Iakttag försiktighet med de regionala bankerna

Iakttag försiktighet med de regionala bankerna

Finanssektorn, och därmed också de börshandlade fonder som investerar i denna sektor, har varit de stora vinnarna på börsen efter det att Donald Trump överraskande avgick med segern i det amerikanska presidentvalet i november. Sektorn fick sedan ytterligare draghjälp av att Federal Reserve i december valde att höja räntan.

De ETFer som investerar i regionala banker, till exempel SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), har gynnats kraftigt av detta. Sedan den 1 januari 2016 har denna börshandlade fond stigit med mer än 34 procent, mätt i USD. För en svensk placerare hade värdeökningen blivit ännu högre eftersom dollarkursen hade arbetat för en investerare som köpt amerikanska aktier eller fonder.

Med en allt brantare avkastningskurva eller större skillnad mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kan bankerna erhålla förbättrade nettoräntemarginalerna det vill säga en förbättrad lönsamhet eftersom de lånar pengar på kort sikt och lånar ut dem långsiktigt. Fortsätter FED att höja räntan som många hoppas på kan detta stödja bankaktierna. FED har redan indikerat att det kan komma så pass många som tre räntehöjningar under 2017.

Rally i bankaktier

Sedan det amerikanska valet i november har bankaktierna, speciellt mindre banker, upplevt ett kursrally och S&P Regional Bank Index har under denna period stigit med 25 procentenheter. Utsikterna till högre räntor och en mer slapp lagstiftning under Trump har lett till att många investerare gjort bedömningen att bankernas vinster är redo att fortsätta stiga. Detta är en viktig katalysator för den som placerar i finansektorn, vare sig det är frågan om direktinvesteringar i aktier eller i en ETF, sannolikheten för positiv resultatutveckling har ökat.

Högre räntor ger högre vinster för bankerna

Högre räntor skulle hjälpa till att öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut på sina beviljade lån och vad de betalar på kundernas inlåning, vilket skulle öka resultatet för den finansiella sektorn. Regionala banker är mest positivt korrelerade till stigande räntor eftersom högre priser förbättrar deras räntemarginaler. Det ser gynnsamt ut för bankernas vinster under 2017, men den senaste tidens rally i bankaktierna kan återspegla investerarnas tro om bättre tider. Det kan helt enkelt vara så att de framtida vinsterna redan har prisats in i bankernas aktiekurser. Vi kan således antagligen förvänta oss vissa vinsthemtagningar inom sektorn. Sedan valresultatet i USA kommunicerades har KRE sett inflöden på nästan 300 MUSD.

Bankaktier känsliga för politiska utspel

Politiska utspel kan komma att öka värdet på bankaktierna ytterligare. Donald Trump har sagt att han avser att låta sitt team arbeta med att avveckla den lag som kallas för Dodd-Frank Act som undertecknades av president Barack Obama under 2010 i syfte att minska riskerna för en framtida finanskris. Lagen gör att bankerna tvingas ta högre kostnader för att undvika en finanskris. Dodd-Frank Act har också tvingat många av bankerna till att minska sin exponering mot mer riskfyllda tillgångar, det vill säga de har slutat att låna ut pengar till projekt med högre risk, något som också haft en negativ påverkan på den nedersta raden i resultaträkningen hos många av företagen inom finanssektorn.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser