Vistainställningar för MarketAccess (MA), Trading Session 2 (TS 2), Carlsson Trading Session (CTS)

UAC
Problem med uppdateringsprogrammet MarketAccess (t ex Server Error 400) Kan bero på en funktion i ditt Windows Vista som heter User Account Control (UAC).

En funktion som är tänkt att skydda datorn från obehörig programinstallation men som i vissa fall även kan påverka installationen av helt legitima program.

Varje inloggning på en Vista-dator där UAC-funktionen är aktiverad blir alltid mot en ”vanlig” eller begränsad användare, oavsett om man är administratör eller inte.

Denna UAC-funktion kan man stänga av. För att avaktivera UAC-funktionen och på så vis kunna installera Program så kan du göra som följer:
1.    Öppna Kontrollpanelen
2.    Klicka på rubriken ”Användarkonton”
3.    Klicka där på ”Aktivera/Inaktivera kontroll av Användarkonto”
4.    Bocka bort valet ”Skydda din dator med hjälp av Kontroll av Användarkonto (UAC)”

5. Klicka ”OK” och starta sedan om din dator.

När datorn startat om avinstallerar du MarketAccess, Trading Session 2 eller Carlsson Trading Session från kontrollpanelen. När avinstallationen är klar provar du att installera om MarketAccess, Trading Session 2 eller Carlsson Trading Session.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser