB Small Cap Mid Cap
SMF Semafo Inc. Large Cap Mid Cap
SOBI Swedish Orphan Biovitrum AB Mid Cap Large Cap

2013-12-23

Norska Opera Software handlas numera även hos NASDAQ OMX i Stockholm, i den norska sektionen. Kortnamnet är OPERAo. Vi har lagt Opera i Small Cap.

2013-12-17

Första handelsdag på AktieTorget för EQL Pharmas aktie och teckningsoption är den 17 december 2013. Kortnamnet för aktien är EQL och för teckningsoptionen EQL TO 1.

2013-12-13

North Chemical listas på First North med kortnamnet NOCH

2013-12-10

Sanitech började handlas på Nasdaq OMX under kortnamnet SNTC

ADDTECH, bolaget har gjort en splitt, en gammal aktie blev tre nya.

2013-12-09

Victoria Park, både stamaktien och preferensaktien, flyttar från First North till Nasdaq OMX

2013-12-03

Ferronordic Machines PREF listas på First North, med kortnamnet FNMA PREF.

2013-12-02

Inmmune Pharmaceuticals Inc, aktien går från NASDAQ OMX till First North Premier Stockholm, första handelsdagen blir den 2 december. Aktien behåller sitt kortnamn.

2013-11-29 Platzer B skall listas på Nasdaq OMX  Mid Cap den 29 november 2013. Aktien kommer att handlas under kortnamnet på PLAZ B 2013-11-26 aXichem, kortnamn AXIC A avnoteras från AktieTorget efter stängning den 26 november 2013 och kommer from den 27 november 2013 handlas på First North. 2013-11-22 Årsstämman i Guideline Geo AB beslutade den 29 maj 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen sker från den 22 november. 2013-11-14 Vi har efter önskemål uppdaterat databasen med NETFLIX 2013-11-11 REHACT AB har som tidigare meddelats ansökt om listning på NASDAQ OMX First North. NASDAQ OMX harmeddelat att bolaget är godkänt för listning per den 11 november 2013. Aktien kommer att flyttas från AktieTorget. 2013-11-08 Med anledning av Twitters börsnotering har vi adderat LinkedIn, Zynga och Groupon i kursdatabasen. 2013-11-07 Twitter har adderats till kursdatabasen. 2013-11-07 Accelerator Nordic AB har genomfört en sammanläggning av aktier, innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en aktie. 2013-10-24 AktieTorget har godkänt ProstaLund AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag blir den 24 oktober 2013. 2013-10-23 Mindmancer listas på First North 23 Okt, Beräknad första handelsdag på OMX First North under kortnamnet MIND. Tikspac ansluts till AktieTorget, kortnamn TIKS Första dag för handel är den 23 oktober 2013. 2013-10-18 Höganäs har på egen begäran avlistas från NASDAQ OMX. HOGA B är därför borttagen ur databasen. 2013-10-17 Ginger Oil AB avnoterar bolagets aktier från NGM Equity efter handelsdagens slut den 17 oktober 2013. Ginger Oil går till NASDAQ OMX First North där det nya kortnamnet blir GOIL. 2013-10-09 Omvänd splitt i XACT Bear Styrelsen i Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning (omvänd split) i de börshandlade fonderna XACT Bear och XACT Bear 2. En sammanläggning av fondandelar i XACT Bear kommer att ske på villkoren 1:10 vilket innebär att 10 befintliga fondandelar ger 1 ny fondandel. I XACT Bear 2 sker sammanläggningen på villkoren 1:3 vilket innebär att 3 befintliga fondandelar ger 1 ny fondandel. I båda fallen sker avrundning nedåt. Sista dag för handel före den omvända spliten är den 8 oktober 2013. Första dag för handel efter den omvända spliten är den 9 oktober 2013. 2013-10-07 NFO Drives AB handlas på AktieTorget från och med den 7 oktober 2013, kortnamn NFO. Aktien handlades tidigare på NGM under kortnamnet NFO MTF 2013-08-24 Serstech listas från och med den 28 augusti på AktieTorget under kortnamnet SERT. Listningen har inte föregåtts av någon nyemission. 2013-08-20 EpiCept byter namn, ticker och genomför omvänd splitt I dag har EpiCept meddelat att bolaget genomför en omvänd splitt där 40 aktier blir en ny aktie. Samtidigt kommer bolaget att byta namn till Immune Pharmaceuticals Inc vilket medför att aktien får ett nytt kortnamn, IMNP. Namnbytet är en direkt effekt av samgåendet mellan EpiCept Corporation och Immune Pharmaceuticals Ltd. Aktien kommer att handlas under nya villkor från och med den 21 augusti. 2013-08-02 NGM har beslutat om avlistning av Patient Trac. 2013-07-31 Omvänd splitt i Lappland Goldminers 2013-07-31 Artimplant har gåt i konkurs och avlistas därför med omedelbar verkan 2013-06-28 Ratos PREF, Ny aktie på Large Cap segment från och med den 28 juni 2013 2013-06-28 AktieTorget har godkänt MrGreen & Co AB för upptagande till handel. Första handelsdag på AktieTorget blir den 28 juni 2013 och kortnamnet för aktien är MRG. 2013-06-28 Towork kommer att avlistas från Aktietorget. Sista handelsdag blir 28 juni 2013. 2013-06-28 Den danska butikskedjan Matas ska handeln med bolagets aktier inledas den 28 juni på Köpenhamnsbörsen. 2013-06-26 aXichem AB (publ) har den 20 maj 2013 beslutat att genomföra en sammanläggning 1:4 av bolagets aktier, varvid 4 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie, från och med den 28 juni 2013. 2012-11-26 Conpharm AB’s extra bolagsstämma hålls som tidigare meddelats den 3/12 kl. 15.00 i Uppsala (se kallelse på hemsidan www.conpharm.se). Om styrelsens förslag om frivillig likvidation accepteras av stämman kommer handeln i Conpharms aktier på Aktietorget att upphöra vid dagens slut den 3/12. 2012-11-26 Styrelsen för A-Com har fattat beslut om att avnotera bolagets aktier från Nasdaq OMX Stockholm. Handel i bolagets aktier avses istället möjliggöras på Mangoldlistan. Det betyder att vi inte längre kommer att uppdatera aktiekurserna i A-Com. 2012-11-26 Styrelsen för TracTecnology AB har fattat beslut om avnotering av bolagets aktie från handel på Aktietorget. Anmälan om avnotering har inlämnats till AktieTorget och sista dag för handel i bolagets aktie är tisdag 4 december 2012. 2012-11-20 AktieTorget har godkänt Orasolv AB (publ) för upptagande till handel. Orasolv handlas till och med den 30 november 2012 på Nasdaq OMX First North. Handeln på AktieTorget inleds från och med den 3 december 2012. 2012-11-07 NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt ansökan om notering av Shelton Petroleums B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första dag för handel är beräknad till 19 november 2012. 2012-11-07 Crown Energy – Det svenska prospekteringsbolaget handlas idag på Nordic MTF-listan, men kommer från början av december att handlas på NGM Equity-börsen. Detta kan komma att medför byte att tickerkod. 2012-11-07 Från och med den 3 december kommer Orasolv att handlas på AktieTorget istället för som nu på First North 2012-11-07 Endomines AB har under veckan flyttat från First North till NasdaqOMX SmallCap, flytt i databasen kommer att göras under veckan. 2012-11-07 Black Pearl har under veckan flyttat från First North till NasdaqOMX MidCap, flytt i databasen kommer att göras under veckan. 2012-11-07 OMX indexet återfinns numera under tickerkoden OMXS30. 2012-11-07 Under veckan har vi uppmärksammat problem med de amerikanska indexen, det vill säga Nasdaq, Dow Jones och S & P 500. Vi arbetar med detta och räknar med att detta kommer att vara korrigerat under onsdagen den 7 november.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser