Vad är aktiebelåning?

Stockletter

Vad är aktiebelåning?

Aktiebelåning, inte att förväxlas med aktielån, är ett lån där aktierna är säkerheten för lånet. Det kan därmed delvis liknas med ett bolån. Om ett bolån inte kan återbetalas har banken rätten att sälja bostaden för att därigenom få in skulden. Med aktielån har mäklaren rätten att sälja aktierna för att få in skulden. I och med att lånet har en säkerhet ges lägre ränta än på andra låneformer.

Med hjälp av ett aktielån kan man skapa hävstångseffekter med det investerade kapitalet. En person kan exempelvis sätta in 100.000kr på aktiedepån och med hjälp av aktiebelåning köpa aktier för 150.000kr. Detta till en riktigt låg räntekostnad. Men det finns även risker.

Värdepappersbelåning

Aktiebelåning fungerar på samma sätt som annan belåning av värdepapper. Det betyder att man ska läsa om ”värdepappersbelåning” hos de olika aktiemäklarna när avtal ska jämföras mellan de olika alternativen.

Krav på säkerhet

Flera aktiemäklare erbjuder olika lån beroende på vilket krav som ställs på säkerhet. Ju större säkerhet desto bättre ränta kan erbjudas (se Ränta)

För det första handlar det om belåningsgrad. Det räknas ut genom att ta lånebeloppet dividerat av värdet på aktierna. Den som har aktier till ett värde av 100.000kr får låna maximalt 35.000kr om kravet på belåningsgrad är 35%.

För det andra handlar det om vilka värdepapper som får belånas. I regel får inte värdepapper som kan få ett negativt värde (ex. optioner) belånas. Ibland är det även färre antal aktier som får belånas om den lägsta räntan ska gå att få.

För det tredje finns krav på spridning i portföljen. Det kan bland annat finnas krav på att ett värdepapper inte får överstiga exempelvis 20% av portföljens värde samt att man måste ha minst ett visst antal olika värdepapper i portföljen.

För det fjärde kan räntan avgöras beroende på vilken förmånsnivå (Se ex Avanza) som kunden är inom.

Ränta

Även om kraven för att få låna varierar något så är räntan riktigt låg på dessa lån. Hos Nordnet gick det år 2016 att teckna ett värdepapperslån med enbart 0,99% i effektiv ränta (Avanza hade som lägst 1,75%). Som jämförelse kan Consector, som förmedlar lån utan säkerhet, nämnas om jämför räntor på privatlån och som år 2016 lägst kunde erbjuda 2,95% i ränta. Men det finns en fundamental skillnad – ett privatlån är utan säkerhet medan aktiebelåning just handlar belåning. Men även om det dessa räntesatser jämförs mot bolån så ligger de en bit under.

Risken

Som nämnts under ”Krav på säkerhet” så är det flera faktorer som måste vara uppfyllda för att lånet ska beviljas. Men det räcker inte att dessa är uppfyllda enbart när lånet tecknas utan kravet gäller under hela låneperioden.

Om kravet är att belåningsgraden maximalt får vara 35% bör man inte aldrig låna hela summan och därmed ligga på gränsen. Det räcker med att aktierna faller något i värde för att belåningsgraden därmed ska slå över belåningsgränsen. Om det sker måste depåägaren direkt reglera belåningsgraden så att man hamnar inom lånets avtalade regler. Om mer aktier köps blir det totala värdet på aktieinnehavet högre (och belåningsgraden lägre). Ett annat alternativ är att återbetala lånet för att därmed pressa ner belåningsgraden. Oavsett är det mycket viktigt att detta sker direkt om en överbelåning skulle uppstå.

Aktiemäklaren har nämligen i detta fall rätten att sälja av aktier för att betala av lånet och därmed minska belåningsgraden. Utöver att det tillkommer kostnader för detta kan försäljning ske av värdepapper som depåägaren inte alls velat sälja av.

Genom att uppfylla kraven för lånen med de lägsta räntorna kan aktiebelåning vara ett mycket fördelaktigt sätt att låna pengar. Men det är viktigt att inte ligga för nära gränsen gällande belåningsgraden. Se till att ha ett rejält utrymme för kursförändringar – i annat fall kan lånet sluta med onödigt stora kostnader.

Stockletter : Nedladdning av historiska börskurser